קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
הכרזה
Latest Binance News
מאמר זה לא תומך כרגע בשפה שלכם. תרגום אוטומטי מומלץ לאנגלית.

Collect & Win Promo for Fan Tokens and BLZ Trading Competition Have Ended

Binance
2021-02-04 05:46
Fellow Binancians,
The following promotions have now been concluded:
  1. Collect & Win Promo for Fan Tokens
  2. BLZ Trading Competition
The Collect & Win Promo for Fan Tokens rewards have been distributed to the winners’ accounts. Users will be able to login and see your rewards via Account Center > Wallet > Distribution History.
BLZ Trading Competition rewards have been distributed to the winners’ accounts, users will be able to login and redeem their vouchers via Account > Reward Center. The validity period for the cash vouchers is set at 14 days from the day of distribution.
Original Competition Link:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-02-04
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on
מאמרים קשורים
Binance Concludes 4 Promos: SNM Trade to Win, SHIB vs DOGE Promo, Learn & Earn ERN, and Fee Rebates Tripled Promo