Osta kryptoja
Maksa
Markkinat
NFT
New
Lataukset
English
USD
Tuki
Usein kysyttyä
Kryptovaluuttajohdannaiset
Futuurisopimukset

Likvidointiprotokolla

Binance
2021-05-26 03:06

Likvidointi

Binance käyttää merkintähintaa tarpeettomien likvidointien välttämiseksi ja markkinoiden manipuloinnin estämiseksi.

Mitä eroa on merkintähinnalla ja viimeisimmällä hinnalla?

Binance Futures pyrkii viimeisimmällä hinnalla ja merkintähinnalla ehkäisemään hintapiikkejä ja turhia likvidointeja markkinoiden voimakkaiden ailahtelujen aikana.
Viimeisin hinta tarkoittaa viimeisintä hintaa, jolla sopimuksella käytiin kauppaa. Toisin sanoen viimeisin hinta määräytyy viimeisimmän toteutuneen kaupan mukaan. Sitä käytetään realisoidun voiton ja tappion laskemiseen.
Merkintähinta taas lasketaan useiden eri spot-pörssien rahoitus- ja hintatietojen perusteella. Likvidointihintasi ja realisoitumaton voitto ja tappio lasketaan merkintähinnan mukaan.
Riskiä ja vipua säädetään käyttäjän kokonaisposition mukaan: mitä suurempi kokonaispositio, sitä suurempi vaadittu marginaali ja sitä pienempi vipu. Likvidointi tapahtuu seuraavassa tilanteessa:
Vakuus = alkuperäinen vakuus + realisoitunut voitto/tappio + realisoitumaton voitto/tappio < marginaalivakuus
Huomaa, että marginaalivakuuden muutos vaikuttaa suoraan likvidointihintaan. Likvidoinnin välttämiseksi (eli kun marginaalisuhde nousee 100 %:iin), sinun tulee lisätä marginaalia tai vähentää positioitasi. On suositeltavaa pitää marginaalisuhde alle 80 %:ssa.

Likvidointihinta

Positio likvidoidaan, kun merkintähinta saavuttaa position likvidointihinnan. Seuraa tarkasti merkintähinnan ja likvidointihinnan muutoksia, jotta vältät avoimen position likvidoinnin.
Hedge-tilassa saman sopimuksen pitkän ja lyhyen position likvidointihinta on ristikkäismarginaalitilassa sama.
Jos sopimuksen pitkä ja lyhyt positio ovat molemmat erillisen marginaalin tilassa, positioilla on eri likvidointihinta niiden marginaalien mukaan.
Binance sallii merkittävän vivutuksen hyödyntämällä edistynyttä riski- ja likvidointimallia. Likvidointimalli voi olla monimutkainen. Laskimella voit laskea likvidointihinnan suoraan.
Lisätietoja likvidointihinnan laskennasta on seuraavissa ohjeissa:

Mitä toimeksiannoilleni tapahtuu likvidoinnissa?

Likvidoinnissa käyttäjän kaikki avoimet toimeksiannot peruutetaan välittömästi. Kaikkia käyttäjiä koskee sama likvidointiprotokolla, jota kutsutaan ”älykkääksi likvidoinniksi”. Binance pyrkii välttämään käyttäjän koko position likvidoinnin aina kun mahdollista. Jos treidaajan positio pakkolikvidoidaan Binancen toimesta eikä käyttäjän itse tekemällä toimeksiannolla, Binance veloittaa likvidointimaksun likvidoidusta summasta (ei siis position nimellisarvosta).
Jos käyttäjän positiot ovat verrattain pieniä, likvidointitilanteessa ne likvidoidaan yleensä kokonaan. Tilin likvidoitava osuus on prosentuaalisesti pienempi käyttäjille, joiden tilin saldo on suurempi. Tämä johtuu siitä, että marginaalivakuus perustuu käyttäjän position kokoon eikä valittuun vipuun. Täten todellinen marginaalivakuus on piensijoittajilla pienempi kuin likvidointimaksuosuus, ja käyttäjä on konkurssissa jo likvidoinnin alkaessa riippumatta lopullisesta selvityksestä.

