Osta kryptoja
Maksa
Markkinat
NFT
New
Lataukset
English
USD
Tuki
Usein kysyttyä
Kryptovaluuttajohdannaiset
Futuurisopimukset
Opas futuureihin

What is Grid Trading?

Binance
2021-08-18 01:29
Opasvideo
Sarjatreidaus on treidausbotti, joka automatisoi futuurisopimusten ostamisen ja myymisen. Se on suunniteltu tekemään toimeksiantoja markkinoilla ennalta määrätyin aikavälein määritetyssä hintaluokassa.
Sarjatreidaus tarkoittaa sitä, että toimeksiannot asetetaan tietyn hinnan ylä- ja alapuolelle, jolloin ne luovat sarjan toimeksiantoja, joiden hinnat nousevat ja laskevat tietyin välein. Näin nämä toimeksiannot muodostavat treidaussarjan. Treidaaja voi esimerkiksi tehdä ostotoimeksiantoja jokaisen 1 000 dollarin kohdalla Bitcoinin markkinahinnan alapuolella ja samalla myyntitoimeksiantoja jokaisen 1 000 dollarin kohdalla Bitcoinin markkinahinnan yläpuolella. Tämä hyödyntää markkinoiden vaihtelua.
Grid trading performs the best in volatile and sideways markets when prices fluctuate in a given range. This technique attempts to make profits on small price changes. The more grids you include, the greater the frequency of trades will be. However, it comes with an expense as the profit you make from each order is lower.
Thus, it is a tradeoff between making small profits from many trades, versus a strategy with lower frequency but generates a bigger profit per order.
Binance Grid Trading is now live on USDⓈ-M Futures. Users can customize and set grid parameters, to determine the upper and lower limits of the grid and the number of grids. Once the grid is created, the system will automatically buy or sell orders at preset prices.
Katsotaanpa, miten tämä toimii.
Suppose you expect Bitcoin to hover in a price range between $50,000 to $60,000 in the next 24-hours. In this case, you could set up a grid trading system to trade within this predicted range.
Sarjatreidauspaneelissa voit asettaa strategian parametrit, mukaan lukien:
 • The upper and lower boundaries of the price range,
 • The number of orders to be placed within the configured price range,
 • Kunkin osto- ja myyntirajatoimeksiannon välisen leveyden.
Tässä skenaariossa, kun Bitcoinin hinta laskee kohti 55 000 dollaria, sarjatreidausbotti kerää ostopositioita matkalla kohti markkinahintaa pienempää hintaa. Hintojen noustessa botti myy matkalla markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Tämä strategia pyrkii lähinnä hyödyntämään hinnan muutoksia.
Lue lisää pitkästä/lyhyestä sarjatreidauksesta.
Riskivaroitus: sarjatreidaus on strateginen treidaustyökalu eikä sitä tule pitää Binancen tarjoamana taloudellisena tai sijoituksellisena neuvona. Sarjatreidaus on tarkoitettu käytettäväksi omalla vastuullasi ja oman harkintasi mukaan. Binance ei ole vastuussa tämän ominaisuuden käytöstä mahdollisesti seuraavista tappioista. On suositeltavaa, että käyttäjät lukevat ja ymmärtävät täysin sarjatreidausoppaan sekä varmistavat riskienhallinnan ja järkevän kaupankäynnin taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa.

Sarjatreidausstrategian määrittäminen

1. Kun olet kirjautunut sisään, siirry USDⓈ-M-futuurit-käyttöliittymään ja klikkaa [Sarjatreidaus].
If you’re using Binance App, tap [Futures] - [USDⓈ-M Futures] - [Grid Trading].
2. Select a symbol to execute the strategy and set the grid parameters. Click [Create] to confirm.
Huomaa, että seuraavat tilanteet voivat aiheuttaa sarjan luomisen epäonnistumisen:
 1. Jos olet jo luonut sarjatreidausstrategian valitulla symbolilla.
 2. Jos sinulla on avoimia toimeksiantoja tai positioita valitulla symbolilla.
 3. When you are under hedge position mode, please adjust to one-way mode.
 4. When you exceed the limit, the total quantity of working and limit triggered grid trading is 10.

