קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
הכרזה
Latest Activities
מאמר זה לא תומך כרגע בשפה שלכם. תרגום אוטומטי מומלץ לאנגלית.

PHB Trading Airdrop on Binance DEX-15,000,000 PHB to be Airdropped!

Binance
2019-06-20 03:51

To promote the launch of native PHB integration, PHX/PHB 1:1 swapping, and staking on Redpulse.com, Binance and the Red Pulse team will be committing a total of 15,000,000 PHB to a trading airdrop on Binance Chain/DEX. The rules for the trading airdrop are as follows:

Activity Period: 2019/06/21 0:00 AM -2019/07/01 0:00 AM (UTC)

Activity Rules:

All Binance Chain addresses that reach a trading volume of 25,000 or more PHB (including buys and sells) on Binance DEX at any PHB trading pairs during each full day, while also holding a minimum of 5,000 PHB and 5 BNB in their address at the end of the day, will equally share a pool of 1,500,000 PHB tokens. The recorded trading volume on each address will reset daily at 0:00 AM UTC.

Activity terms & conditions:

  • Binance reserves the right to cancel or amend the Competition or Competition Rules at our sole discretion.
  • Each full day refers to 0:00 AM to 0:00AM of the next day (UTC), a full 24 hours.
  • PHB and BNB balances for each day will be recorded in the last Binance Chain block after 0:00 AM (UTC), on the next day.
  • The recorded PHB trading volume on each address will reset daily at 0:00AM (UTC).

Rewards will be automatically airdropped to eligible addresses at approximately 06:00 AM (UTC) each following day.

Please ensure that you are familiar with Binance Chain and Binance DEX before participating in the activity. Step-by-step user guides are listed below.

Risk warning: All investments are subject to high market risk. Please make your investments very cautiously.

מאמרים קשורים
Binance Margin Launches USDT Promotion - Enjoy As Low As 9.31% APR!