קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD

שאלות נפוצות
סטייקינג נעול

איך נוכל לעזור לכם?
פעולות בחשבון
הדרכה למשתמש
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad & Launchpool
Binance Pool (מאגר)
חסכונות גמישים
חסכונות נעולים
פעילויות
השקעה אוטומטית
כספת BNB
סטייקינג נעול
סטייקינג ב-DeFi (מימון מבוזר)
כריית נזילות
השקעה דואלית
Crypto Deposit/Withdrawal
מסחר בטוחות
מסחר בספוט, בטוחות ו-OTC
נגזרות קריפטו
פיננסים
API
אבטחה
תנאי שימוש
NFT
VIP

כללי המכירה הפומבית של משבצות בפראצ'יין פולקדוט (DOT)

2021-11-05 08:45

שאלות נפוצות אודות מכירה פומבית של משבצת פולקדוט (DOT)

1. מהי מכירה פומבית של משבצת פולקדוט (DOT) ואיך זה עובד?
מכירה פומבית של משבצת פולקדוט (DOT) היא מכירה פומבית בפראצ'יין. היא מיישמת גרסה מותאמת של מנגנון מכירה פומבית לפי להבת נר על מנת להפיץ משבצות פראצ'יין זמינות. כדי להשיג בעלות על משבצת פראצ'יין, על פרויקטים להגיש הצעה במכירה פומבית באמצעות סטייקינג של DOT. הצוותים עם תמיכת ה-DOT הגדולה ביותר יהיו רשאים לחכור משבצת פראצ'יין ולהפוך לפראצ'יין של פולקדוט. ניתן לחכור משבצות לתקופה של עד שלושה חודשים בכל פעם, כאשר תקופת החכירה המקסימלית היא 96 שבועות.  
ניתן להצביע ב-Binance עבור פרויקטים שונים במכירות פומביות של משבצת פראצ'יין ולקבל תגמולים. בנוסף, אם הפרויקט שהצבעתם עבורו זוכה במכירה הפומבית, תזכו גם בתגמולי הצבעה. שימו לב שה-DOT שלכם יינעל בצ'יין עד לתום תקופת החכירה.
2. אילו תגמולים אוכל להרוויח אם אשתתף במכירה פומבית של משבצת פולקדוט (DOT)?
במהלך תקופת החימום, תזכו ב"בונוס חימום" מתנת הפרויקטים של פראצ'יין פולקדוט (תגמולים בשווי 30 מיליון דולר ארה"ב לערך). בנוסף, תיהנו גם מכל התגמולים שיחלק הפרויקט שבחרתם במהלך תקופת המכירה הפומבית ותקופת החכירה.
3. מהם תגמולי בונוס החימום של Binance שניתנים במהלך תקופת החימום?
שבעה ימים לפני הפתיחה הרשמית של המכירה הפומבית של משבצת ה-DOT בפראצ'יין, Binance והפרויקטים בפראצ'יין יעניקו בונוס חימום מיוחד למשתמשי Binance (תגמולים בשווי 30 מיליון דולר ארה"ב לערך). כל התגמולים יחולקו במהלך תקופה זו. כדי להיות זכאים לתגמולים, עליכם לשים DOT בסטייקינג בפרויקט שבו אתם תומכים לפני המכירה הפומבית של המשבצת. התגמולים הם מצטברים, כך שמשתמשים לא צריכים לדרוש אותם בכל שעה.
שימו לב שאם הפרויקטים מגישים הצעה זוכה עבור המשבצת, ה-DOT שלכם יינעלו למשך שנתיים. בתמורה, אתם תזכו בתגמולי נעילה מהפרויקטים. אם הפרויקטים לא יזכו, ה-DOT ששמתם בסטייקינג ישובו לארנק הספוט שלכם ב-18 בדצמבר 2021.