Likvidointitoimeksiannot

Huomaa, että kaikki likvidointiin liittyvät toimeksiannot ovat välittömästi toteutettavia toimeksiantoja tai toimeksiantojen peruutuksia. Järjestelmä täyttää toimeksiannon niin suurissa määrin kuin mahdollista ja peruuttaa loput. Tämä eroaa Fill or Kill -toimeksiannosta, jossa toimeksianto toteutetaan vain, jos se voidaan toteuttaa kokonaan, ja perutaan muutoin. Jäljelle jäävät positiot ohjataan vakuutusrahastoon tai vastapuolilikvidointiin.
Kaikkien treidaajien kohdalla järjestelmä peruuttaa ensin kaikki avoimet toimeksiannot, minkä jälkeen se yrittää pienentää käyttäjän käyttämää marginaalia yhdellä suurella välittömällä toimeksiannolla tai toimeksiannon peruuttamisella ilman, että käyttäjän positiota likvidoidaan kokonaan. Jos käyttäjä täyttää marginaalivaatimuksen realisoitujen tappioiden ja likvidointimaksun veloittamisen jälkeen, likvidointi päättyy. Jos käyttäjä ei edelleenkään täytä vaatimusta, käyttäjän positio suljetaan konkurssihinnalla, positio siirtyy vakuutusrahastolle ja käyttäjä julistetaan konkurssiin. Jos jäljellä on vakuutta, osa siitä ohjataan vakuutusrahastoon. Jos tili ajautuu konkurssiin (lompakon saldo on negatiivinen), tilin saldo palautetaan nollaan vakuutusrahastosta.

Automaattinen negatiivisen saldon poisto

Jos käyttäjän tilin saldo jää alijäämäiseksi, Binance poistaa tilin alijäämän vakuutusrahaston avulla. Automaattinen negatiivisen saldon poisto tehdään kymmenen minuutin välein.
Huomaa, että negatiiviset tilisaldot poistetaan automaattisesti käyttäjiltä, jotka täyttävät kaikki alla olevat ehdot:
  • Useiden omaisuuserien tila ole käytössä.
  • Tililläsi ei ole avoimia positioita (ristikkäis- tai erillismarginaalissa), jos haet poistoa USDⓈ-marginaalisille tileille.
  • Tililläsi ei ole avoimia positioita (ristikkäis- tai erillismarginaalissa), jos haet poistoa kolikkomarginaalisille tileille.
  • Käyttäjä ei tehnyt itselleen siirtoa tilinsä alijäämää varten likvidoinnin jälkeen.
Jos et täytä edellä mainittuja vaatimuksia, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vakuudenrealisointimaksu

Kun käyttäjän positio likvidoidaan, häneltä kerätään vakuutusrahastoon tietyn prosenttiosuuden kokoinen vakuudenrealisointimaksu. Maksu näkyy toimeksiantojen tiedoissa nimellä ”vakuusmaksu”.
Koska likvidointihinta ei muutu, suosittelemme seuraamaan riskiä tarkasti likvidoinnin välttämiseksi.
Saat lisätietoa vakuudenrealisointimaksuista [Kaupankäynnin säännöt]-sivulta.
Huomaa:
  • Konkurssihinnat voivat olla sopimuksen markkinahinta-alueen ulkopuolella.
  • Lähetämme sinulle vakuusvaatimus- ja likvidointivaroituksia sähköpostilla, tekstiviestillä ja sisäisellä viestillä. Tarkoituksena on varoittaa riskistä, eikä viestin toimittamista ajallaan voida taata. Hyväksyt, että palvelun käytön aikana käyttäjät eivät välttämättä saa tekstiviesti- tai sähköpostimuistutuksia tai voivat saada ne myöhässä tietyissä olosuhteissa (esimerkiksi verkon ruuhkautumisen tai heikon verkkoyhteyden takia). Binance varaa oikeuden toimittaa ilmoituksia, mutta ei ole velvollinen toimittamaan niitä.
* Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa kerrotut luvut voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Katso ajantasaiset tiedot englanninkielisestä versiosta.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Binance Futures -tuotteiden ja -ominaisuuksien katsaus