מהם אסימונים ממונפים של Binance

Binance
2021-04-02 03:32
לחצו על הסרטון כדי ללמוד מהם אסימונים ממונפים של Binance
אסימונים ממונפים של BLVT) Binance) הם נכסים סחירים בשוק הספוט המאפשרים לכם חשיפה ממונפת לקריפטוגרפיה ללא הסיכון של פירוק (ליקווידציה). אסימונים ממונפים של Binance מבטלים את המורכבויות שבניהול פוזיציה ממונפת קונבנציונאלית מכיוון שהמשתמשים אינם נדרשים לשעבד בטחונות או לשמור על יתרת שוליים.
צמד האסימונים הממונפים הראשון של Binance הוא BTCUP ו-BTCDOWN. BTCUP מאפשר לכם ליצור רווח ממונף כשהערך של ביטקוין עולה. מצד שני, BTCDOWN מאפשר לכם ליצור רווח ממונף כשערך הביטקוין יורד.
לפני תחילת הפעילות עם אסימונים ממונפים של Binance, עליכם להסכים ולאשר את תנאי השימוש בהצהרה על הסיכונים שבשימוש באסימונים ממונפים של Binance.

להבין לעומק מהם אסימונים ממונפים

כל אסימון ממונף מייצג סל של פוזיציות חוזיות תמידיות. למשל, סל של אסימוני BTCUP ממונפים מכיל 123,456.78 חוזים עתידיים של BTCUSDT.
הערך הנקי של הנכסים (NAV) מתייחס למחיר האסימון הממונף. מחיר האסימונים הממונפים עוקב אחר השינויים בשווי הרעיוני של הפוזיציות החוזיות התמידיות בסל, ומשתנה בהתאם למכפלות רמת המינוף. במילים פשוטות, מחיר אסימון מונע על ידי ביצועי הקרן הבסיסית והמינוף הנלווה לה.
הערך הנקי של הנכסים (NAV) = ((1 / מכפיל המינוף בפועל) X פוזיציית הסל X מחיר נכס הבסיס) / האסימונים שהונפקו.
בניגוד לאסימונים ממונפים קונבנציונליים (שאינם מנוהלים על ידי Binance), האסימונים הממונפים של Binance אינם שומרים על מינוף קבוע. במקום זאת, האסימונים הממונפים של Binance מנסים לשמור על יעד של טווח מינוף משתנה בין 1.25x ל -4x. שיטה זו ממקסמת את רמת הרווחיות במקרים של עליות וממזערת את רמת ההפסדים כדי להימנע מפירוק (ליקווידציה). עם זאת, שימו לב כי המינוף האמיתי עשוי להשתנות מעבר לטווח היעד במקרים של תנודות שוק קיצוניות.
היעד האמיתי של רמת המינוף משתנה תמידית ומוסתר מגורמים חיצוניים. מינוף היעד של ההתאזנות אינו חשוף בפני גורמים חיצוניים או בפני אלגוריתמים ואין אפשרות לצפות אותו כדי להפחית את רמת הפגיעות במקרים של טקטיקות מסחר מוקדם (Front-Running Tactics). דף נתוני האסימונים יציג תמיד את מינוף היעד "הממומש" לאחר אירוע ההתאזנות.
יחס המינוף האמיתי הוא יחס המינוף בפועל שמוגדר באלגוריתם. יחס מינוף אמיתי משתנה בהתאם ליחס בין פוזיציית חוזים עתידיים (שווי רעיוני) לגודל הקרן.
יחס מינוף אמתי = פוזיציית חוזים עתידיים (שווי רעיוני ב-USDT) / גודל הקרן
הערות:
פוזיציית חוזים עתידיים (שווי רעיוני) = מספר החוזים X מחיר חוזים עתידיים של BTCUSDT
גודל הקרן = מספר האסימונים שהונפקו x ערך NAV
למשל, נתוני האסימון של BTCUP הוא כדלקמן:
  • מספר האסימונים שהונפקו = ‎10,000 BTCUP
  • NAV ‏= ‎10,000 USDT
  • סל = חוזים עתידיים בערך של ‎18,000 BTCUSDT
  • המחיר של BTCUSDT = ‏‎10,000 USDT (המספר המדויק אינו נחשף כדי למנוע מסחר מוקדם)
הערה: הטבעה של אסימונים חדשים מתרחשת רק כאשר נגמרת אספקת האסימונים הזמינים. להנפקת אסימון חדש אין כל השפעה על מחירו של האסימון.
גודל הקרן של BTCUP הוא 100 מיליון דולר (‎10,000 BTCUP ‏* ‏׳‎10,000 USDT). ל-BTCUP תהייה פוזיציית חוזים עתידיים כוללת של 180 מיליון דולר בסל. יחס המינוף האמתי יהיה 1.8x (180 מיליון דולר / 100 מיליון דולר).
יעד יחס המינוף ייקבע על ידי האלגוריתם במקרה של אירוע התאזנות. הוא תמיד יהיה בטווח 1.25-4x, אך היחס המדויק יישאר חסוי. יעד יחס המינוף בדף נתוני האסימונים יהיה יעד המינוף הממומש לאחר אירוע התאזנות. אם יחס המינוף האמתי הוא מחוץ לטווח יעד המינוף, תתבצע התאזנות של האסימונים הממונפים של Binance כדי לוודא שיחס המינוף האמתי נשמר בתוך טווח היעד למינוף.
לדוגמה נניח שיחס המינוף הראשוני האמיתי של BTCUP הוא 1.8x. יחס המינוף האמיתי יקטן כאשר מחיר החוזים העתידיים הקבועים של BTCUSDT יעלה בעוד 50%. אם יחס המינוף האמתי יקטן לרמה של x1.25 ומטה, האלגוריתם יקבע יעד חדש ליחס המינוף ומנגנון ההתאזנות יופעל. אם האלגוריתם מחליט להעלות את יחס המינוף האמתי ל- x1.75 (יעד טווח המינוף), האלגוריתם יעלה את הפוזיציות של החוזים העתידיים בהתאם ליעד יחס המינוף החדש שנקבע מראש על ידי האלגוריתם.
מכיוון שהאסימונים הממונפים של Binance אינם שומרים על יחס מינוף קבוע, מתבצעת התאזנות של האסימונים הממונפים של Binance בהתאם לצורך בלבד, למשל בשל תנודות קיצוניות בשוק. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במידע בנושא התאזנות.