הסכם משתמש לשירות החלפת נזילות (Liquid Swap) ב-Binance

Binance
2021-07-06 17:02
שירות החלפת נזילות (Liquid Swap) ב-Binance
אלא אם כן צוין אחרת על ידי Binance, לאחר השלמת הליכי הרישום והאימות של חשבון Binance שלך, עליך גם להשלים עם Binance בנפרד "הסכם משתמש להחלפת נזילות ב-Binance", וכן לפתוח חשבון החלפת נזילות מסוים ב-Binance ו/או להשלים את הנהלים הרלוונטיים לפני שיתאפשר השימוש זה. נא לעיין ולתת הסכמתך לסעיפים הבאים:
א. כאשר משתמשים מעבירים נזילות במסגרת החלפת נזילות ב-Binance:
1. הם נהנים מהכנסה בדמות דמי טיפול המופקים במסגרת עסקאות החלפת הנזילות ב-Binance;
2. בהתאם לכללים של פלטפורמת Binance, משתמשים מעניקים ל-Binance אישור ללא תנאי להקצות ולחלק באופן סביר הכנסה בדמות דמי טיפול המופקים בעת עסקאות החלפת נזילות ב-Binance;
3. על הנכסים שמוסיפים המשתמשים חלה הכנסה בדמות דמי טיפול המופקים במסגרת עסקאות החלפת הנזילות ב-Binance. באותה העת, הנכסים שמוסיפים המשתמשים יכולים ליהנות מהריביות הנוכחיות על האסימונים שנוספו (חל רק במקרים שבהם לאסימון יש מוצר עדכני מתאים). עם זאת, כאשר חלות תנודות שוק חדות במחיר של מטבע מסוים, ייתכן שבעלי המניות הרלוונטיים לא יוכלו ליהנות מאותם הרווחים. לפיכך, הוספת נזילות היא אינה נטולת סיכונים ואינה מבטיחה רווחים.
ב. כאשר משתמשים בשירות החלפת נזילות ב-Binance:
1. לפני שמשתמשים בשירות, על המשתמשים לאשר את המחיר ליחידה ואת דמי הטיפול הנדרשים. מרגע שנשלחת הוראה לביצוע העסקה, יוחלף נכס מטבע דיגיטלי עם הנכס בהחלפת הנזילות (BSwap, להלן "העסקה"). מרגע שהעסקה בוצעה, חשבון המשתמש/ת יעודכן. על מנת להשלים את העסקה, המשתמשים יעניקו ל-Binance אישור לשלוט באופן זמני במטבע הדיגיטלי שהוצע במסגרת העסקה;
2. המשתמשים מסכימים לשלם ל-Binance את האגרות הכרוכות בעסקה ("דמי טיפול"), ול-Binance יש זכות לשנות את דמי הטיפול בכל עת לפי שיקול דעתה. דמי הטיפול המעודכנים יחולו על כל המכירות והעסקאות הקשורות שיבוצעו לאחר המועד הקובע של שינוי דמי הטיפול. המשתמשים מעניקים ל-Binance אישור לנכות את האגרות הרלוונטיות שהם חייבים מחשבונם בהתאם לתנאים בהסכם משתמש זה.
ג. המשתמשים יצייתו לחוקים ולתקנות הרלוונטיות על מנת לוודא כי מקור הנכסים הדיגיטליים הוא חוקי ועומד בכל התקנות.
ד. המשתמשים מבינים היטב את הסיכונים הכרוכים בהשקעות נכסים דיגיטליים. השימוש בשירות עשוי להביא לרווחים ולהפסדים ועל המשתמשים לפעול בזהירות ולהשתמש בשירות אך ורק במסגרת יכולתם הכספית.
ה. המשתמשים מסכימים כי כל פעולות ההשקעה שיבצעו ב-Binance משקפות את כוונות ההשקעה האמיתיות שלהם, ומקבלים ללא תנאים הן את ההטבות והן את הסיכויים הפוטנציאליים הכרוכים בהחלטות ההשקעה שלהם.
ו. Binance שומרת לעצמה את הזכות להשהות או להפסיק את שירות החלפת הנזילות (Liquid Swap) ב-Binance. במידת הצורך, Binance רשאית להשהות או לבטל את שירות ה-BSwap בכל עת.
ז. בשל עיכובים ברשת, כשל במערכות המחשב ומצבים אחרים שהינם תוצאה של כוח עליון, משתמשים עלולים לחוות עיכובים, הפסקות, השהיות או חריגות בשירות ה-BSwap. Binance תעשה כמיטב יכולתה להבטיח כי מערכת הביצוע של שירות ה-BSwap תפעל בצורה חלקה ויעילה, אך היא אינה יכולה להבטיח זאת. לאור האמור לעיל, אם התוצאה הסופית של שירות החלפת הנזילות ב-Binance תהיה שונה מציפיותיהם הראשוניות של המשתמשים, ל-Binance לא תישא בכל אחריות לכך.