רמת מרג'ין ודרישת מרג'ין ב-Binance

Binance
2021-07-21 07:31
מסחר במרג'ין מאפשר לכם להוסיף מינוף לפוזיציות שלכם על מנת להגדיל את הרווחים הפוטנציאליים. Binance משתמשת ברמת המרג'ין כדי להעריך את רמת הסיכון של חשבון המרג'ין שלכם.

1. רמת מרג'ין של בטוחות צולבות

1.1 משתמשים המשתתפים בהלוואות מרג'ין יכולים להשתמש בנכסי הנטו שבחשבונות הבטוחות הצולבות שלהם כערבון, והנכסים הדיגיטליים בכל חשבון אחר אינם מהווים חלק מהמרג'ין עבור מסחר בבטוחות צולבות.
1.2 רמת המרג'ין של חשבון בטוחות צולבות = הערך הכולל של הנכסים בחשבון הבטוחות הצולבות, חלקי (סך ההתחייבויות + ריבית תלויה ועומדת), כאשר:
הערך הכולל של נכסים בחשבון הבטוחות הצולבות = ערך השוק הנוכחי הכולל של כל הנכסים הדיגיטליים בחשבון הבטוחות הצולבות
סך ההתחייבויות = ערך השוק הנוכחי הכולל של כל הלוואות המרג'ין התלויות ועומדות בחשבון הבטוחות הצולבות
ריבית תלויה ועומדת = הסכום של כל הלוואת מרג'ין, כפול כמות השעות כזמן ההלוואה עד מועד החישוב, כפול שיעור הריבית השעתי, פחות ריבית ששולמה / קוזזה.
1.3 רמת מרג'ין ופעולות קשורות
  • מינוף 3X (פי 3)
כשרמת המרג'ין שלכם גדולה מ-2, באפשרותכם לסחור, ללוות ולהעביר נכסים לארנק הספוט;
כשרמת המרג'ין גדולה מ-1.5 וקטנה או שווה ל-0, באפשרותכם לסחור וללוות, אך לא להעביר כספים אל מחוץ לחשבון המרג'ין שלכם;
כשרמת המרג'ין גדולה מ-1.3 וקטנה או שווה ל-1.5, באפשרותכם לסחור, אך לא ללוות ולא להעביר כספים אל מחוץ לחשבון המרג'ין שלכם;
כשרמת המרג'ין גדולה מ-1.1 וקטנה או שווה ל-1.3, תופעל דרישת מרג'ין שעליה אתם תקבלו הודעה באמצעות האתר, הדוא"ל והודעת SMS, ובהודעה זו תתבקשו להוסיף ערבויות נוספות (להעביר נכסים נוספים כערבון) על מנת להימנע מליקווידציה. לאחר שליחת ההודעה הראשונה, אתם תקבלו הודעה נוספת בכל 24 שעות.
כשרמת המרג'ין נמוכה או שווה ל-1.1, מנוע הליקווידציה יופעל וכל הנכסים שלכם יעברו ליקווידציה לטובת החזר תשלום ההלוואה והריבית. המערכת תשלח לכם הודעה בנושא באמצעות האתר, הדוא"ל או הודעת SMS.
  • מינוף 5X (פי 5, נתמך רק בחשבון העיקרי)
כשרמת המרג'ין שלכם גדולה מ-2, באפשרותכם לסחור, ללוות ולהעביר נכסים לארנק הספוט;
כשרמת המרג'ין גדולה מ-1.25 וקטנה או שווה ל-2, באפשרותכם לסחור וללוות, אך לא להעביר כספים מחוץ לחשבון המרג'ין שלכם לארנק הספוט;
כשרמת המרג'ין גדולה מ-1.15 וקטנה או שווה ל-1.25, באפשרותכם לסחור, אך לא ללוות ולא להעביר כספים אל מחוץ לחשבון המרג'ין שלכם לארנק הספוט;
כשרמת המרג'ין גדולה מ-1.05 וקטנה או שווה ל-1.15, תופעל דרישת מרג'ין שעליה אתם תקבלו הודעה באמצעות האתר, הדוא"ל והודעת SMS, ובהודעה זו תתבקשו להוסיף ערבויות נוספות (להעביר נכסים נוספים כערבון) על מנת להימנע מליקווידציה. לאחר שליחת ההודעה הראשונה, אתם תקבלו הודעה נוספת בכל 24 שעות.
כשרמת המרג'ין נמוכה או שווה ל-1.05, מנוע הליקווידציה יופעל וכל הנכסים שלכם יעברו ליקווידציה לטובת החזר תשלום ההלוואה והריבית. המערכת תשלח לכם הודעה בנושא באמצעות האתר, הדוא"ל או הודעת SMS.
1.4 למידע נוסף, יש לעיין בקישור כללי המסחר בבטוחות צולבות.

