כיצד פותחים או סוגרים פוזיציות במצב גידור

Binance
2021-09-15 03:45
במצב גידור, אתם יכולים לקנות בלונג, לקנות בשורט, למכור בשורט ולמכור בלונג באותו חוזה באותו זמן. פתיחת וסגירת פוציזיות במצב גידור נעשות בצורה שונה מאשר במצב פוזיציה חד-צדדי. אם ברצונכם לפתוח פוזיציה, עליכם להקפיד לבחור ב[פתיחה] לפני שליחת הפקודה. בחרו ב[סגירה] אם ברצונכם לסגור פוזיציה.
1. בחרו את החוזה. לאחר מכן, עברו ל[שליחת פקודה].
2. שלחו פקודה על ידי בחירה ב[פתיחה] או [סגירה].
פונקציהתיאור
1מצב מרג'ין
בחרו בין מצב מרג'ין "מבודד" או "צולב". ניתן להשתמש רק במצב מרג'ין אחד בכל חוזה. לדוגמה, אם בחרתם במצב מרג'ין מבודד עבור חוזה BTCUSDT, הפוזיציות שתוכלו לפתוח הן פוזיציות לונג BTCUSDT במצב מרג'ין מבודד ופוזיציות שורט BTCUSDT במצב מרג'ין מבודד. 
לא ניתן לשנות את מצב המרג'ין אם קיימות פוזיציות או פקודות פתוחות. 
2מינוףהגדירו את רמת המינוף לרמה המותרת המקסימלית (משתנה בין החוזים השונים)
3פתיחת/סגירת פקודה
בחרו ב[פתיחה] אם ברצונכם ליצור פוזיציה או להגדיל פוזיציה קיימת. 
בחרו ב[סגירה] אם ברצונכם לסגור פוזיציה או להקטין פוזיציה. 
4סוג פקודהסוגי הפקודות הזמינים הם: שוק, לימיט וסטופ.
5הוראות לגבי פקודות מיוחדות
פונקציות זמינות: 'פרסום בלבד' ו'תוקף פקודה' (tif)
'הפחתה בלבד' אינה זמינה, שכן 'סגירת פקודה' תתפקד כפקודת 'הפחתה בלבד'.
6לונג/שורטלחצו על [לונג] או על [שורט] לאחר שתאשרו את הפקודה.