Osta kryptoja
Maksa
Markkinat
NFT
New
Lataukset
English
USD
Tuki
Usein kysyttyä
Varat
Binance Liquid Swap

Binance Liquid Swap -käyttäjäsopimus

Binance
2021-07-06 17:01
Binance Liquid Swap -palvelu
Ellei Binance muuta ilmoita, sinun on Binance-tilin rekisteröinti- ja todennusvaiheiden jälkeen solmittava Binancen kanssa erillinen "Binance Liquid Swap -käyttäjäsopimus" sekä avattava Binance Liquid Swap -tili tai tehtävä muut vaaditut toimet, ennen kuin voit käyttää tätä palvelua. Lue ja hyväksy seuraavat ehdot:
A. Kun käyttäjät tarjoavat likviditeettiä Binance Liquid Swapiin:
a. Käyttäjille voidaan maksaa käsittelymaksutuloja Binance Liquid Swap -transaktioista.
b. Binance-alustan sääntöjen mukaan käyttäjät valtuuttavat Binancen jakamaan Binance Liquid Swap -transaktioista syntyvät käsittelymaksutulot kohtuullisella tavalla.
c. Käyttäjien lisäämille varoille voidaan maksaa käsittelymaksutuloja Binance Liquid Swap -transaktioista. Lisäksi käyttäjien lisäämille omaisuuserille voidaan maksaa myös korkoa (vain, jos tokeniin liittyy tarvittu tuote). Jos kuitenkin tietyn kryptovaluutan hinta vaihtelee voimakkaasti markkinoilla, osuudenomistajat eivät välttämättä saa samoja ansioita. Likviditeetin lisääminen ei siis ole riskitön sijoitus, jonka tuotot ovat taatut.
B. Binance Liquid Swap -palvelua käytettäessä:
a. Ennen Binance Liquid Swapin käyttämistä asiakkaiden on vahvistettava yksikköhinta ja vaadittu käsittelymaksu. Kun toimeksianto jätetään, digitaaliset omaisuuserät vaihdetaan BSwapin omaisuuseriin ("transaktio"). Kun transaktio on toteutettu, käyttäjän tili päivitetään. Transaktion toteuttamista varten käyttäjä valtuuttaa Binancen hallitsemaan tilapäisesti transaktiossa luovutettua digitaalista valuuttaa.
b. Käyttäjät sitoutuvat maksamaan transaktiosta syntyvät kulut ("käsittelymaksu") Binancelle, ja Binancella on oikeus muuttaa käsittelymaksua milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Uutta käsittelymaksua sovelletaan kaikkiin myynteihin ja muihin vastaaviin transaktioihin, jotka tehdään käsittelymaksun muutospäivän jälkeen. Käyttäjät valtuuttavat Binancen vähentämään mahdolliset rästissä olevat maksut käyttäjien tileiltä tämän käyttäjäsopimuksen mukaan.
C. Käyttäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja säädöksiä ja varmistettava, että digitaalisten omistusten lähde on laillinen ja vaatimustenmukainen.
D. Käyttäjien on ymmärrettävä täysin digitaalisten sijoitusten riskit. Palvelun käyttämisestä voi seurata voittoja tai tappioita, ja käyttäjien on oltava varovaisia ja käytettävä palvelua oman varallisuutensa rajoissa.
E. Käyttäjät hyväksyvät, että kaikki heidän Binancessa tekemänsä sijoitustoimet vastaavat heidän todellisia sijoitusaikeitaan, ja hyväksyvät ehdoitta sijoituspäätöksien mahdolliset riskit ja hyödyt.
F. Binance varaa oikeuden keskeyttää ja lakkauttaa Binance Liquid Swap -palvelun. Tarvittaessa Binance voi keskeyttää ja lakkauttaa BSwap-palvelun milloin tahansa.
G. Verkkoviiveiden, tietokonejärjestelmien vikojen tai muiden force majeure -tilanteiden takia BSwap-palvelun toteuttaminen voi viivästyä, keskeytyä, peruuntua tai poiketa tavallisesta. Binance pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan BSwap-palvelun toteutusjärjestelmän vakaan ja tehokkaan toiminnan mutta ei takaa sitä. Jos edellä mainituista syistä Binance Liquid Swap -palvelun lopullinen toteutustulos poikkeaa käyttäjän odotuksista, Binance ei ole siitä missään vastuussa.