Osta kryptoja
Maksa
Markkinat
NFT
New
Lataukset
English
USD
Tuki
Usein kysyttyä
Marginaalikauppa

Marginaalitaso ja vakuusvaatimus Binancessa

Binance
2021-07-28 05:24
Marginaalikaupankäynnin avulla voit lisätä vipuvaikutusta positioihisi ja kasvattaa mahdollisia tulojasi ja voittojasi. Binance käyttää marginaalitasoa arvioidakseen marginaalitilisi riskitasoa.

1. Cross Margin marginaalitaso

1.1 Marginaalilainoja käyttävät käyttäjät voivat käyttää vakuutena ainoastaan ristikkäismarginaalitilin nettovaroja. Muiden tilien digitaalisia omistuksia ei lasketa marginaaliin mukaan ristikkäismarginaalitreidauksessa.
1.2 Ristikkäismarginaalitilin marginaalitaso = ristikkäismarginaalitilin omistusten kokonaisarvo /(velat + maksamaton korko), jossa:
Ristikkäismarginaalitilin omistusten kokonaisarvo = Ristikkäismarginaalitilin omistusten tämänhetkinen markkina-arvo yhteensä.
Velat = Kaikkien ristikkäismarginaalitilin marginaalilainojen markkina-arvo yhteensä
Maksamaton korko = Jokaisen marginaalilainan summa * laina-ajan kesto tunteina tähän asti * tuntikorko – vähennys/maksettu korko.
1.3 Marginaalitaso ja käytettävissä olevat toiminnot
  • Kolminkertaisella vivulla
Kun marginaalitaso on > 2, voit käydä kauppaa, ottaa lainaa ja siirtää varoja spot-lompakkoon;
Kun marginaalitaso on 1,5 < ja ≤ 2, voit käydä kauppaa ja ottaa lainaa, mutta et voi siirtää varoja ulos marginaalitililtäsi;
Kun marginaalitaso on 1,3 < ja ≤ 1,5, voit käydä kauppaa, mutta et voi ottaa lainaa tai siirtää varoja ulos marginaalitililtäsi;
Kun marginaalitaso on 1,1 < ja ≤ 1,3, saat vakuusvaatimuksen sähköpostitse, tekstiviestillä tai sivustoilmoituksena, jossa sinua kehotetaan lisäämään pääomaa (vakuusvaroja) tilillesi likvidoinnin välttämiseksi. Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen saat uuden ilmoituksen joka 24 tunnin välein.
Kun marginaalitaso on ≤ 1,1, likvidointijärjestelmä likvidoi kaikki omaisuuseräsi lainan ja koron takaisin maksamiseksi. Saat tästä ilmoituksen sähköpostiisi, tekstiviestitse ja sivuston kautta.
  • Viisinkertaisella vivulla (käytettävissä vain päätilillä)
Kun marginaalitaso on > 2, voit käydä kauppaa, ottaa lainaa ja siirtää varoja spot-lompakkoon;
Kun marginaalitaso on 1,25 < ja ≤ 2, voit käydä kauppaa ja ottaa lainaa, mutta et voi siirtää varoja marginaalitililtäsi spot-lompakkoon;
Kun marginaalitaso on 1,15 < ja ≤ 1,25 voit käydä kauppaa, mutta et voi ottaa lainaa tai siirtää varoja marginaalitililtäsi spot-lompakkoon:
Kun marginaalitaso on 1,05 < ja ≤ 1,15, saat vakuusvaatimuksen sähköpostitse, tekstiviestillä tai sivustoilmoituksena, jossa sinua kehotetaan lisäämään pääomaa (vakuusvaroja) tilillesi likvidoinnin välttämiseksi. Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen saat uuden ilmoituksen joka 24 tunnin välein.
Kun marginaalitaso on ≤ 1,05, likvidointijärjestelmä likvidoi kaikki omaisuuseräsi lainan ja koron takaisin maksamiseksi. Saat tästä ilmoituksen sähköpostiisi, tekstiviestitse ja sivuston kautta.
1.4 Saat lisätietoa kohdasta Ristikkäismarginaalin kaupankäynnin säännöt.

