Binance Square
LIVE
TradeInsights
@TradeInsights
A seasoned market analyst, tracking cryptocurrency trends and forecasting potential market movements by blending technical and fundamental analysis.
Following
Followers
Liked
Shared
All Content
LIVE
--
See original
**Số liệu NUPL của Bitcoin vượt qua mức trung bình 365 ngày: Động lực tăng giá được củng cố** Thị trường Bitcoin đang cho thấy đà tăng mới khi chỉ số Lãi và lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) đã tăng trên mức trung bình động đơn giản 365 ngày (SMA). NUPL, đo lường sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và vốn hóa thực tế chia cho vốn hóa thị trường, cho biết mức lợi nhuận của nhà đầu tư. Điểm trên 0 cho thấy nhà đầu tư đang có lãi, trong khi điểm dưới 0 có thể báo hiệu cơ hội mua. SMA 365 ngày là một công cụ cơ bản theo xu hướng. Khi NUPL vượt quá mức trung bình này, điều đó cho thấy thị trường tăng trưởng, trong khi mức giảm xuống dưới cho thấy thị trường giảm giá. Hiện tại, vị trí của NUPL trên SMA 365 ngày báo hiệu xu hướng tăng, mang đến cơ hội mua tiềm năng.
**Số liệu NUPL của Bitcoin vượt qua mức trung bình 365 ngày: Động lực tăng giá được củng cố**

Thị trường Bitcoin đang cho thấy đà tăng mới khi chỉ số Lãi và lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) đã tăng trên mức trung bình động đơn giản 365 ngày (SMA). NUPL, đo lường sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và vốn hóa thực tế chia cho vốn hóa thị trường, cho biết mức lợi nhuận của nhà đầu tư. Điểm trên 0 cho thấy nhà đầu tư đang có lãi, trong khi điểm dưới 0 có thể báo hiệu cơ hội mua.

SMA 365 ngày là một công cụ cơ bản theo xu hướng. Khi NUPL vượt quá mức trung bình này, điều đó cho thấy thị trường tăng trưởng, trong khi mức giảm xuống dưới cho thấy thị trường giảm giá. Hiện tại, vị trí của NUPL trên SMA 365 ngày báo hiệu xu hướng tăng, mang đến cơ hội mua tiềm năng.
See original
**Phân tích thị trường: Chỉ báo MVRV cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong đà thị trường tiền điện tử** Chỉ báo MVRV (Giá trị thị trường trên giá trị thực tế), một công cụ quan trọng trên chuỗi, cho biết liệu thị trường tiền điện tử có được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không. Bằng cách phân tích đường trung bình động 30 ngày và 365 ngày (DMA) của MVRV, chúng ta có thể quan sát những thay đổi đáng kể về động lượng thị trường. Trong ba tháng qua, DMA 365 đã ổn định, cho thấy mức hỗ trợ tiềm năng. Tuy nhiên, đường DMA 30 đang giảm mạnh và có thể sớm hình thành điểm giao nhau, một tín hiệu giảm giá trong lịch sử. Mặc dù vậy, vai trò của DMA 365 như một mức hỗ trợ chính cho thấy rằng nếu thị trường phục hồi, nó có thể tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai. Nhìn chung, mặc dù các tín hiệu ngắn hạn có thể xuất hiện tiêu cực nhưng triển vọng dài hạn vẫn lạc quan, tùy thuộc vào khả năng thị trường tận dụng đường DMA 365 làm hỗ trợ.
**Phân tích thị trường: Chỉ báo MVRV cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong đà thị trường tiền điện tử**

Chỉ báo MVRV (Giá trị thị trường trên giá trị thực tế), một công cụ quan trọng trên chuỗi, cho biết liệu thị trường tiền điện tử có được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không. Bằng cách phân tích đường trung bình động 30 ngày và 365 ngày (DMA) của MVRV, chúng ta có thể quan sát những thay đổi đáng kể về động lượng thị trường.

