כיצד להשתמש בBNB כדי לשלם עבור הריבית בחשבון הבטוחות הצולבות

Binance
2021-04-22 03:21
עכשיו אתם יכולים להשתמש ב-BNB כדי לשלם את הריבית בחשבון הבטוחות הצולבות שלכם וליהנות מהנחה של 5%.
כדי להפעיל את האפשרות הזו, יש להיכנס לחשבון ה-Binance שלכם ולהיכנס ל- [ארנק] - [מרג'ין].
כל הריביות שנוצרות בגין ההלוואות שלכם יוצגו בעמודת ה- [ריבית] של נכס ה-BNB. לתשומת לבכם:הריביות על אסימונים אחרים שחושבו לפני הפעלת האפשרות הזו לא ייכללו.
כדי לאפשר שימוש ב- BNB לתשלום ריבית, ליחצו על הלחצן שליד [שימוש ב- BNB לצורך ריבית] .
הערה:
אם שאלתם יותר מאסימון אחד, פונקציה זו תחול על כל האסימונים.
אם אתם משתמשים ב- BNB כדי לשלם עבור ריבית על כספים שלוויתם עבור מסחר צולב במרג'ין, כל הריבית תחושב ב- BNB לא משנה מהי יתרת ה-BNB אשר יש לכם בחשבון הבטוחות הצולבות שלכם.
למידע נוסף על ניכויי עמלת BNB, עיינו ב לוח זמני העמלות .