כיצד לבדוק את יתרת ארנק חוזים עתידיים

Binance
2021-09-01 00:45
אפשר לבדוק את יתרת הארנק בשני חלקים בממשק המסחר בחוזים עתידיים. החלק הראשון נמצא בלוח הזנת ההזמנות (מסומן כנקודה 1 כפי שמוצג בצילום המסך למטה). החלק השני נמצא בווידג'ט [נכסים] , הממוקם בפינה הימנית התחתונה של ממשק המסחר. 
בווידג'ט [נכסים] , אפשר לראות את יתרות הנכסים השונים בארנק חוזים העתידיים. עבור חוזים עתידיים של USDⓈ-M, יהיה אפשר לראות יתרות ב-USDT ו-BUSD. 
עבור חוזים עתידיים בשולי מטבע, התפריט הנגלל הממוקם בווידג'ט [נכסים] יציג את יתרות המטבעות הדיגיטליים הנתמכים.
לחלופין, אפשר ללחוץ על [ארנק] כדי לבדוק את יתרת ארנק חוזים עתידיים. אנא שימו לב כי החוזים עתידיים בשולי USDⓈ וחוזים עתידיים בשוליי מטבע אינם חולקים את אותו ארנק. יש להחליף בין חוזים עתידיים בשולי USDⓈ ובין מטבעות עתידיים בשולי מטבע כדי לראות את יתרות הארנק המתאימות שלהם בדף הארנק.
דף ארנק Coin-M מציג את היתרה הכוללת ב-BTC (כולל יתרת כל הנכסים בארנק ה-Coin-M). דף ארנק USDⓈ-M מציג את היתרה הכוללת ב- USD (כולל יתרת כל נכסי הארנק USDⓈ-M: USDT ו- BUSD). גורמי יתרת מרג'ין ב-P&L לא ממומש, וככזה, יתרת המרג'ין תנוע בזמן אמת אם יהיו פוזיציות פתוחות. 
כדי להציג את היתרה של כל נכס, יש ללחוץ על הכרטיסייה [נכסים] .
דף ארנק Coin-M מציג את היתרה הכוללת ב-BTC (כולל יתרת כל הנכסים בארנק ה-Coin-M).
הערות:
 • יתרת מרג'ין= יתרת ארנק + רווח והפסד לא ממומשים. (הפוזיציות יפורקו ברגע שיתרת המרג'ין <= מרג'ין התחזוקה.)
 • יתרת ארנק = סך העברה נטו + סך רווח ממומש + סך עמלת כספים נטו - סך העמלה.
 • רווח והפסד לא ממומש לפוזיציות מחושב על סמך המחיר המסומן.
 • זמין לפקודה (כלומר מרג'ין זמין לפתיחת פוזיציה):
  • לחוזים עתידיים של USDⓈ -M: זמין לפקודה = מקסימום (0, יתרת ארנק צולב + ∑ רווח והפסד לא ממומש צולב - (∑ מרג'ין התחלתי צולב + מרג'ין מבודד התחלתי של פקודה פתוחה))
  • מרג'ין התחלתי מבודד של הזמנה פתוחה = abs (מבודד רעיוני נוכחי) * IMR - abs (גודל) * IMR * המחיר המסומן
  • לחוזים עתידיים של Coin -M: זמין לפקודה = מקסימום (0, יתרת ארנק צולבת + ∑ רווח והפסד לא ממומש צולב - (∑ מרג'ין התחלתי צולב + מרג'ין מבודד התחלתי של פקודה פתוחה))
  • מרג'ין התחלתי מבודד של הזמנה פתוחה = abs (מבודד רעיוני נוכחי) * IMR - abs (גודל) * גודל חוזה * המחיר IMR / המסומן
 • יתרה (כלומר יתרת ארנק): יתרת ארנק = סך העברה נטו + סך רווח ממומש + סך עמלת כספים נטו - סך העמלה