Miten sarjatreidaus toimii

The grid trading life cycle:
 1. Sarjan aktivoija (valinnainen)
 2. Alkurakenne
 3. Open position
 4. Grid Update
 5. Stopin aktivointi (valinnainen)
 6. Peruutus
Sarjan aktivoijan asettaminen (valinnainen)
For parameters #10 & #11:
Käyttäjät voivat halutessaan aloittaa sarjarajahintatoimeksiannot välittömästi tai määrittää, että ne aktivoituvat, kun markkinahinta saavuttaa tietyn arvon. Sarjatoimeksiannot aktivoituvat, kun valittu aktivointihinta (viimeisin hinta tai merkintähinta) ylittää tai alittaa antamasi aktivointihinnan.
Defining the initial structure of grid strategy
For parameters #1, #2,# 3,# 4 & #6:
The initial structure is to determine a series of price levels, according to the latest market price (buy, sell, mid-price), place sell limit orders at a price higher than the market price, and a buy limit order at a price lower than the market price, and wait for the price to be triggered.
Huomaa, että rajahintatoimeksiantojen määrä on sarjojen määrä +1 sarjan luomishetkellä, koska positioita ei ole. Yksi niistä (viimeisimmän markkinahinnan lähellä oleva) on ensimmäinen avaustoimeksianto, joka odottaa toteutumista.
Initial creation process
Neutraaleissa sarjoissa strategia alkaa ilman alkupositiota. Alkupositio aktivoituu, kun markkinat liikkuvat lähimmän hintapisteen ulkopuolelle sarjan luomisen jälkeen.
Esimerkki:
Oletetaan, että olet asettanut seuraavat strategiaparametrit:
Sopimus: eräpäivätön BTCUSDT
Lower price: $20,000
Ylempi hinta: 45 000 $
Number of grids: 5
Mode: Arithmetic
Hinnat jakautuvat seuraavasti: 20 000 $, 25 000 $, 30 000 $, 35 000 $, 40 000 $, 45 000 $
Initial sell orders for the neutral grid will be placed above the current market price. Meanwhile, the buy orders will be populated below the current market price. Do note that the price nearest to the market price would be excluded. In this scenario, the initial grid limit orders will be populated as such:
SideHinta
Sell45 000 $
Sell$40,000
Buy30 000 $
Buy$25,000
Buy20 000 $
Grid Update
Sarjan päivitys tarkoittaa, että joka kerta, kun hintapiste saavutetaan, eli rajahintatoimeksianto toteutetaan, sarjarajahintatoimeksianto päivittyy. Viimeksi suoritetun toimeksiannon hinta on aina se, joka jätetään tyhjäksi, ja sitten osto- tai myyntirajahintatoimeksiannot täytetään uudelleen asetettujen parametrien mukaisesti, joten sarjassa olevien rajahintatoimeksiantojen määrä säilyy seuraavan esimerkin tavoin.
The initial market price is $10,010, and the grid limit price at each unit is:
Hinta
Direction
$10,200
Sell
10 100 $