4. כיצד מחושב אחוז התשואה השנתית (APY) של תקופת החימום?
הרווחים במהלך תקופת החימום מחושבים בכל שעה בהתאם לשיעור היחס בין ה-DOT ששמתם בסטייקינג ובין סך ה-DOT שהושמו בסטייקינג בפרויקט בשעה. ה-APY יעודכן בכל שעה. תוכלו לראות בעמוד את ה-APY של השעה האחרונה. במהלך השעה הראשונה מפתיחת ההצבעה, לא יוצג APY כלשהו.
5. מה זה BDOT? אם אמכור את ה-BDOT שלי, אוכל עדיין לקבל תגמולים מהפרויקטים שבחרתי?
BDOT הוא נכס מומר לאסימונים שמייצג את ה-DOT שלכם שהושם בסטייקינג על בסיס 1:1. הוא מספק למשתמשים נזילות במהלך תקופת הסטייקינג. 
כשפרויקט מגיש הצעה זוכה עבור המשבצת, תוכלו לבחור עם תום המכירה הפומבית להמיר את ה-DOT שלכם ל-BDOT ב-Binance.
אם מכרתם את ה-BDOT שלכם במהלך תקופת הנעילה, תמשיכו לקבל תגמולי הצבעה מהפרויקטים שבחרתם. עם זאת, עם תום תקופת הנעילה, תוכלו להחליף את ה-BDOT בחזרה ל-DOT על בסיס יחס 1:1.
6. לכמה זמן עליי לנעול את ה-DOT שלי? מתי אוכל לפדות את ה-DOT שלי?
ה-DOT שלכם יינעל מתחילת תקופת החימום. אם הפרויקט שבחרתם זוכה במשבצת, תוכלו לפדות את ה-DOT שלכם לאחר 96 שבועות. לאחר מכן, ייקח כשלושה ימים עד שהכספים יוחזרו לחשבון Binance שלכם. 
אם הפרויקט שבו בחרתם לא זוכה במכירה, ה-DOT ששמתם בסטייקינג יוחזרו עם תום המכירה הפומבית (המועד המשוער לכך הוא ה-18 בדצמבר 2021).
7. למה לא הצלחתי להצביע? האם אוכל עדיין לקבל את תגמולי ההצבעה?
ההצבעה נעשית על גבי הצ'יין ועלולה להיתקל בעיכובים או בכשלים. אם הצבעת ה-DOT שלכם נכשלה, ה-DOT יוחזר לארנק הספוט שלכם בתוך כיומיים, ולא תהיו זכאים לתגמולי הצבעה.
8. למה אין באפשרותי למשוך את אסימוני התגמולים שלי מ-Binance?
לא תוכלו לקבל עדיין אסימוני תגמולים, וזאת מכיוון ששרשראות פראצ'יין מסוימות נמצאות עדיין בשלבי פיתוח מוקדמים וטרם הושקו. לאחר שהפרויקטים יגישו הצעה זוכה עבור המשבצת וישיקו את שרשראות הפראצ'יין שלהם, תוכלו לקבל תגמולים ברגע ש-Binance תבצע בהצלחה אינטגרציה לרשתות. ייתכן וייקח לפונקציות המשיכה זמן מה עד שגם הן יופעלו. בהתאם לצפי שייתנו הפרויקטים בנוגע למועד ההשקה, Binance תתמוך במשיכת כל אסימוני התגמולים שניתנו כבונוס, והדבר יקרה לפני 30 ביוני 2022. אם מועד השקת הרשת הראשית של הפרויקט יידחה, Binance תדחה גם היא את מועד משיכת האסימונים. התמיכה במשיכת האסימונים הללו אינה מבטיחה רישום כלשהו שלהם, וזאת בהתאם למדיניות הפנימית.

