Binance Feed
Descubre
Noticias
Aviso legal: Esta plataforma incluye opiniones de terceros. No respaldamos la precisión de estas opiniones. Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. Haz tu propia investigación. Consulta los términos completos aquí.
LIVE
LIVE
Morgan
may. 8º
Chart so sánh đường giá giữa SUI và APT.

Hiện tại hơi báo 1 xíu.

Là đối thủ của nhau,gần như cùng lượng user và gọi vốn cũng tương đối bằng nhau .

Liệu việc đường giá có y như nhau không ?

KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ NHỈ ?

Tham khảo thôi nhé ae chứ nhìn nó sập rầu quá !

#Binance #BTC #crypto2023 #BNB #dyor
Traducción fallidaReintentar
98
7
Comentarios 10
Cotización 0
Subir