Sell
10 000 $
Buy
9 900 $
Buy
9 800 $
Buy
Jos oletetaan, että hinta putoaa 10 000 dollariin ja ostotoimeksianto toteutetaan, tämä on avoin alkupositio, ja sarjan rajahintatoimeksiannot päivittyvät seuraavasti:
Hinta
Direction
$10,200
Sell
10 100 $
Sell
10 000 $
-
9 900 $
Buy
9 800 $
Buy
The price rises to $10,100 and the sell order is executed, and the grid limit orders are updated as follows:
Hinta
Direction
$10,200
Sell
10 100 $
-
10 000 $
Buy
9 900 $
Buy
9 800 $
Buy
Kun hinta laskee 9 900 dollariin ja kaksi ostotoimeksiantoa toteutetaan, sarjan rajahintatoimeksiannot päivittyvät seuraavasti:
Hinta
Direction
$10,200
Sell
10 100 $
Sell
10 000 $
Sell
9 900 $
-
9 800 $
Buy
Ja niin edelleen.
Setting a Stop Trigger (optional)
For parameter #12:
Users can choose to manually terminate grid operation or to set Stop Trigger.
Stopin aktivoija tarkoittaa sitä, että kun markkinahinta nousee stop_ylärajahinnan yläpuolelle tai laskee stop_alarajahinnan alapuolelle – eli markkinat eivät enää seuraa vaihtelevaa trendiä – sarja lopettaa toiminnan.
Toimeksiannon peruuttaminen
For parameters #13 & #14:
Käyttäjät voivat valita haluavatko he peruuttaa kaikki toimeksiannot ja suljetaanko kaikki positiot manuaalisesti vai automaattisesti, kun sarja pysäytetään.
When 'cancel all orders' on stop is enabled, the system will automatically cancel all the unfilled orders for the symbol when the grid is stopped; When close all positions on stop is enabled, the system will automatically close all the open positions at the market price for the symbol when the grid is stopped
Note that during the grid operation, the following scenarios will cause the grid to terminate:
 • Manually terminate the grid;
 • Riittämätön marginaali aiheuttaa joidenkin positioiden likvidoinnin tai toimeksiantojen tekemisen epäonnistumisen.
 • Manually cancel some or all grid limit orders;
 • Manually close some or all grid positions;
 • Kun toimitussopimus on toimitettu, tuotetta ei ole enää ja sarjastrategia pysähtyy automaattisesti. Toimitusprosessin aikana järjestelmä poistaa automaattisesti käyttäjän rajahintatoimeksiannot ja toteuttaa avoimet positiot.
Jos sarja on parhaillaan käynnissä, järjestelmä ilmoittaa seuraavalla tavalla edellä mainituista toimista:
Sarjatreidaukseen suositeltu vipu on pienempi kuin 20, koska jos vipu on liian korkea, riittämätön marginaali voi aiheuttaa position likvidoinnin tai avaustoimeksiannon ja johtaa sarjan lopettamiseen. Jos vipu on suurempi kuin 20-kertainen, ruudulle avautuu toinen ponnahdusruutu, joka muistuttaa käyttäjää tästä.