2. רמת מרג'ין של בטוחות מבודדות

2.1 נכסי הנטו בחשבון הבטוחות המבודדות של המשתמש/ת יכולים לשמש כערבון אך ורק בחשבון המקביל, והנכסים בשאר החשבונות של המשתמש/ת (חשבון בטוחות צולבות או חשבונות בטוחות מבודדות אחרים) אינם יכולים לשמש כערבון לצורך זה.
2.2 רמת המרג'ין של חשבון הבטוחות המבודדות = ערך הנכסים הכולל בחשבון הבטוחות המבודדות, חלקי (ערך סך ההתחייבויות + ריבית שטרם שולמה)
כאשר, ערך הנכסים הכולל = הערך הכולל של נכסי הבסיס + הנכסים הרעיוניים בחשבון הבטוחות המבודדות הנוכחי
סך ההתחייבויות = הערך הכולל של הנכסים בחשבון הבטוחות המבודדות שנלקחו כהלוואה אך טרם שולמו בחזרה
ריבית שטרם שולמה = (סכום כל נכס שנלקח מהלוואה, כפול משך הזמן של כל הלוואה, כפול שיעור הריבית השעתי) פחות הריבית ששולמה
2.3 רמת מרג'ין ופעולות
כשרמת המרג'ין (להלן - ML) גדולה מ-2, משתמשים יכולים לסחור וללוות, וכן להעביר את הנכסים העודפים בחשבון לחשבונות מסחר אחרים. אך ה-ML עדיין צריכה להיות שווה או גדולה מ-2 לאחר ביצוע ההעברה, כדי לוודא את פעילותן התקינה של פונקציות העברת הנכסים.
  • יחס ראשוני (IR)
IR הוא יחס הסיכון הראשוני לאחר שמשתמש/ת מבצע/ת הלוואה, וישנם יחסי סיכון שונים עבור רמות מינוף שונות. לדוגמה, ה-IR יהיה 1.5 במינוף 3X עם הלוואה מלאה, 1.25 במינוף 5X עם הלוואה מלאה, ו-1.11 במינוף 10X עם הלוואה מלאה.
  • יחס דרישת מרג'ין (MCR)
כאשר ה-MCR קטן מה-ML (רמת המרג'ין) וה-ML קטן או שווה ל-2, משתמשים יכולים לסחור וללוות, אך לא להעביר נכסים החוצה.
ה-MCR משתנה מרמת מינוף אחת לשנייה. לדוגמה, ה-MCR למינוף 3X הוא 1.35, למינוף 5X הוא יהיה 1.1, ולמינוף 10X הוא יהיה 1.09.
  • יחס ליקווידציה (LR)
כאשר ה-LR קטן מה-ML, וה-ML קטן או שווה ל-MCR, אז תופעל דרישת מרג'ין. המערכת תשלח למשתמש/ת התראות באתר, בדוא"ל וב-SMS ותציע למשתמש/ת להוסיף מרג'ין (כלומר, להעביר כספי ערבון נוספים) כדי להימנע מהסיכון לליקווידציה. לאחר שליחת ההודעה הראשונה, תישלח הודעה נוספת בכל 24 שעות. אם בשלב מסוים ה-ML הופך לגבוה או שווה ל-MCR, ההודעה הבאה כבר לא תישלח.
כאשר ה-ML קטן או שווה ל-LR, המערכת תחל בהליך ליקווידציה. הנכסים המוחזקים בחשבון יימכרו באופן כפוי לטובת החזר ההלוואה. הודעה בנדון תישלח למשתמש/ת במקביל, באמצעות האתר, הודעת דוא"ל והודעת SMS.
ה-LR משתנה מרמת מינוף אחת לשנייה. לדוגמה, ה-LR למינוף 3X הוא 1.18, למינוף 5X הוא יהיה 1.15, ולמינוף 10X הוא יהיה 1.05.
2.4 למידע נוסף, יש לעיין בקישור כללי המסחר בבטוחות מבודדות.

מהם דמי סילוק ליקווידציה?

כאשר חשבון מרג'ין או פקודת הלוואת קריפטו עוברים ליקווידציה כפויה, קרן ביטוח המרג'ין תגבה אחוז מסוים בתור דמי סילוק. ניתן לצפות בעמלות אלו בהיסטוריית דמי הסילוק בחשבון המרג'ין. עם זאת, מומלץ לנהל את הסיכונים בזהירות כדי להימנע מליקווידציות כפויות. מחיר הליקווידציה של משתמש/ת לא ישתנה כתוצאה מכך.
מוצרים
עמלת ליקווידציה
בטוחות צולבות
נכסי בטוחות צולבות שעברו ליקווידציה, כפול 2%
בטוחות מבודדות
נכסי בטוחות מבודדות שעברו ליקווידציה, כפול שיעור דמי הסילוק התואמים לרמת המינוף
הלוואות קריפטו
נכסי הלוואת קריפטו שעברו ליקווידציה, כפול 2%
שימו לב: שיעור דמי הסילוק התואמים לרמת המינוף = (יחס הסיכון לליקווידציה של רמת המינוף שלכם בעת הליקווידציה, פחות 1) כפול 8% (הכמות המקסימלית שניתן לגבות מבלי לחרוג מיתרת הנכסים הנותרים שלכם לאחר הליקווידציה).
לדוגמה: אם מבוצעת על משתמש/ת ליקווידציה ואז המשתמש/ת מפחית/ה פוזיציות ב-ADA/ETH ברמה 3, אז שיעור דמי הסילוק יהיה שווה ל-(1.165-1)*8% 1.32% =.