1. Marginaalitaso erillismarginaalissa

2.1 Erillismarginaalitilin nettovaroja voi käyttää vakuutena ainoastaan omalla tilillään, ja muiden tilien (ristikkäismarginaalitilin tai muiden erillismarginaalitilien varoja) ei voi käyttää sen vakuutena.
2.2 Erillismarginaalitilin marginaalitaso = erillismarginaalitilin omistusten kokonaisarvo /(velat + maksamaton korko)
Näiden lisäksi, omistusten kokonaisarvo = kohde-etuuksien arvo + erillismarginaalitilin nimellisomistukset
Velat = Kaikkien erillismarginaalitilin lainattujen omistusten arvo, joita ei ole vielä maksettu takaisin
Maksamaton korko = Jokaisen lainatun omaisuuserän summa * laina-ajan kesto * tuntikorko – takaisin maksettu korko
1.3 Marginaalitaso ja käytettävissä olevat toiminnot
Kun marginaalitaso (jäljempänä margin level, ML) on > 2, voit käydä kauppaa, ottaa lainaa ja siirtää ylimääräisiä varoja muille kaupankäyntitileille. Marginaalitason pitää kuitenkin olla vähintään 2, jotta voit siirtää varoja ulos.
  • Alkusuhde (initial ratio, IR)
Alkusuhde on riskisuhde varojen lainaamisen jälkeen, ja jokaisella vipukertoimella on oma alkusuhteensa. Esimerkiksi kolminkertaisella vivulla alkusuhde on täydellä lainalla 1,5, viisinkertaisella vivulla 1,25 ja 10-kertaisella vivulla 1,11.
  • Vakuusvaatimuksen suhde (margin call ratio, MCR)
Kun MCR < ML ≤ 2, voit käydä kauppaa ja ottaa lainaa, mutta et voi siirtää varoja ulos tilitäsi.
MCR on riippuvainen vivutuksesta. Esimerkiksi kolminkertaisella vivulla MCR on 1,35, viisinkertaisella vivulla 1,18 ja 10-kertaisella vivulla 1,09.
  • Likvidointisuhde (liquidation ratio, LR)
Kun LR < ML ≤ MCR, saat vakuusvaatimuksen. Järjestelmä lähettää ilmoituksen sähköpostitse, tekstiviestillä tai sivustoilmoituksena, jossa sinua kehotetaan lisäämään marginaalia (vakuusvaroja) tilillesi likvidoinnin välttämiseksi. Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen saat uuden ilmoituksen 24 tunnin välein. Jos ML on ≥ MCR myöhemmin, et saa tekstiviesti-ilmoitusta.
Järjestelmä aloittaa likvidoinnin, kun ML ≤ LR. Tilin omistukset myydään lainan takaisin maksamiseksi. Samalla käyttäjä saa ilmoituksen tästä sähköpostitse, tekstiviestillä tai verkkosivun kautta.
LR on riippuvainen vivutuksesta. Esimerkiksi, kolminkertaisella vivulla MCR on 1,18, viisinkertaisella vivulla 1,15 ja 10-kertaisella vivulla 1,05.
1.4 Saat lisätietoa kohdasta Erillismarginaalin kaupankäynnin säännöt.

Mitä ovat likvidoinnin realisointimaksut?

Kun marginaalitilisi tai kryptolainasi toimeksianto pakkolikvidoidaan, sinulta veloitetaan tietyn suuruinen realisointimaksu marginaalivakuutusrahastoon. Näet nämä veloitukset marginaalitililtäsi kohdasta [Aiemmat realisointimaksut]. Suosittelemme kuitenkin hallinnoimaan riskiäsi huolellisesti pakkolikvidointien välttämiseksi. Tämä ei vaikuta likvidointihintaasi.
Tuotteet
Likvidointimaksu
Ristikkäismarginaali
Ristikkäismarginaalitilin likvidoidut omaisuuserät*2 %
Erillismarginaali
Erillismarginaalin likvidoidut omaisuuserät*likvidoinnin realisointimaksujen osuus viputason mukaisesti
Kryptovaluuttalainat
Kryptolainojen likvidoidut omaisuuserät*2 %
Huomaa: Likvidoinnin realisointimaksujen osuus viputason mukaisesti lasketaan näin = (viputasosi likvidointiriskisuhde likvidoinnin aikana –1)*8 % (suurin mahdollinen summa, joka voidaan veloittaa ilman, että omaisuuseriesi jäljellä oleva saldo ylittyy likvidoinnin jälkeen)
Esimerkki: Jos käyttäjän varat likvidoidaan ja hänen positionsa oli ADA/ETH tasolla 3, likvidoinnin realisointimaksu on = (1,165-1)*8 % = 1,32%.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Erillismarginaalikaupan käyminen