Sarjatreidauksen parametrit

1. Valitse symboli
The first parameter that you must select is the contract on which the trading bot will be deployed.
2. Valitse Ristikkäis-/erillismarginaali-tila
Määritä sarjatreidausposition marginaalin tyyppi: voit valita erillis- tai ristikkäismarginaali-tilan. Erillismarginaalitilassa marginaali on itsenäinen jokaisessa vaihtoparissa. Ristikkäismarginaalitilassa taas marginaali on jaettu kaikkien futuuritilin vaihtoparien kesken.
3. Säädä vipua
Valitse haluamasi vipu. Vipu lisää sekä voittoja että tappioita. Vivun ansiosta voit tehdä suhteellisen pienilläkin hintaliikkeillä suuria voittoja ja mahdollisesti saada vastinetta käyttämällesi ajalle ja vaivalle. Muista kuitenkin, että vipu on kaksiteräinen miekka, ja sinun on käytettävä sitä harkiten.
4. Lower & Upper price
Aseta ruudukon alempi ja ylempi hinta (näitä ei voi muuttaa sarjatoimeksiannon tekemisen jälkeen). Jos ylin tai alin sarja ylittyy, uusia positioita ei avata. Jos esimerkiksi nykyinen BTCUSDT-hinta on 48 000 dollaria ja käyttäjä arvioi, että hinta laskee, kun se saavuttaa yli 49 000 dollaria, tässä tapauksessa ylempi hinta voidaan asettaa 49 000 dollariin. Kun hinta saavuttaa 49 000 dollaria, sarja ei enää avaa positioita.
5. Tila: aritmeettinen/geometrinen (ei voi muuttaa sarjatoimeksiannon tekemisen jälkeen)
Arithmetic: Each grid has an equal price difference.
Aritmeettinen sarja jakaa hintaluokan sarjan alimmasta raja-arvosta (sarjan_alin_raja_arvo) ylimpään raja-arvoon (sarjan_ylin_raja_arvo) sarjojen lukumäärän (sarjojen_määrä) mukaan samalla hintaerolla.
Kunkin sarjan hintaero on:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Then it constructed a series of price intervals:
hinta_1 = sarjan_alin_raja_arvo
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
hinta_3 = sarjan_alin_raja_arvo + hintaero x 2
...
hinta_n = sarjan_alin_raja_arvo + hintaero x (n–1)
sarjan_ylin_raja_arvo, n = sarjojen_määrä
Esimerkki: Aritmeettinen hintaero = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (seuraava hinta on 100 korkeampi kuin edellinen)
Geometrinen: Jokaisella sarjalla on sama hintaerojen suhde.
Geometrinen sarja jakaa hintaluokan sarjan alimmasta raja-arvosta (sarjan_alin_raja_arvo) ylimpään raja-arvoon (sarjan_ylin_raja_arvo) sarjojen lukumäärän (sarjojen_määrä) mukaan samalla hintasuhteella.
Kunkin sarjan hintasuhde on:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Kunkin sarjan hintaero on:
hintaeroprosentti = ((sarjan_ylin_raja_arvo / sarjan_alin_raja_arvo) ^ (1 / sarjojen_määrä) – 1) x 100 %
Then it constructed a series of price intervals:
hinta_1 = sarjan_alin_raja_arvo
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
hinta_3 = sarjan_alin_raja_arvo x hintasuhde ^ 2
...
hinta_n = sarjan_alin_raja_arvo x hintasuhde ^ (n–1)
sarjan_ylin_raja_arvo, n = sarjojen_määrä
Esimerkki: Geometrisen sarjan hintaeroprosentti = 10 %: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1, ... (seuraava hinta on 10 % korkeampi kuin edellinen)
6. Sarjat (eli rajahintatoimeksiantojen määrä) – ei muutettavissa sarjatoimeksiannon tekemisen jälkeen.
Vähimmäismäärä on 2 ja maksimimäärä 149
Huom.: Hintaero ei voi olla pienempi kuin muutos, muuten sarjojen_määrä- tai sarjan_ylin_raja_arvo- tai grid_lower-limit-lukuja tulee muuttaa.
Laskentatapa
1. Aritmeettinen sarja, hintaero = (sarjan_ylin_raja_arvo – sarjan_alin_raja_arvo) / sarjojen_määrä < muutos
2. Geometrinen sarja, min_hintaero = sarjan_alin_raja_arvo x hintasuhde < muutos, hintasuhde = (sarjan_ylin_raja_arvo / sarjan_alin_raja_arvo) ^ (1 / sarjojen_määrä)
7. Voitto/sarja (maksujen jälkeen)
Note that if Profit/grid is below maker commission, the system will prompt that the total grid profit may not cover trading fee.
How to calculate? (Profit/grid is estimated and for reference only)
1. Aritmeettinen sarja:
sarjan_voitto_alhaisin = [1 + (sarjan_ylin_raja_arvo – sarjan_alin_raja_arvo) / (sarjojen_määrä x sarjan_ylin_raja_arvo )]x(1 – komissio%)^2 – 1