כללי סטייקינג

1. היכן אוכל למצוא את ה-DOT שלי עם תום תקופת החימום?
עם תום תקופת החימום, תחל תקופת המכירה הפובמית. אסימוני ה-DOT ששימשו במהלך תקופת החימום יינעלו באופן אוטומטי באמצעות Binance לצורך הצבעה עבור הפרויקט שבחרתם.
2. מהי תקופת המכירה הפומבית? מתי היא מתחילה ומתי מסתיימת?
Binance תומכת בחמשת הסיבובים הראשונים של המכירה הפומביות של DOT. כל מכירה פומבית נמשכת שבעה ימים ובסך הכל 35 ימים. תקופת המכירה הפומבית תחל ב-11 בנובמבר 2021 ותסיים ב-16 בדצמבר 2021. לאחר כל סיבוב מכירה פומבית, יוכרז הזוכה במשבצת. עם תחילת הסיבוב הבא של המכירה הפומבית, הפרויקטים שלא זכו בסיבוב הקודם ימשיכו להשתתף במכירה הפומבית. עם תום כל חמשת הסיבובים, תסתיים תקופת המכירה הפומבית.
3. הצבעתי במהלך תקופת המכירה הפומבית. מה קרה ל-DOT שלי?
לאחר שתצביעו, Binance תצבור באופן שוטף את הקולות שלכם ושל המשתמשים האחרים לטובת ייצוג הקולות בצ'יין. אסימוני ה-DOT שלכם יינעלו בצ'יין במאגר הלוואות ההמונים של הפרויקטים שבחרתם.
4. האם ניתן להצביע יותר מפעם אחת? לכמה פרויקטים מותר להצביע?
אין מכסה על כמות ההצבעות או הקולות. תוכלו להצביע לכל הפרויקטים שבהם אתם תומכים.
שימו לב שבכל פעם שתצביעו, כמות ה-DOT התואמת תינעל, ו-Binance תשתמש בקול שלכם כדי לייצג את הפרויקטים הרלוונטיים. ה-DOT לא יוחזר לארנק הספוט שלכם עד שתקופת הנעילה הרלוונטית תסתיים.
5. מהי תקופת החכירה? מתי היא מתחילה? מתי היא מסתיימת?
עם תום תקופת המכירה הפומבית, פרויקטים שזכו במשבצת רשאים להשתמש במשבצות הפולקדוט לתקופה של עד 96 שבועות. תקופת החכירה צפויה להתחיל ב-17 בדצמבר 2021 ולהסתיים ב-20 באוקטובר 2023.
אם פרויקט שבו בחרתם זכה במשבצת במכירה הפומבית, ה-DOT שלכם יינעל עד לתום תקופת החכירה (96 שבועות). לאחר שיושלם תהליך ההסדר, ה-DOT הרלוונטיים יוחזרו לחשבונכם בתוך שלושה ימים לערך.

