קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
הכרזה
New Cryptocurrency Listing
מאמר זה לא תומך כרגע בשפה שלכם. תרגום אוטומטי מומלץ לאנגלית.

Binance Will List Gitcoin (GTC)

Binance
2021-06-10 06:35
Fellow Binancians,
Binance will list Gitcoin (GTC) and open trading for GTC/BTC, GTC/BNB, GTC/BUSD and GTC/USDT trading pairs at 2021-06-10 10:00 AM (UTC).
  • Users can now start depositing GTC in preparation for trading
  • Withdrawals for GTC will open at 2021-06-10 02:00 PM (UTC)
What is Gitcoin (GTC)?
Gitcoin is a platform to empower communities to build and fund open source public goods. GTC is the native governance token of the platform, and is used for public goods funding and platform governance through the GitcoinDAO.
Please ensure that you undertake sufficient risk assessment when trading newly listed tokens, as they are often subject to high price volatility.
GTC Listing Fee: 0 BNB.
Details:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-06-10
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.
מאמרים קשורים
Binance Completes the Coin98 Subscription Launchpad and Will Open Trading for C98