sarjan_voitto_korkein = [1 + (sarjan_ylin_raja_arvo – sarjan_alin_raja_arvo) / (sarjojen_määrä x sarjan_alin_raja_arvo)] x (1 – komissio%)^2 – 1
Esimerkki: Hintaväli 1000–2000, sarjojen_määrä 10, komissio 0,1 %, kunkin sarjan hintaero on: (2000–1000) / 10 = 100, sarjan_voitto_alhaisin = ((2000+100) / 2000) × (1 – 0,1 %) × (1 – 0,1 %) – 1=4,79 %; sarjan_voitto_korkein = ((1000+100) / 1000) × (1 – 0,1 %) × (1 – 0,1 %) – 1 = 9,78 %
2. Geometric grid:
sarjan_voitto_geo = (sarjan_ylin_raja_arvo / sarjan_alin_raja_arvo) ^ (1 / sarjojen_määrä) – 1 – 2 x transaktiokulu%
For example:Price interval 1000-2000,Grid_count 10,Commission 0.1%,then the price ratio of each grid is: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, Profit/grid = 107.18%-1-2×0.1%=6.98%
8. Alkumarginaali (ei muutettavissa sarjatoimeksiannon tekemisen jälkeen)
Initial margin = initial_value / leverage
User can manually input or drag the slider (the percentage of the investable amount is up to 100%, Initial margin = percentage * margin balance), and it must be within the interval between the min_initial_margin and the margin balance.
min_alkumarginaali= minimimäärä x summa(hinta) / vipu x sääd_kerroin)
minimimäärä: sarjojen minimimäärä (sarjamäärä)
adjust_coef: the current default is 0.9, it will be adjusted according to market conditions
9. Total investment (cannot be modified after the grid order is placed)
Total investment = Initial margin * leverage
After leverage is set,the minimum Initial_value = sum(price * minQty);the maximum Initial_value = margin * leverage
10. Määrä/toimeksianto (eli sarjojen määrä)
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
11. Käytettävissä oleva marginaalisaldo (eli USDⓈ-M-futuuritilin marginaalisaldo)
12. Aktivointityyppi: viimeisin hinta / merkintähinta (valinnainen, voidaan muuttaa ennen sarjan aktivoitumista)
1. Grid trigger type: When the last price or market price you choose reaches the set trigger price, the grid will start running.
2. Stopin aktivoijan tyyppi: kun valitsemasi symbolin viimeisin hinta tai markkinahinta saavuttaa asetetun ylimmän tai alimman stop-hinnan, sarja pysähtyy.
13. Aktivointihinta (valinnainen, voidaan muuttaa ennen sarjan aktivoitumista)
Sarjatoimeksiannot aktivoituvat, kun viimeisin hinta / merkintähinta nousee antamasi aktivointihinnan yläpuolelle tai laskee sen alapuolelle.
14. Stop_upper_limit / Stop_lower_limit , i.e. Stop loss top price / Stop loss bottom price (Optional, can be modified before the grid is triggered)
1. stop_ylärajahinta
Stop lossin ylärajahinnan tulee olla korkeampi kuin ylimmän hinnan, viimeisimmän hinnan ja aktivointihinnan; kun viimeisin markkinahinta saavuttaa stop_ylärajahinnan, sarja lakkaa toimimasta.
2. stop_alarajahinta
Stop loss bottom price should be less than lower price, last price and trigger price; when the latest market price reaches Stop_lower_limit, the grid will stop working.
15. Peruuta kaikki toimeksiannot stopilla (valinnainen, käytössä oletusarvoisesti, voidaan muuttaa ennen sarjan aktivoitumista)
Enable cancel all orders on stop to automatically cancel all unfilled orders for the symbol when the grid stops; when disabled, you can cancel all manually after the grid stops.
16. Sulje kaikki positiot stopilla (valinnainen, voidaan muuttaa ennen sarjan aktivoitumista)
Enable close all positions on stop to automatically close all the open positions at the market price for the symbol when the grid stops; when disabled, you can close all positions manually after the grid stops.
*Yllä olevat parametriasetusehdotukset ovat vain viitteellisiä. Futuurikauppa on erittäin riskialtista toimintaa, josta voi seurata sekä suuria voittoja että huomattavia tappioita. Aikaisemmat voitot eivät takaa menestystä tulevaisuudessa. Voimakkaiden hintamuutosten tapahtuessa koko marginaalisaldosi saattaa likvidoitua.

