Exchange
המרת נכסי בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים
Academy
לימודי בלוקצ'יין ומטבע מבוזר
ברוקר
פתרונות טרמינל מסחר
Charity
צדקה
Cloud
פתרונות בורסה ארגוניים
DEX
בורסת נכסים דיגיטליים מבוזרת מהירה ומאובטחת
Labs
אינקובטור לפרויקטים מובילים בבלוקצ'יין
Launchpad
פלטפורמה להשקת אסימונים
Research
ניתוח דרגת מוסד ודוחו"ת
Trust Wallet
ארנק המטבע המבוזר הרשמי של Binance
קנה מטבע מבוזר
שווקים
בסיסי
הדרך הקלה ביותר לסחור
קלאסי
ממשק פשוט וקל לשימוש
מתקדם
גישה מלאה לכל כלי המסחר
שוליים
הגדילו את הרווחים שלכם באמצעות מינוף
P2P
העברה בנקאית ויותר מ-100 אפשרויות
אסימון מניה
New
מסחר במניות עם מטבעות דיגיטליים
עסקה
NFT
סרוק להורדת האפליקציה עבור IOS ואנדרואיד
הורדה
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
נגזרות קריפטו
חוזים עתידיים
מדריך לחוזים עתידיים
כיצד להשתמש במצב 'ריבוי נכסים'?
Binance
2021-05-06 06:42

מהו מצב 'ריבוי נכסים'?

מצב 'ריבוי נכסים' מאפשר למשתמשים לסחור בחוזים עתידיים של USDⓈ-M בנכסי מרג'ין שונים. נכון לעכשיו, Binance Futures מציעה חוזים בבטוחות מטבע USDT ו-BUSD במסגרת קו מוצרי החוזים העתידיים USDⓈ-M. עם השקת מצב 'ריבוי נכסים' החדש, משתמשים יוכלו לשתף את נכסי המרג'ין שלהם על פני חוזי בטוחות USDT ו-BUSD. כל רווח שהופק בחוזה כלשהו יכול לשמש כמרג'ין. משמעות הדבר היא שרווח בפוזיציה אחת יכול לשמש לכיסוי הפסדים בפוזיציה אחרת. לכן, יתרת המרג'ין משקפת רק את הרווח והפסד נטו ביון פוזיציות בשני שווקים. התכונה החדשה תומכת רק במצב בטוחות צולבות.
בינתיים, משתמשים שרוצים לסחור עם נכס מרג'ין יחיד (כלומר, BUSD בלבד) יכולים לבחור במצב 'נכס יחיד'. במקרה זה, המרג'ין מתחלק בין פוזיציות באותו נכס מרג'ין (כלומר, חוזים בבטוחות BUSD). רווחים והפסדים של פוזיציות באותו נכס מרג'ין יכולים להתקזז זה עם זה. מצב 'נכס יחיד' תומך גם במצב בטוחות צולבות וגם במצב בטוחות מבודדות.

כיצד לעבור בין מצב יחיד ובין מצב ריבוי נכסים?

שימו לב כי מצב ריבוי נכסים חל רק על חוזים עתידיים של USDⓈ-M. בממשק המסחר של חוזים עתידיים של USDⓈ-M, גשו לפינה השמאלית העליונה ובחרו העדפות > מצב נכסים.
בלשונית מצב נכסים, בחרו בין מצב 'נכס יחיד' או מצב 'ריבוי נכסים'. מצב נכס יחיד מופעל כברירת מחדל.
שימו לב שאם קיימות פוזיציות פתוחות או פקודות פתוחות בחוזים עתידיים של USDⓈ-M, לא תהיה אפשרות להפעיל מצב ריבוי נכסים.
באופן דומה, אם יש פוזיציות פעילות במסחר בגריד, לא ניתן להפעיל מצב ריבוי נכסים.
נניח שאתם מחזיקים בפוזיציות במצב מבודד. במקרה זה, תתבקשו להחליף את כל הפוזיציות הפתוחות למצב צולבות לפני שתפעילו את מצב ריבוי נכסים.
כאשר נכסי המרג'ין של החוזה אינם עומדים בדרישות המערכת, הם יומרו אוטומטית לנכסים אחרים במסגרת חשבון חוזה U-standard כנכסי מרג'ין. אנא עיינו בכללי החלפה אוטומטית של מרג'ין משותף.
לפני הפעלת מצב ריבוי נכסים, אנא קראו מדריך זה בפירוט כדי לנהל טוב יותר את הסיכון בחשבון חוזים עתידיים של USDⓈ-M.

כיצד לבדוק את יחס המרג'ין בחשבונכם במצב ריבוי נכסים?