Trong ba tháng qua, DMA 365 đã ổn định, cho thấy mức hỗ trợ tiềm năng. Tuy nhiên, đường DMA 30 đang giảm mạnh và có thể sớm hình thành điểm giao nhau, một tín hiệu giảm giá trong lịch sử. Mặc dù vậy, vai trò của DMA 365 như một mức hỗ trợ chính cho thấy rằng nếu thị trường phục hồi, nó có thể tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Nhìn chung, mặc dù các tín hiệu ngắn hạn có thể xuất hiện tiêu cực nhưng triển vọng dài hạn vẫn lạc quan, tùy thuộc vào khả năng thị trường tận dụng đường DMA 365 làm hỗ trợ.
See original
Mạng Ethereum (ETH) hiện đang có mức phí gas thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2024, theo biểu đồ cho thấy xu hướng phí gas trung bình của ETH (Gwei). Biểu đồ cho thấy mối tương quan giữa phí gas và giá ETH, trong đó giá ETH thường tăng khi giá ETH tăng. Hoạt động mạng tạm lắng này có thể là khoảng lặng trước cơn bão, vì thị trường dự đoán sự chấp thuận sắp tới của quỹ ETF giao ngay Ethereum. Sự phát triển này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường Ethereum và nói rộng ra là thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Hãy theo dõi để cập nhật thêm.
Mạng Ethereum (ETH) hiện đang có mức phí gas thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2024, theo biểu đồ cho thấy xu hướng phí gas trung bình của ETH (Gwei). Biểu đồ cho thấy mối tương quan giữa phí gas và giá ETH, trong đó giá ETH thường tăng khi giá ETH tăng. Hoạt động mạng tạm lắng này có thể là khoảng lặng trước cơn bão, vì thị trường dự đoán sự chấp thuận sắp tới của quỹ ETF giao ngay Ethereum. Sự phát triển này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường Ethereum và nói rộng ra là thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Hãy theo dõi để cập nhật thêm.
See original
Trong một quan sát thị trường tiền điện tử gần đây, sự khác biệt ròng giữa các vị thế mua và bán của Bitcoin (BTC) đã được phân tích. Báo cáo nhấn mạnh hai điểm quan trọng: ở mức 57,9K, quan sát thấy vùng đồng bằng dài/ngắn đáng chú ý là 46,0M và ở mức 58,2K, vùng đồng bằng là 21,7M. Những đồng bằng dương lớn này gợi ý một vị thế mua ròng đáng kể, cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch. Nghiên cứu cũng kiểm tra số lượng người mua ròng, cho thấy áp lực mua hoặc bán. Khối lượng ròng dương tương ứng với giá BTC tăng, trong khi khối lượng âm tương quan với việc giảm giá. Báo cáo cho thấy sự kết hợp giữa delta dài/ngắn cao và mức kháng cự ở các mức giá tương tự cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với lệnh mua. Tuy nhiên, thị trường đang gặp phải áp lực bán ở các ngưỡng kháng cự khiến giá không thể tăng cao. Bất chấp tâm lý tăng giá được biểu thị bằng đồng bằng dài/ngắn, số lượng người mua ròng âm đáng kể cho thấy phe gấu hiện đang chiếm ưu thế, đẩy giá BTC xuống thấp hơn. Phân tích này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các vùng đồng bằng này và khối lượng giao dịch ròng để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng hoặc sự thay đổi tâm lý thị trường.
Trong một quan sát thị trường tiền điện tử gần đây, sự khác biệt ròng giữa các vị thế mua và bán của Bitcoin (BTC) đã được phân tích. Báo cáo nhấn mạnh hai điểm quan trọng: ở mức 57,9K, quan sát thấy vùng đồng bằng dài/ngắn đáng chú ý là 46,0M và ở mức 58,2K, vùng đồng bằng là 21,7M. Những đồng bằng dương lớn này gợi ý một vị thế mua ròng đáng kể, cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch.

Nghiên cứu cũng kiểm tra số lượng người mua ròng, cho thấy áp lực mua hoặc bán. Khối lượng ròng dương tương ứng với giá BTC tăng, trong khi khối lượng âm tương quan với việc giảm giá. Báo cáo cho thấy sự kết hợp giữa delta dài/ngắn cao và mức kháng cự ở các mức giá tương tự cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với lệnh mua. Tuy nhiên, thị trường đang gặp phải áp lực bán ở các ngưỡng kháng cự khiến giá không thể tăng cao.