Käynnissä olevan sarjan tarkistaminen

Time
Sarjan luomisaika
Symboli
Sarjatreidaussopimuksissa käyttäjät voivat klikata symbolin vieressä näkyvää vipua säätääkseen sarjan vipua.
Alkumarginaali
Margin at the time of grid creation
Voitto yhteensä
Kokonaisvoitto = sarjan voitto + realisoitumaton voitto/tappio
Huomautuksia:
 1. Jos sulje kaikki positiot stopilla -toiminto on käytössä sarjan avoimissa toimeksiannoissa, kaikki positiot sulkeutuvat markkinahintaan sarjan sulkemisen jälkeen. Suljettavien positioiden voittoa/tappiota ei lasketa mukaan sarjan voittoihin.
 2. Strategian käyttämisestä aiheutuvat rahoitusmaksut eivät sisälly sarjan tuottamaan voittoon.
Total profit %
ROI = Total Profit / initial_margin * 100%
Realized profit
Sarjatreidauksen realisoitunut voitto ja tappio
Kaikkien suoritettujen toimeksiantojen kumulatiiviset voitot. Aritmeettisessa sarjassa: voitto yhteensä = suoritettujen toimeksiantojen määrä x voitto/sarja - välityspalkkiot
Realisoitumaton voitto/tappio
Avointen toimeksiantojen realisoitumaton voitto ja tappio laskettuna merkintähinnasta tai viimeisimmästä hinnasta sekä oman pääoman tuottoaste.
Kesto
Starting from the grid creation, when the operation time exceeds 1 day, the operation time is displayed as 1d2h9m; when the operation time exceeds 1 year, the operation time is displayed as 1y1d2h9m, updated every minute; if the operation time is less than 1 minute, it is displayed as —
Likvidointihinta
Katso likvidointihinnan laskenta
Grid Status
 • Uusi: Sarja on luotu, mutta se ei ole vielä käynnistynyt
 • Käynnissä: Sarja on käynnistynyt
 • Muuta marginaalia
Marginaalia voi muuttaa vain Erillismarginaali-tilassa.
 • Sulkeminen
Click on termination to stop grid operation. Users can choose whether to cancel unfilled orders and close all positions manually or automatically after the grid is stopped.
Kun "Peruuta kaikki toimeksiannot stopilla" on käytössä, järjestelmä peruuttaa automaattisesti kaikki symbolin toteutumattomat toimeksiannot, kun sarja pysäytetään. Kun "Sulje kaikki positiot stopilla" on käytössä, järjestelmä sulkee automaattisesti kaikki avoimet positiot symbolin markkinahintaan, kun sarja pysäytetään.
 • Tarkista sarjan tiedot

How to calculate Current Margin

position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
tämänhetkinen nimellinen = maks(abs(position_nimellinen_arvo + avoimen toimeksiannon nimellinen ostohinta), abs(position_nimellinen_arvo – avoimen toimeksiannon nimellinen myyntihinta))
avoimen toimeksiannon nimellinen myyntihinta = myyntiNimellinen
avoimen toimeksiannon nimellinen ostohinta = ostoNimellinen
 • Ristikkäismarginaali:
Tämänhetkinen marginaali = nykyinen nimellinen / tämänhetkinen vipu
 • Erillismarginaali:
Tämänhetkinen marginaali = (tämänhetkinen_nimellinen – position_nimellinen_arvo)/ vipu + yksittäinenLompakonSaldo
*Abs: absoluuttinen arvo
 • Aktiivinen toimeksianto
Aktiivinen toimeksianto näyttää kaikki avoimet toimeksiannot (mukaan lukien osittain täytetyt)
Ostotarjouskirja: lajittele rajahintatoimeksiantojen hinnan mukaan korkeasta alhaiseen, ylhäältä alas
Sell order book: sort by limit order price from low to high, top to bottom
 • Completed orders
Yhteenveto kaikista suoritetuista toimeksiannoista. Jokainen transaktio koostuu vastaavista osto- ja myyntitoimeksiantopareista, transaktiotyyppi on FILO (First In Last Out), voitot voidaan laskea kunkin täsmäytetyn osto- ja myyntitoimeksiantoparin perusteella ja jäljellä oleva täsmäytystä odottava toimeksianto näytetään muodossa --。
BNB-välityspalkkiokulut muunnetaan marginaalivaroiksi pörssin reaaliaikaisella vaihtokurssilla transaktiohetkellä.

Kuinka tarkistaa aiemmat tapahtumat

Click on the [History] tab to check grid transaction history and view grid details and completed orders.
Sarjan tila
 • Peruutettu: Tila, kun sarja on lopetettu manuaalisesti
 • Vanhentunut: Pakotettu sulkeminen alla olevista syistä.
Expiration Reason
1
Toimeksiannon tekeminen epäonnistui
2
Strategy manual termination successful
3
{{symbol}}-toimeksiannon manuaalinen tekeminen tai peruuttaminen
pysäytti sarjan
4
Market price has reached set grid strategy stop-loss price
5
Positio on likvidoitu
6
Suurin avoimien toimeksiantojen määrä on saavutettu
7
Insufficient margin account balance
8
Toimeksiantohinta ylittää rajan
9
The market is closed or paused.
10
Failed to close position, unable to fill
11
Exceed the maximum allowable notional value at current leverage
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Binance Futures -tilin avaaminen