Hướng dáș«n nháș­n Airdrop CyberConnect (CYBER) trĂȘn VĂ­ Binance Web3
Thời gian cĂČn láșĄi để nháș­n Airdrop
--
jours
--
heures
--
min
--
sec
KhĂŽng muốn bỏ lụ Airdrop mới nháș„t của VĂ­ Web3 Binance? Xem ngay hướng dáș«n từng bước để hoĂ n thĂ nh nhiệm vỄ vĂ  chia sáș» đáșżn 100.000 CyberConnect (CYBER) láș§n nĂ y với VĂ­ Web3 của Binance. Nháș„p vĂ o nĂșt Tham gia Airdrop vĂ  báșŻt đáș§u ngay!

TáșĄo VĂ­ Web3 của Binance

Bước 1: ĐáșŁm báșŁo app Binance của báșĄn đã Ä‘Æ°á»Łc cáș­p nháș­t lĂȘn phiĂȘn báșŁn mới nháș„t.

Bước 2: Báș„m vĂ o mỄc VĂ­ ở gĂłc trĂȘn bĂȘn pháșŁi vĂ  chuyển từ "SĂ n giao dịch" sang "Web3"

Bước 3: LĂ m theo hướng dáș«n vĂ  táșĄo VĂ­ Web3 của Binance cho riĂȘng báșĄn. Đừng quĂȘn lÆ°u láșĄi khoĂĄ (key) của vĂ­ trước khi chuyển qua bước tiáșżp theo.

Bước 4: Báș„m vĂ o Nháș­n vĂ  chuyển tiền đáșżn VĂ­ Binance Web3.

BáșĄn cĂł thể chuyển tiền trá»±c tiáșżp từ sĂ n Binance qua vĂ­ Binance. BáșĄn sáșœ chỉ cáș§n khoáșŁng $7-$15 OP ETH (CyberID cĂ ng Ă­t kĂœ tá»± thĂŹ chi phĂ­ cĂ ng cao) để hoĂ n táș„t nhiệm vỄ đĂșc CyberID.

Hướng dáș«n khi thao tĂĄc trĂȘn thiáșżt bị Di động

Bước 1: Mở CyberWallet trĂȘn VĂ­ Web3 của Binance

Bước 2: Káșżt nối với VĂ­ Web3 của Binance Báș„m nĂșt, chọn BinanceWallet vĂ  káșżt nối CyberWallet.

Bước 3: Chọn kĂœ tá»± báșĄn muốn cho CyberID của mĂŹnh Số kĂœ tá»± cĂ ng Ă­t, chi phĂ­ cĂ ng cao. Một cỄm gồm 7-11 kĂœ tá»± thường tốn khoáșŁng $10 để đĂșc, vĂ  cỄm gồm 12-20 kĂœ tá»± sáșœ tốn khoáșŁng $5 để đĂșc.

Bước 4: XĂĄc thá»±c giao dịch trong VĂ­ Web3 Binance Sau khi báș„m "ĐĂșc", sáșœ cĂł xĂĄc nháș­n giao dịch sáșœ hiện trĂȘn VĂ­ Web3 Binance. BáșĄn cáș§n xem xĂ©t giao dịch vĂ  báș„m xĂĄc nháș­n.

Bước 5: Táș­n hưởng CyberID đáș§u tiĂȘn của mĂŹnh! Sau khi hoĂ n táș„t đĂșc CyberID đáș§u tiĂȘn, kĂ©o xuống báșĄn sáșœ tĂŹm tháș„y CyberID của mĂŹnh bĂȘn dưới!

ChĂșc mừng! BáșĄn đã hoĂ n táș„t nhiệm vỄ của mĂŹnh vĂ  hợp lệ để cĂčng chia quá»č thưởng 100.000 CYBER!

Hướng dáș«n khi thao tĂĄc trĂȘn Website:

Bước 1: Káșżt nối VĂ­ Web3 Binance với CyberWallet Để báșŻt đáș§u, káșżt nối VĂ­ Web3 Binance với CyberWallet của báșĄn. Sau khi báș„m vĂ o icon VĂ­ Web3 Binance, một QR code sáșœ hiện ra.

HĂŁy sá»­ dỄng tĂ­nh năng quĂ©t QR Code ở gĂłc trĂȘn bĂȘn pháșŁi của VĂ­ Web3 để quĂ©t. Sau khi quĂ©t, tĂ i khoáșŁn Cyber của báșĄn sáșœ Ä‘Æ°á»Łc táșĄo tá»± động.

Bước 2: Đáșżn trang CyberID

Bước 3: Chọn cỄm từ CyberID báșĄn muốn Số kĂœ tá»± cĂ ng Ă­t, chi phĂ­ cĂ ng cao. Một cỄm gồm 7-11 kĂœ tá»± thường tốn khoáșŁng $10 để đĂșc, vĂ  cỄm gồm 12-20 kĂœ tá»± sáșœ tốn khoáșŁng $5 để đĂșc.

Bước 4: XĂĄc thá»±c giao dịch trong VĂ­ Web3 Binance Sau khi báș„m "ĐĂșc", sáșœ cĂł xĂĄc nháș­n giao dịch sáșœ hiện trĂȘn VĂ­ Web3 Binance. BáșĄn cáș§n xem xĂ©t giao dịch vĂ  báș„m xĂĄc nháș­n.

Bước 5: Táș­n hưởng CyberID đáș§u tiĂȘn của mĂŹnh! Sau khi hoĂ n táș„t đĂșc CyberID đáș§u tiĂȘn, kĂ©o xuống báșĄn sáșœ tĂŹm tháș„y CyberID của mĂŹnh bĂȘn dưới!

ChĂșc mừng! BáșĄn đã hoĂ n táș„t nhiệm vỄ của mĂŹnh vĂ  hợp lệ để cĂčng chia quá»č thưởng 100.000 CYBER!

Tham gia đợt airdrop CyberConnect (CYBER) hĂŽm nay!
HoĂ n táș„t nhiệm vỄ cĂčng VĂ­ Web3 của Binance vĂ  nháș­n slot cho mĂŹnh trong đợt Airdrop với 100.000 token CYBER dĂ nh cho báșĄn!
TuyĂȘn bố miễn trừ trĂĄch nhiệm
VĂ­ Web3 của Binance lĂ  một sáșŁn pháș©m tĂčy chọn. BáșĄn hoĂ n toĂ n chịu trĂĄch nhiệm xĂĄc định xem sáșŁn pháș©m nĂ y cĂł phĂč hợp với mĂŹnh hay khĂŽng. Binance khĂŽng chịu trĂĄch nhiệm về việc báșĄn truy cáș­p hoáș·c dĂčng ứng dỄng của bĂȘn thứ ba (bao gồm cáșŁ chức năng Ä‘Æ°á»Łc nhĂșng trong VĂ­ Web3 của Binance) vĂ  khĂŽng chịu báș„t cứ trĂĄch nhiệm phĂĄp lĂœ nĂ o liĂȘn quan đáșżn việc báșĄn dĂčng ứng dỄng của bĂȘn thứ ba đó, bao gồm nhÆ°ng khĂŽng giới háșĄn ở báș„t kỳ giao dịch nĂ o mĂ  báșĄn xáșŁy ra tranh cháș„p. Vui lĂČng xem ká»č Điều khoáșŁn sá»­ dỄng VĂ­ Web3 của Binance vĂ  luĂŽn tá»± mĂŹnh nghiĂȘn cứu.