Bất chấp tâm lý tăng giá được biểu thị bằng đồng bằng dài/ngắn, số lượng người mua ròng âm đáng kể cho thấy phe gấu hiện đang chiếm ưu thế, đẩy giá BTC xuống thấp hơn. Phân tích này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các vùng đồng bằng này và khối lượng giao dịch ròng để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng hoặc sự thay đổi tâm lý thị trường.
See original
Do kết quả CPI cơ bản thấp hơn dự đoán, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ và chỉ số đồng đô la đã giảm đáng kể, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát. Diễn biến này đang đẩy giá cổ phiếu, tiền xu và vàng tăng cao, cho thấy kịch bản đồng đô la yếu có thể xảy ra do lãi suất có thể tiếp tục ở mức thấp thay vì tăng đột biến. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi những thay đổi trong Tổng nguồn cung Stablecoin, vì tính thanh khoản sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định khả năng phục hồi của thị trường tiền xu. Việc công bố dữ liệu kinh tế có thể kích thích sự tăng giá trong ngắn hạn, nhưng một đợt tăng giá trên mức cao nhất 73 nghìn đô la sẽ đòi hỏi tổng nguồn cung stablecoin phải tăng đáng kể. Triển vọng thị trường vẫn lạc quan, nhưng sự cảnh giác là điều quan trọng.
Do kết quả CPI cơ bản thấp hơn dự đoán, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ và chỉ số đồng đô la đã giảm đáng kể, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát. Diễn biến này đang đẩy giá cổ phiếu, tiền xu và vàng tăng cao, cho thấy kịch bản đồng đô la yếu có thể xảy ra do lãi suất có thể tiếp tục ở mức thấp thay vì tăng đột biến.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi những thay đổi trong Tổng nguồn cung Stablecoin, vì tính thanh khoản sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định khả năng phục hồi của thị trường tiền xu. Việc công bố dữ liệu kinh tế có thể kích thích sự tăng giá trong ngắn hạn, nhưng một đợt tăng giá trên mức cao nhất 73 nghìn đô la sẽ đòi hỏi tổng nguồn cung stablecoin phải tăng đáng kể. Triển vọng thị trường vẫn lạc quan, nhưng sự cảnh giác là điều quan trọng.
See original
Trong một quan sát thị trường gần đây, người ta lưu ý rằng trong khi nhiều nhà đầu tư mới rời khỏi thị trường tiền điện tử vào tuần trước, thì những người chơi tổ chức đã tích lũy được số tiền lớn nhất kể từ tháng Ba. Sự tích lũy này đặc biệt tập trung vào các đồng tiền được mua từ 1 đến 3 tháng trước. Những tháng đầu tiên sau khi ra mắt Bitcoin ETF đã chứng kiến ​​một quá trình tích lũy thể chế đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn sự tích lũy này là do chính các quỹ phát hành ETF. Tuần trước, mức tích lũy khoảng 101,6 nghìn BTC đã được ghi nhận. Điều thú vị là điều này xảy ra trong bối cảnh khối lượng huy động quỹ ETF thấp và giá giảm. Điều này cho thấy sự thay đổi so với nhu cầu gây quỹ được thấy vào tháng 3. Sự tích lũy thể chế hiện tại có thể cho thấy một quá trình “mua đáy” thực sự của những người chơi lớn. Xu hướng lạc quan này trên thị trường có thể báo hiệu một giai đoạn tăng giá cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trong một quan sát thị trường gần đây, người ta lưu ý rằng trong khi nhiều nhà đầu tư mới rời khỏi thị trường tiền điện tử vào tuần trước, thì những người chơi tổ chức đã tích lũy được số tiền lớn nhất kể từ tháng Ba. Sự tích lũy này đặc biệt tập trung vào các đồng tiền được mua từ 1 đến 3 tháng trước.

Những tháng đầu tiên sau khi ra mắt Bitcoin ETF đã chứng kiến ​​một quá trình tích lũy thể chế đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn sự tích lũy này là do chính các quỹ phát hành ETF.

Tuần trước, mức tích lũy khoảng 101,6 nghìn BTC đã được ghi nhận. Điều thú vị là điều này xảy ra trong bối cảnh khối lượng huy động quỹ ETF thấp và giá giảm. Điều này cho thấy sự thay đổi so với nhu cầu gây quỹ được thấy vào tháng 3.

