מה המשמעות של עושה (Maker) ו לוקח (Taker)?

Binance
2021-05-04 03:02
אם בדקת את לוח העמלות, שלנו, היית רואה שחלות עמלות שונות בהתאם לשאלה אם הנך עושה או לוקח. אם אתה ברמה גבוהה מ-VIP 0, כעושה תשלם עמלה נמוכה יותר מהמקבל. לעושה ולמקבל תפקידים חיוניים בספר ההוראות של הבורסה.
במילים פשוטות:
  • העושה מעניק לבורסה נזילות ויוצרים שוק עבור אסימון.
  • הלוקח מסיר את הנזילות באמצעות מילוי הוראות פתוחות בבורסה.
לרוב, הבורסות מתמרצות את העושים כך שיספקו נזילות לבורסה, זאת באמצעות עמלות נמוכות יותר הנגבות בגין ההוראות שלהם.הבה ונצלול עמוק יותר לתוך שני התפקידים.

הלוקח:

כשתיצור הוראה למסחר מיידי לפני שההוראה תיכנס לספר הההוראות, תיחשב ללוקח.הדבר אינו תלוי במילוי מלא או חלקי של ההזמנה.
הוראות מסחר במחיר השוק נחשבות תמיד ללוקחים, משום שהוראות במחיר השוק לעולם אינן נכנסות לספר ההוראות.מסחר מסוג זה תמיד "לוקח" נפח מספר ההוראות, ומשום כך מדובר במסחר לוקח.
הזמנות מסוג הגבלה מיידית או ביטול (IOC) או הגבלת מילוי או חיסול (FOK) (זמינות באמצעות ה-API) נחשבות תמיד ללוקחים.

העושה:

כשתיצור הוראה שנכנסת באופן מלא או חלקי לספר ההוראות (כגון הוראת הגבלה שניתנת באמצעות מסך המסחר ב-binance.com), כל מסחר נוסף שיתקיים כתוצאה מהוראה זו ייחשב מסחר עושה.
ההוראות הללו מוסיפות נפח לספר ההוראות, הן תורמות ליצירת השוק ומשום כך הן נחשבות לעושה עבור כל מסחר שנובע מהן.
הערה: יכול להיות מצב בו הוראת הגבלה עד לביטול (GTC) (זמינה באמצעות ה-API) תיסחר כן כלוקח והן כעושה.
לפרטים נוספים, ראה עושי שוק ולוקחי שוק - הסבר.