Osta kryptoja
Maksa
Markkinat
NFT
New
Lataukset
English
USD
Lainvalvontaviranomaisille tarkoitettu Binancen tietopyyntöjärjestelmä
Binancen lainvalvontaan liittyvät ohjeet.
Binancen lainvalvontaan liittyvät ohjeet
Nämä ohjeet on tarkoitettu lainvalvontaviranomaisille tai muille julkisille viranomaisille, jotka haluavat saada Binancelta tietoja liittyen käynnissä olevaan rikostutkintaan. Huomaa, että näitä ohjeita saatetaan muuttaa ajoittain ilman ennakkoilmoitusta. Näitä ohjeita ei ole tarkoitettu yksityisille toimijoille, jotka tekevät yksityisiä tutkimuksia tai ovat osallisina siviilioikeusprosessissa.
Viranomaisille tarkoitetun Binancen tietopyyntöjärjestelmän (LERS) käyttäminen
Lainvalvontaviranomainen tai muu julkinen viranomainen voi pyytää käyttöoikeutta LERSiin täältä: https://www.binance.com/fi/support/law-enforcement.
Käyttöoikeuspyynnöt tarkistetaan ja hyväksytään yleensä 3 arkipäivän kuluessa, minkä jälkeen viranomainen voi tehdä tietopyynnön ja ladata tarvittavat asiakirjat pyynnön tueksi. Emme käsittele pyyntöjä, joiden mukaan ei ole liitetty pyyntöä tukevia virallisia asiakirjoja.
Vaatimus tuomioistuimen määräyksestä tai muusta oikeudellisesta määräyksestä
Binance kerää, käyttää ja säilyttää käyttäjätietoja Binancen kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietojen kerääminen liittyy muun muassa Binance-tilin avaamiseen, palveluiden tuottamiseen käyttäjille ja säädösten noudattamiseen, kuten pakolliseen tietojen säilyttämiseen, rahanpesun ehkäisemiseen ja Know-Your-Client (KYC) -velvollisuuksiin. Katso lisätietoja täältä: https://www.binance.com/fi/privacy
Luovutamme käyttäjiimme liittyviä tietoja käynnissä olevan rikostutkinnan tueksi vain toimivaltaisen tuomioistuimen tai poliisin määräyksestä. Joissain tapauksissa saatamme edellyttää lisätietoja, jotta voimme varmistaa tietojen luovuttamisen laillisuuden.
Säilytysmääräyspyynnöt
Jos Binancelle toimitetaan rikostutkintaan liittyen tietojen säilytysmääräyspyyntö, Binance ryhtyy toimiin tietojen säilyttämiseksi 90 päivän ajan. Jos säilytysjaksoa on pidennettävä, pidennyksestä on tehtävä uusi pyyntö LERSin kautta.
Tietoa Binancesta
Binance tarkoittaa ekosysteemiä, johon kuuluvat Binancen verkkosivut (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta verkkotunnus http://www.binance.com), mobiilisovellukset, asiakasohjelmat, sovelmat ja muut sovellukset, jotka on kehitetty Binancen palveluiden tarjoamista varten, sekä ekosysteemissä itsenäisesti toimivat alustat, verkkosivut ja asiakasohjelmat (esim. Binance Open Platform, Binance Launchpad, Binance Labs, Binance Charity, Binance DEX, Binance X, JEX, Trust Wallet ja fiat-kanavat). Binance kasvaa jatkuvasti ja saattaa tarjota lisää palveluja tulevaisuudessa.
Pyynnön muoto
Valtuutetut viranomaiset voivat tehdä LERSin kautta tietopyyntöjä sen jälkeen, kun heidän käyttöoikeuspyyntönsä on hyväksytty. Prosessin nopeuttamiseksi viranomaisia pyydetään ilmoittamaan selvästi jokaisen tieto- tai avunpyynnön laillinen peruste. Myös yhteenveto taustoista, tutkinnasta ja Binancen käyttäjiin liittyvistä tiedoista ja transaktioista nopeuttaa pyynnön käsittelyä.
Ilmoitus pyynnöistä
Ellei asiasta ole vastakkaista tuomioistuimen päätöstä, poliisin määräystä tai muuta vastaava oikeudellista määräystä, saatamme ilmoittaa pyynnöstä käyttäjälle ennen henkilötietojen luovuttamista.