אודות איחוד אסימונים

Binance
2021-05-12 06:09
על מנת לספק חוויית מסחר טובה יותר למשתמשי Binance, מספר אסימונים ממונפים יעברו בנסיבות מסוימות תהליך איחוד אסימונים. Binance תודיע מראש על כוונתה לאחד אסימונים לפני מועד הביצוע בפועל.

מהו איחוד אסימונים?

איחוד אסימונים הוא הוא הליך שבמסגרתו מספר האסימונים הקיים מצומצם לכמות קטנה יותר של אסימונים בעלי ערך גבוה יותר באופן פרופורציונאלי. כאשר תנודות שוק קיצוניות גורמות להפחתת ערך של אסימונים, לעתים קרובות יתרחש איחוד אסימונים על מנת להגביר את הנזילות והמחיר של האסימונים. איחוד מסוג זה הוא אינו מושג חדש בעולם הפיננסי. הוא מתרחש לעתים גם עבור בטחונות מסורתיים כגון מניות.

דוגמה

לדוגמה, Binance הכריזה כי YFIDOWN יעבור איחוד אסימונים של 10,000 ל-1 ב-1 במאי. פירוש הדבר הוא שכל 10,000 אסימוני YFIDOWN יאוחדו לאסימון YFIDOWN אחד לאחר ה-1 במאי.
אם משתמשים יחזיקו באסימוני YFIDOWN לאחר איחוד האסימונים, Binance תאחד של האסימונים הללו ביחס של 10,000 YFIDOWN (לפני האיחוד) = YFIDOWN אחד (לאחר האיחוד). יתרת אסימוני YFIDOWN תעודכן עם השלמת התהליך. בשל מגבלות על היחידות, יתרת YFIDOWN החדשה תוכל להיות מעודכנת לסכום בעל שמונה מקומות עשרוניים או פחות.
בהתבסס על יחס האיחוד של 10,000:1, אם מספר האסימונים הכולל של YFIDOWN לפני האיחוד היה 100 מיליארד, מספרם הכולל לאחר האיחוד יהיה 10 מיליון. לכן, אם משתמשים מחזיקים במיליון אסימוני YFIDOWN לפני איחוד האסימונים, בסופו של דבר הם יחזיקו במאה YFIDOWN לאחר האיחוד.

הערות חשובות:

  • במהלך תהליך איחוד האסימונים, שינויים בשווי הנכס הנקי (NAV) עשויים להשתקף בטבלת NAV של האסימון. לדוגמה טבלת NAV של YFIDOWN.
  • שימו לב כי עלולות להתרחש שגיאות בשווי הנכס הנקי של האסימון או שהוא עלול להיות מוצג בצורה לא נכונה במהלך תהליך איחוד האסימונים. אם יחולו תנודות קיצוניות באסימון במהלך תהליך האיחוד, נכס השווי הנקי עלול לסטות יותר מהצפוי.
  • Binance ממליצה בחום למשתמשיה להעריך מחדש את הסיכון בהחזקותיהם לפי תהליך איחוד האסימונים, כדי למתן את התנודות במחיר שעשויות להתרחש במהלך התהליך. כמו כן מומלץ למשתמשים לסחור באסימונים שלהם או לפדות אותם לפני שמתחיל תהליך האיחוד למיד נוסף, אנא בקרו ב אודות אסימונים ממונפים של Binance.