Sự tích lũy thể chế hiện tại có thể cho thấy một quá trình “mua đáy” thực sự của những người chơi lớn. Xu hướng lạc quan này trên thị trường có thể báo hiệu một giai đoạn tăng giá cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
See original
Trong một quan sát thị trường gần đây, điểm vào tối ưu của Bitcoin trong thị trường tăng giá được xác định khi những người nắm giữ ngắn hạn bán lỗ và chỉ số sợ hãi cực kỳ cao. Xu hướng này đã được ghi nhận trong những tuần gần đây, cho thấy những cơ hội đầu tư tiềm năng. Ngược lại, các đỉnh thị trường trước đó được báo hiệu bởi những người nắm giữ dài hạn thu được lợi nhuận đáng kể trong vài tháng. Điều thú vị là xu hướng này gần đây không được quan sát, cho thấy thị trường có thể chưa đạt đến đỉnh. Phân tích này cung cấp một triển vọng lạc quan về thị trường tiền điện tử, đặc biệt là đối với Bitcoin. Nó cho thấy rằng bất chấp đợt bán tháo gần đây của những người nắm giữ ngắn hạn, thị trường vẫn có tiềm năng tăng trưởng do những người nắm giữ dài hạn chưa bắt đầu thu được lợi nhuận đáng kể. Điều này có thể chỉ ra rằng thị trường giá lên vẫn đang diễn ra và có thể có những cơ hội đầu tư sinh lời. Quan điểm này dựa trên nghiên cứu blockchain và phân tích giá tiền kỹ thuật số. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu xu hướng thị trường và hành vi của người nắm giữ trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trên thị trường tiền điện tử.
Trong một quan sát thị trường gần đây, điểm vào tối ưu của Bitcoin trong thị trường tăng giá được xác định khi những người nắm giữ ngắn hạn bán lỗ và chỉ số sợ hãi cực kỳ cao. Xu hướng này đã được ghi nhận trong những tuần gần đây, cho thấy những cơ hội đầu tư tiềm năng.

Ngược lại, các đỉnh thị trường trước đó được báo hiệu bởi những người nắm giữ dài hạn thu được lợi nhuận đáng kể trong vài tháng. Điều thú vị là xu hướng này gần đây không được quan sát, cho thấy thị trường có thể chưa đạt đến đỉnh.

Phân tích này cung cấp một triển vọng lạc quan về thị trường tiền điện tử, đặc biệt là đối với Bitcoin. Nó cho thấy rằng bất chấp đợt bán tháo gần đây của những người nắm giữ ngắn hạn, thị trường vẫn có tiềm năng tăng trưởng do những người nắm giữ dài hạn chưa bắt đầu thu được lợi nhuận đáng kể. Điều này có thể chỉ ra rằng thị trường giá lên vẫn đang diễn ra và có thể có những cơ hội đầu tư sinh lời.

Quan điểm này dựa trên nghiên cứu blockchain và phân tích giá tiền kỹ thuật số. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu xu hướng thị trường và hành vi của người nắm giữ trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trên thị trường tiền điện tử.
See original
Chỉ báo "Exchange Netflow" trên BitMEX, trước đây có liên quan đến biến động giá Bitcoin, gần đây đã ghi nhận dòng ròng -35.486 BTC, dòng tiền rút BTC lớn thứ hai trong lịch sử của BitMEX. Sự kiện quan trọng này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang rút số cổ phần nắm giữ của họ, có khả năng để lưu trữ lạnh hoặc bán chiến lược trên các nền tảng khác, điều này có thể ổn định hoặc thậm chí tăng giá Bitcoin. Dòng tiền BTC lớn từ BitMEX thường được coi là dấu hiệu tích lũy, cho thấy các nhà đầu tư có giá trị ròng cao đang đặt cược vào sự tăng giá trong tương lai của tài sản. BitMEX, do ảnh hưởng của nó đối với thị trường phái sinh tiền điện tử, đã trở thành tâm điểm của các nhà phân tích và những người đam mê. Các chuyển động lớn của BTC trên BitMEX được những người chơi chủ chốt coi là hành động chiến lược, tạo ra hiệu ứng tâm lý đáng kể trên thị trường. Dòng chảy 35.486 BTC gần đây từ BitMEX là một sự kiện đáng chú ý. Trong lịch sử, những sự kiện như vậy trên BitMEX là tín hiệu đáng tin cậy trước khi Bitcoin tăng giá. Do đó, việc giám sát chặt chẽ chỉ báo Exchange Netflow trên BitMEX là rất quan trọng, vì những động thái chiến lược này có ý nghĩa trực tiếp và quan trọng đối với thị trường tiền điện tử.
Chỉ báo "Exchange Netflow" trên BitMEX, trước đây có liên quan đến biến động giá Bitcoin, gần đây đã ghi nhận dòng ròng -35.486 BTC, dòng tiền rút BTC lớn thứ hai trong lịch sử của BitMEX. Sự kiện quan trọng này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang rút số cổ phần nắm giữ của họ, có khả năng để lưu trữ lạnh hoặc bán chiến lược trên các nền tảng khác, điều này có thể ổn định hoặc thậm chí tăng giá Bitcoin.