כללי תגמולים

1. אילו תגמולים אוכל להרוויח אם אשתתף במכירה פומבית של משבצת פולקדוט?
ישנם שלושה סוגי תגמולים: תגמולי בונוס נוספים של Binance לתקופת החימום, תגמולים לתקופת המכירה הפומבית של משבצות (נכון עבור פרויקטים מסוימים בלבד), ותגמולי נעילה לתקופת החכירה. Binance תחלק 100% מתגמולי ההצבעה למשתתפים.
  • אם תשתתפו באירוע החימום של המכירה הפומבית של משבצות DOT ב-Binance, תוכלו לזכות בתגמולי תקופת חימום נוספים מתנת Binance והפרויקטים הרשומים;
  • פרויקטים מסוימים עשויים לסבסד הכנסה עבור התומכים במהלך 35 הימים של תקופת המכירה הפומבית;
  • אם הפרויקטים שבהם בחרתם יזכו, תוכלו לקבל את תגמול הנעילה שהגדירו הפרויקטים בהתאם לכמות ה-DOT שנעלתם.
2. כיצד ניתן לקבל את תגמולי תקופת החימום?
כל המשתמשים שיצביעו במהלך תקופת החימום יוכלו לדרוש את התגמולים שלכם בכל שעה, או לחלופין, לצבור אותם ולדרוש אותם עם תום התקופה.
3. האם אוכל עדיין לקבל תגמולים אם הפרויקט שהצבעתי עבורו לא זכה במשבצת?
אם השתתפתם בהצבעה במהלך תקופת החימום, תוכלו לקבל תגמולי בונוס נוספים של Binance גם אם הפרויקטים שעבורם הצבעתם לא זכו במכירה הפומבית.
4. אם השתתפתי בתקופת החימום והצבעתי עבור פרויקטים זוכים, האם אקבל תגמולים מרובים?
כן, תוכלו לקבל תגמולי בונוס נוספים של Binance בכל שעה במהלך תקופת החימום, וגם לקבל תגמולי נעילה עם תום המכירה הפומבית. לכן, אנו ממליצים לכם בחום להשתתף בהצבעה במהלך תקופת החימום.
5. השתתפתי בתקופת החימום. מדוע איני רואה את התגמולים שלי?
במהלך תקופת החימום, יופקו תגמולים בכל שעה. יש להמתין בסבלנות, וכפתור [דרישת תגמולים] יופיע שעה לאחר ההצבעה. ניתן ללחוץ עליו ולקבל את התגמולים שלכם.
6. מדוע איך תגמולים לדרוש במהלך תקופת המכירה הפומבית?
במהלך 35 הימים של תקופת המכירה הפומבית של משבצות, יחולקו תגמולים על ידי כל אחד מפרויקטי הפראצ'יין (אם ישנם כאלו). חלק מהפרויקטים יסבסדו הכנסה עבור תומכים במהלך 35 הימים של תקופת ההצבעה, וחלק לא. אם הפרויקטים יחלקו תגמולים כלשהם, Binance תחלק 100% מהם למשתמשים מצביעים בהתאם לכמות ה-DOT שנעלו, כחמישה ימים לאחר תום תקופת המכירה הפומבית.
7. מהם תגמולי הנעילה במהלך תקופת החכירה? במשך כמה זמן יחולקו התגמולים?
אם פרויקט שבו בחרתם זכה במשבצת במכירה הפומבית, ה-DOT שלכם יינעל למשך 96 שבועות עד לתום תקופת החכירה 96 שבועות. יש לפנות לפרויקטים בנוגע לתגמולי הנעילה הרלוונטיים שלהם.
תגמולי הנעילה יחולקו בתשעה סבבים. תגמול הנעילה הראשון יחולק ב-16 בפברואר 2022 לערך, וחלוקת התגמולים שאחריו צפויה להתרחש בכל 92 ימים. תוכלו לראות את חלוקת התגמולים בעמוד המכירה הפומבית של משבצות DOT וללחוץ שם כדי לדרוש אותם.
שימו לב:
1. המידע המוצג בעמוד המכירה הפומבית של משבצות פולקדוט ב-Binance בנוגע לתגמולים (לרבות וללא הגבלה סך כל התגמולים במהלך תקופת החכירה, החלק היחסי של תגמולי בונוס החימום מההיצע הכולל, יחס התגמולים המינימלי וכו') נלקח מהמידע המפורסם לציבור של הפרויקט והוא כפוף לשינויים. Binance שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים מבלי להודיע למשתמשים על כך.
2. אם צוות הפולקדוט ידחה את מועד המכירה הפומבית, ה-DOT שהושם בסטייקינג במהלך תקופת החימום יישאר נעול על לפתיחה הרשמית מחדש של המכירה הפומבית. שימו לב שתקופת המכירה הפומבית ותקופת החכירה יידחו בהתאם.
3. אם הפולקדוט או הפרויקטים של הפראצ'יין ייתקלו בנסיבות בלתי צפויות כגון השעיה, הפסקת פעילות, פשיטת רגל וכו', Binance לא תישא באחריות כלשהו להפסד נכסים שייגרם כתוצאה מסיכונים פוטנציאליים, לרבות וללא הגבלה, השעיה חריגה או השבתת מסחר.
4. לא כל האסימונים של פרויקטי הפראצ'יין במכירה הפומבית של משבצות פולקדוט (DOT) יירשמו ב-Binance, והשתתפות של פרויקט כלשהו במכירה הפומבית של משבצות פולקדוט אין פירושה כי מתקיים שיתוף פעולה עסקי כלשהו בינו ובין Binance. כל פרויקט אשר יטען כי הוא עתיד להירשם ב-Binance או כי מתקיים שיתוף פעולה בינו ובין Binance ייפסל מהצגתו ברישום.