קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
Spot & Margin Trading
Margin Trading
מאמר זה לא תומך כרגע בשפה שלכם. תרגום אוטומטי מומלץ לאנגלית.

How to Use the Close All Position Function for Binance Margin Block User

Binance
Invalid Date

What is Close All Position?

The Close All Positions function allows traders to efficiently exit all positions simultaneously in the event of extreme market conditions. With this feature, you don’t need to exit multiple positions manually. Instead, simply click on the [Close All ] button to cancel all open orders and submit market orders to exit all positions immediately.

How to use Close All Position on Margin Trading?

On website:
Log in to your Binance account and go to [Wallet] - [Margin].
For Cross Margin positions, simply click [Close All Positions] to close all your positions in the Cross Margin account.
For Isolated Margin positions, click [Close All Positions] next to the pairs you wish to close.
On App:
Log in to your Binance account and tap [Wallets] - [Margin].
For Cross Margin positions, simply tap [Close All] to close all your positions in your Cross Margin account.
For Isolated Margin positions, tap on the pair you want to close, then tap [Close All].
מאמרים קשורים
How to Get Started with Margin Trading on Binance App