Dòng tiền BTC lớn từ BitMEX thường được coi là dấu hiệu tích lũy, cho thấy các nhà đầu tư có giá trị ròng cao đang đặt cược vào sự tăng giá trong tương lai của tài sản. BitMEX, do ảnh hưởng của nó đối với thị trường phái sinh tiền điện tử, đã trở thành tâm điểm của các nhà phân tích và những người đam mê. Các chuyển động lớn của BTC trên BitMEX được những người chơi chủ chốt coi là hành động chiến lược, tạo ra hiệu ứng tâm lý đáng kể trên thị trường.

Dòng chảy 35.486 BTC gần đây từ BitMEX là một sự kiện đáng chú ý. Trong lịch sử, những sự kiện như vậy trên BitMEX là tín hiệu đáng tin cậy trước khi Bitcoin tăng giá. Do đó, việc giám sát chặt chẽ chỉ báo Exchange Netflow trên BitMEX là rất quan trọng, vì những động thái chiến lược này có ý nghĩa trực tiếp và quan trọng đối với thị trường tiền điện tử.
See original
Trong một quan sát thị trường gần đây, nguồn cung lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử đang gần bằng nguồn cung thua lỗ. Các nhà phân tích đang suy đoán liệu thị trường sẽ giữ ổn định hay vượt qua. Với mức đòn bẩy giảm đáng kể và sự tích lũy liên tục, kỳ vọng thị trường sẽ giữ vững. Nếu không, kịch bản năm 2019 có thể lặp lại, chứng kiến ​​thị trường giảm giá kéo dài gần một năm. Tâm lý thị trường hiện tại rất lạc quan, với niềm tin rằng thị trường có thể giữ vững, thoát khỏi những bàn tay yếu đuối và tiếp tục đà tăng. Quan điểm này dựa trên mức đòn bẩy hạ nhiệt và sự tích lũy liên tục, được coi là dấu hiệu tích cực cho sự ổn định và tăng trưởng của thị trường. Được viết bởi elcryptotavo, phân tích này cung cấp cái nhìn sâu sắc về trạng thái hiện tại của thị trường tiền điện tử và tương lai tiềm năng của nó.
Trong một quan sát thị trường gần đây, nguồn cung lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử đang gần bằng nguồn cung thua lỗ. Các nhà phân tích đang suy đoán liệu thị trường sẽ giữ ổn định hay vượt qua.

Với mức đòn bẩy giảm đáng kể và sự tích lũy liên tục, kỳ vọng thị trường sẽ giữ vững. Nếu không, kịch bản năm 2019 có thể lặp lại, chứng kiến ​​thị trường giảm giá kéo dài gần một năm.

Tâm lý thị trường hiện tại rất lạc quan, với niềm tin rằng thị trường có thể giữ vững, thoát khỏi những bàn tay yếu đuối và tiếp tục đà tăng. Quan điểm này dựa trên mức đòn bẩy hạ nhiệt và sự tích lũy liên tục, được coi là dấu hiệu tích cực cho sự ổn định và tăng trưởng của thị trường.