אם בחרתם במצב ריבוי נכסים, תגית "ריבוי נכסים" תופיע בפינה השמאלית העליונה של וידג'ט יחס המרג'ין.
מכיוון שיתרת המרג'ין שלכם משותפת למספר פוזיציות במצב ריבוי נכסים, אנא עקבו אחריו מקרוב. לאחר שיחס המרג'ין מגיע ל-100%, כל הפוזיציות תסולקנה.
וידג'ט יחס מרג'ין במצב ריבוי נכסים
להלן המשוואה המשמשת לחישוב יחס המרג'ין שלכם במצב 'ריבוי נכסים':
יחס מרג'ין בחשבון = מרג'ין מתעדכן חשבון / הון בחשבון
  • מרג'ין מתעדכן בחשבון: סכום המרג'ין המתעדכן של כל הפוזיציות הצולבות בדולר ארה"ב.
  • הון בחשבון: סכום יתרות המרג'ין של כל הפוזיציות הצולבות בדולר ארה"ב.

כיצד לבדוק את יתרת הנכסים שלכם?

בממשק המסחר, גללו מטה אל לוח הפוזיציות שלכם ובחרו בלשונית הנכסים.
לחלופין, תוכלו לבדוק את יתרת הנכסים בארנק החוזים העתידיים שלכם.

כיצד לחשב את יחס המרג'ין שלי במצב ריבוי נכסים?

שימו לב כי יחס המרג'ין מבוסס על שער השוק הנפוץ עבור צמדי USDTUSD ו-BUSDUSD.
נניח ש-assetPair (צמד נכסים) ושיעורי ההמרה הצפים שלו בהתאמה הם כדלקמן:
assetPairassetIndexindexBidBufferindexAskBufferbidRateaskRate
USDTUSD0.990.010.0050.98010.99495
BUSDUSD10011
נניח שמשתמש רוצה לסחור בשני חוזים, BTCUSDT תמידי ו- ETHBUSD_210326 עם מינוף של 100x ו- 50x, בהתאמה. במקרה זה, המרג'ין המתעדכן יהיה 0.8% ו- 1%, בהתאמה. ללא קשר למרג'ין מבודד או צולב, סטטוס החשבון והשינויים בחישוב של מגוון פרמטרים הם כדלקמן.
1. מצב התחלתי - אין פוזיציות פתוחות
סמלBTCUSDTETHBUSD_210326
נכסי מרג'יןUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200220
יחס מרג'ין מתעדכן 0.0080.01
יחס מרג'ין התחלתי0.01 (100x)0.02 (50x)
רווח והפסד שלא מומשו00
מצב נכס יחיד : USDT זמין עבור פקודות= 200, BUSD זמין עבור פקודות = 220
מצב ריבוי נכסים : הון בחשבון = ∑min (assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0.9801+220*1 = 416.02
מכיוון שאין פוזיציות פתוחות, assetCrossInitialMargin הוא 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416.02-0 = 416.02
USDT AvailableForOrder= 416.02/0.99495 = 418.13
BUSD AvailableForOrder = 416.02/1 = 416.02
מרג'ין מתעדכן בחשבון = 0
יחס מרג'ין = מרג'ין מתעדכן בחשבון / הון בחשבון = 0
2. עם פוזיציות פתוחות
סמלBTCUSDTETHBUSD_210326
נכסי מרג'יןUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200220
שיעור מרג'ין מתעדכן0.0080.01
יחס מרג'ין התחלתי0.01 (100x)0.02 (50x)
כמות פוזיציות0.520
entryPrice20,000 USDT600 BUSD
markPrice20,000 USDT600 BUSD
רווח והפסד שלא מומשו00
מרג'ין מתעדכן בחשבון = ∑assetMM*askRate = 0.5*20000*0.008*0.99495 + 20*600*0.01*1 = 199.596
מכיוון שאין רווח או הפסד שמומש, ההון בחשבון = accountWalletBalance = 416.02
uniAvailableForOrder = הון בחשבון - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416.02 - (0.5*20000*0.01*0.99495+20*600*0.02*1)= 76.525
USDT זמין עבור פקודות = 76.525/0.99495 = 76.91
BUSD זמין עבור פקודות = 76.525/1 = 76.525
יחס מרג'ין = מרג'ין מתעדכן בחשבון / הון בחשבון = 199.596/416.02 = 0.47977 = 47.98%
3. עם פוזיציות פתוחות ורווח והפסד שלא מומש
סמלBTCUSDTETHBUSD_210326
נכסי מרג'יןUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200-500 = -300220+400 = 620
שיעור מרג'ין מתעדכן0.0080.01
יחס מרג'ין התחלתי0.01 (100x)0.02 (50x)
כמות פוזיציות0.520
entryPrice20,000 USDT600 BUSD
markPrice19,000 USDT620 BUSD
רווח והפסד שלא מומשו0.5*(19000-20000) = -50020*(620-600)= 400
מרג'ין מתעדכן בחשבון = ∑assetMM*askRate = 0.5*19000*0.008*0.99495 + 20*620*0.01*1 = 199.61
עם רווח והפסד שלא מומשו, הון בחשבון = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0.99495+620*1=321.515
uniAvailableForOrder = הון עצמי בחשבון - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 321.515 - (0.5*19000*0.01*0.99495+20*620*0.02*1) = -21
USDT AvailableForOrder ו- BUSD AvailableForOrder שניהם 0。
יחס מרג'ין = מרג'ין מתעדכן בחשבון/ הון בחשבון = 199.61/321.515 = 0.62084 = 62.08%

החלפה אוטומטית

במצב ריבוי נכסים, כאשר יתרת ארנק הנכסים נמוכה מ-autoExchangeThreshold (סף ההחלפה האוטומטית) ב-$USD, כל הנכסים האחרים תחת ארנק חוזים עתידיים של USDⓈ-M יוחלפו באופן אוטומטי לנכסי מרג'ין. ההחלפה האוטומטית מטופלת על ידי מנוע התאמה. שימו לב כי החלפה אוטומטית אינה כרוכה בעמלות טרחה.
אנא עיינו בכללי החלפה אוטומטית.