Được viết bởi elcryptotavo, phân tích này cung cấp cái nhìn sâu sắc về trạng thái hiện tại của thị trường tiền điện tử và tương lai tiềm năng của nó.
See original
Giữa sự chú ý xung quanh Mt. Gox và sự phân phối của chính phủ Đức, quá trình tích lũy Bitcoin (#BTC) trong im lặng đang diễn ra. Quan sát này cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường tiền điện tử, cho thấy các nhà đầu tư đang tận dụng các điều kiện thị trường hiện tại để tăng lượng nắm giữ Bitcoin của họ. Những diễn biến đang diễn ra trong vụ Mt. Gox và sự tham gia của chính phủ Đức vào việc phân phối tiền điện tử là tâm điểm của các cuộc thảo luận gần đây. Tuy nhiên, sự tích lũy Bitcoin không được chú ý có thể báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường. Triển vọng lạc quan được hỗ trợ thêm bởi các báo cáo blockchain khác nhau và phân tích giá tiền điện tử. Những phân tích này cho thấy xu hướng tích cực trong thị trường tiền điện tử, củng cố ý tưởng rằng bây giờ có thể là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư mở rộng danh mục đầu tư của họ. Tóm lại, trong khi sự chú ý tập trung vào các vụ việc cấp cao và hành động của chính phủ, thì việc tích lũy Bitcoin trong im lặng cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho thị trường tiền điện tử. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Giữa sự chú ý xung quanh Mt. Gox và sự phân phối của chính phủ Đức, quá trình tích lũy Bitcoin (#BTC) trong im lặng đang diễn ra. Quan sát này cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường tiền điện tử, cho thấy các nhà đầu tư đang tận dụng các điều kiện thị trường hiện tại để tăng lượng nắm giữ Bitcoin của họ.

Những diễn biến đang diễn ra trong vụ Mt. Gox và sự tham gia của chính phủ Đức vào việc phân phối tiền điện tử là tâm điểm của các cuộc thảo luận gần đây. Tuy nhiên, sự tích lũy Bitcoin không được chú ý có thể báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường.

Triển vọng lạc quan được hỗ trợ thêm bởi các báo cáo blockchain khác nhau và phân tích giá tiền điện tử. Những phân tích này cho thấy xu hướng tích cực trong thị trường tiền điện tử, củng cố ý tưởng rằng bây giờ có thể là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư mở rộng danh mục đầu tư của họ.

Tóm lại, trong khi sự chú ý tập trung vào các vụ việc cấp cao và hành động của chính phủ, thì việc tích lũy Bitcoin trong im lặng cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho thị trường tiền điện tử. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
See original
Trong một quan sát gần đây về thị trường tiền điện tử, đã có một xu hướng thú vị với Ethereum (#ETH). Khi giá giảm, cường độ tích lũy trở nên rõ rệt hơn. Xu hướng này cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của Ethereum trong số các nhà đầu tư, những người đang tận dụng mức giá thấp hơn để tăng lượng nắm giữ của họ. Đó là minh chứng cho khả năng phục hồi và sự lạc quan trong thị trường tiền điện tử, ngay cả khi đối mặt với nhiều biến động. Sự tích lũy này có khả năng dẫn đến sự phục hồi giá trong tương lai, khi nhu cầu tăng và nguồn cung giảm. Đó là một dấu hiệu tích cực cho tương lai của Ethereum và thị trường tiền điện tử nói chung. Tóm lại, điều kiện thị trường hiện tại đang mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư hiểu biết. Thị trường tiền điện tử tiếp tục có dấu hiệu trưởng thành và khả năng phục hồi, củng cố triển vọng lạc quan của chúng tôi.
Trong một quan sát gần đây về thị trường tiền điện tử, đã có một xu hướng thú vị với Ethereum (#ETH). Khi giá giảm, cường độ tích lũy trở nên rõ rệt hơn.

Xu hướng này cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của Ethereum trong số các nhà đầu tư, những người đang tận dụng mức giá thấp hơn để tăng lượng nắm giữ của họ. Đó là minh chứng cho khả năng phục hồi và sự lạc quan trong thị trường tiền điện tử, ngay cả khi đối mặt với nhiều biến động.

Sự tích lũy này có khả năng dẫn đến sự phục hồi giá trong tương lai, khi nhu cầu tăng và nguồn cung giảm. Đó là một dấu hiệu tích cực cho tương lai của Ethereum và thị trường tiền điện tử nói chung.

Tóm lại, điều kiện thị trường hiện tại đang mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư hiểu biết. Thị trường tiền điện tử tiếp tục có dấu hiệu trưởng thành và khả năng phục hồi, củng cố triển vọng lạc quan của chúng tôi.
See original
Trong một động thái quan trọng, Đức đã tích cực giảm lượng Bitcoin nắm giữ kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2024, khi mức giá xấp xỉ 67.000 USD. Diễn biến thường xuyên này đã dẫn đến áp lực bán gia tăng và tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư, khiến làn sóng bán tháo càng gia tăng. Hôm nay, Đức đã chuyển thêm 4.700 BTC nữa, có khả năng sẽ được bán, đánh dấu mức giảm đáng kể trong số nắm giữ ban đầu là 49.800 BTC. Quốc gia này hiện nắm giữ 22.845 BTC, cho thấy nước này đã hoàn thành được một nửa quá trình bán. Bất chấp áp lực bán, thị trường vẫn kiên cường. Các hành động của Chính phủ Đức tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, có khả năng thúc đẩy nhu cầu và ổn định giá cả. Để biết thêm thông tin chi tiết và các số liệu khác, hãy truy cập Bảng điều khiển nắm giữ Bitcoin của Chính phủ Đức. Động thái này của Đức nhấn mạnh tính chất năng động của thị trường tiền điện tử và sự cần thiết phải cảnh giác và phân tích liên tục.
Trong một động thái quan trọng, Đức đã tích cực giảm lượng Bitcoin nắm giữ kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2024, khi mức giá xấp xỉ 67.000 USD. Diễn biến thường xuyên này đã dẫn đến áp lực bán gia tăng và tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư, khiến làn sóng bán tháo càng gia tăng.

Hôm nay, Đức đã chuyển thêm 4.700 BTC nữa, có khả năng sẽ được bán, đánh dấu mức giảm đáng kể trong số nắm giữ ban đầu là 49.800 BTC. Quốc gia này hiện nắm giữ 22.845 BTC, cho thấy nước này đã hoàn thành được một nửa quá trình bán.

Bất chấp áp lực bán, thị trường vẫn kiên cường. Các hành động của Chính phủ Đức tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, có khả năng thúc đẩy nhu cầu và ổn định giá cả.

Để biết thêm thông tin chi tiết và các số liệu khác, hãy truy cập Bảng điều khiển nắm giữ Bitcoin của Chính phủ Đức. Động thái này của Đức nhấn mạnh tính chất năng động của thị trường tiền điện tử và sự cần thiết phải cảnh giác và phân tích liên tục.
See original
Trong một quan sát thị trường gần đây, một lượng Bitcoin đáng kể đã được đưa vào các sàn giao dịch giao ngay, với 4.623 Bitcoin được ghi nhận trong một khối duy nhất. Điều này đánh dấu dòng vốn vào ròng lớn nhất kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong lịch sử, những dòng vốn lớn như vậy thường được theo sau bởi doanh số bán hàng, như được chỉ ra bởi dữ liệu trên chuỗi. Mặc dù vậy, triển vọng chung của thị trường vẫn lạc quan. Thị trường Bitcoin, trị giá 1,1 nghìn tỷ đô la, có khả năng phục hồi tốt trước những biến động như vậy. Trong khi chính phủ Đức và Mt. Gox đang bán Bitcoin thì lượng Bitcoin mà họ nắm giữ chỉ là “giọt nước trong đại dương” trong kế hoạch lớn của mọi thứ. Các số liệu trên chuỗi cho thấy rằng chúng tôi hiện đang ở trong vùng sụt giảm cục bộ. Kịch bản tương tự cuối cùng xảy ra vào tháng 1 năm 2024 khi giá Bitcoin ở mức khoảng 39.000. Mặc dù áp lực của người bán có thể tồn tại tạm thời, nhưng sự mạnh mẽ về giá trị thị trường của Bitcoin cho thấy nó đang ở vùng nước tương đối mát mẻ. Tóm lại, ngay cả khi các tổ chức hoặc chính phủ tiếp tục bán Bitcoin thì tác động lên thị trường sẽ rất nhỏ. Sức mạnh của Bitcoin là không thể tránh khỏi, củng cố tâm lý thị trường tích cực.
Trong một quan sát thị trường gần đây, một lượng Bitcoin đáng kể đã được đưa vào các sàn giao dịch giao ngay, với 4.623 Bitcoin được ghi nhận trong một khối duy nhất. Điều này đánh dấu dòng vốn vào ròng lớn nhất kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong lịch sử, những dòng vốn lớn như vậy thường được theo sau bởi doanh số bán hàng, như được chỉ ra bởi dữ liệu trên chuỗi.

Mặc dù vậy, triển vọng chung của thị trường vẫn lạc quan. Thị trường Bitcoin, trị giá 1,1 nghìn tỷ đô la, có khả năng phục hồi tốt trước những biến động như vậy. Trong khi chính phủ Đức và Mt. Gox đang bán Bitcoin thì lượng Bitcoin mà họ nắm giữ chỉ là “giọt nước trong đại dương” trong kế hoạch lớn của mọi thứ.