סף ההחלפה האוטומטית וחישוב

פרמטריםתיאורערך/חישובים
autoExchangeThresholdסף ההחלפה האוטומטית עם סכום נקוב בנכסי מרג'ין, בהשוואה ל-assetWalletBalanceברירת המחדל הנוכחית של autoExchangeThreshold הוא 10000-, בכפוף לשינויים.
accountDeficitassetWalletBalance כוללת נמוכה מ- autoExchangeThreshold ב-$USDaccountDeficit = min(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*askRate) כאשר assetWalletBalance נמוכה מ- autoExchangeThreshold
accountSurplusassetWalletBalance הכוללת גבוהה מ-autoExchangeThreshold ב-$ USDaccountSurplus = max(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*bidRate) כאשר assetWalletBalance גבוהה מ- autoExchangeThreshold
exchangeRatioexchangeRatio או 1/exchangeRatio הוא יחס הנכס המיועד להחלפה או לפירעוןexchangeRatio = -accountDeficit/accountSurplus
assetExchangeAmountכמות הנכסים כאשר assetWalletBalance גבוהה מ-autoExchangeThreshold המיועד להחלפהסכום מיועד להחלפה, תמיד חיובי
assetRepayAmountכמות הנכסים כאשר assetWalletBalance נמוכה מ-autoExchangeThreshold המיועד לפירעוןסכום לפירעון, תמיד חיובי
החלפה אוטומטית מתרחשת מדי פעם, אם יתרת הארנק של נכס כלשהו נמוכה מ-autoExchangeThreshold (סף ההחלפה האוטומטית). המערכת תחליף את נכסי המשתמש/ת בעל/ת עודף ב-assetWalletBalance (יתרת ארנק הנכסים) בנכס עם גרעון ב-assetWalletBalance.

שיטת החלפה אוטומטית

א. גישת בנק מרכזי עם צד נגדי קבוע, מותר כי יהיו יתרות שליליות בנכס מסוים של חשבון בנק מרכזי.
ב. פרטי החלפה נרשמים וניתנים למעקב.
ההחלפה מטופלת על ידי מנוע התאמה.

כללי החלפה אוטומטית ויחסי החלפה

א. כאשר accountDeficit או accountSurplus שווה ל- 0
לא תתרחש בחשבון החלפה אוטומטית.
ב. כאשר exchangeRatio <= 1
ההחלפה מעבדת את כל הנכסים בעלי עודף ביתרת הארנק כיחס, כך שכל הנכסים בעלי גרעון ביתרת הארנק יכוסו עד המקסימום (0,autoExchangeThreshold). כמות הנכסים עם assetWalletBalance גבוהה מ-autoExchangeThreshold המיועד להחלפה היא assetExchangeAmoun (כמות נכסים להחלפה), והיא מחושבת באופן הבא:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * exchangeRatio = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * accountDeficit/accountSurplus = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * (∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate)
כאשר assetWalletBalance היא עודף יתרת ארנק של assetExchangeAmount שאותה יש לחשב, 'assetWalletBalance היא כל assetWalletBalance הנמוכה מ-autoExchangeThreshold, ו-"assetWalletBalance היא כל assetWalletBalance הגבוהה מ-autoExchangeThreshold.
ו- assetRepayAmount הוא כמות הנכס עם assetWalletBalance פחות מ- autoExchangeThreshold לפירעון, מחושב כדלקמן:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
כך שכלהנכסים שווים או גדולים מ- max(0, autoExchangeThreshold).
ג. כאשר exchangeRatio <= 1
עודף הנכסים אינו מספיק להחלפה בנכסי הגירעון, היחס יחול על נכסי הגירעון.
אז assetExchangeAmount מחושב כדלקמן:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
כאשר assetWalletBalance היא יתרת הארנק העודפת של assetExchangeAmount ספציפית שיש לחשב.
assetRepayAmount מחושב כדלקמן:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)/exchangeRatio = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / (accountDeficit/accountSurplus) = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / ((∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate))
כאשר assetWalletBalance היא גרעון ביתרת ארנק של assetExchangeAmount ספציפי שיש לחשב, 'assetWalletBalance הוא כל assetWalletBalance הנמוכה מ-autoExchangeThreshold, ו- "assetWalletBalance היא כל assetWalletBalance הגבוהה מ- autoExchangeThreshold.
מאמרים קשורים
如何使用價格保護功能