Các số liệu trên chuỗi cho thấy rằng chúng tôi hiện đang ở trong vùng sụt giảm cục bộ. Kịch bản tương tự cuối cùng xảy ra vào tháng 1 năm 2024 khi giá Bitcoin ở mức khoảng 39.000. Mặc dù áp lực của người bán có thể tồn tại tạm thời, nhưng sự mạnh mẽ về giá trị thị trường của Bitcoin cho thấy nó đang ở vùng nước tương đối mát mẻ.

Tóm lại, ngay cả khi các tổ chức hoặc chính phủ tiếp tục bán Bitcoin thì tác động lên thị trường sẽ rất nhỏ. Sức mạnh của Bitcoin là không thể tránh khỏi, củng cố tâm lý thị trường tích cực.
See original
Theo dữ liệu thị trường gần đây, các nhà đầu tư bitcoin đã mua hàng trong vòng sáu tháng qua hiện đang chịu lỗ. Chi phí trung bình cho nhóm Người nắm giữ ngắn hạn (STH), những người đã mua Bitcoin trong vòng một đến ba tháng qua, là 66.625 USD, hiện là một khoản lỗ khi giá tiếp tục giảm. Trong khi đó, nhóm UTXO kéo dài một tuần đến một tháng đang bán Bitcoin ở mức thua lỗ và mức độ tổn thất vẫn chưa được xác định. Nhóm từ 3 đến 6 tháng, bao gồm cả STH và một phần của nhóm Người nắm giữ dài hạn (LTH), cũng nhận thấy giá mua trung bình của họ cao hơn giá thị trường hiện tại, cho thấy họ đang thua lỗ. Tuy nhiên, xu hướng này không phải là bất thường. Các mô hình tương tự đã được quan sát từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2023, trong đó phạm vi giá tạo ra một giai đoạn tích lũy, sau đó là sự gia tăng sau khi các vị thế thua lỗ được bán. Điều này cho thấy tình hình hiện tại có thể dẫn đến tiềm năng tăng giá khi các số liệu ổn định và tính thanh khoản cần thiết được tạo ra. Bất chấp những tổn thất hiện tại, triển vọng của thị trường tiền điện tử vẫn lạc quan.
Theo dữ liệu thị trường gần đây, các nhà đầu tư bitcoin đã mua hàng trong vòng sáu tháng qua hiện đang chịu lỗ. Chi phí trung bình cho nhóm Người nắm giữ ngắn hạn (STH), những người đã mua Bitcoin trong vòng một đến ba tháng qua, là 66.625 USD, hiện là một khoản lỗ khi giá tiếp tục giảm.

Trong khi đó, nhóm UTXO kéo dài một tuần đến một tháng đang bán Bitcoin ở mức thua lỗ và mức độ tổn thất vẫn chưa được xác định. Nhóm từ 3 đến 6 tháng, bao gồm cả STH và một phần của nhóm Người nắm giữ dài hạn (LTH), cũng nhận thấy giá mua trung bình của họ cao hơn giá thị trường hiện tại, cho thấy họ đang thua lỗ.

Tuy nhiên, xu hướng này không phải là bất thường. Các mô hình tương tự đã được quan sát từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2023, trong đó phạm vi giá tạo ra một giai đoạn tích lũy, sau đó là sự gia tăng sau khi các vị thế thua lỗ được bán. Điều này cho thấy tình hình hiện tại có thể dẫn đến tiềm năng tăng giá khi các số liệu ổn định và tính thanh khoản cần thiết được tạo ra. Bất chấp những tổn thất hiện tại, triển vọng của thị trường tiền điện tử vẫn lạc quan.
See original
Các nhà đầu tư bitcoin và tiền điện tử đã phải đối mặt với những thách thức kể từ đầu quý 2, bao gồm cả khả năng bán ra của các chủ nợ sàn giao dịch Mt. Gox, những người nắm giữ khoảng 8 tỷ USD tài sản kỹ thuật số hàng đầu thị trường. Lãi suất ngân hàng trung ương cao tiếp tục ảnh hưởng đến đầu tư tài sản có rủi ro cao. Bất chấp sự tăng tốc của chứng khoán Mỹ, mối tương quan giữa chỉ số Bitcoin và SPX đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2022, cho thấy rủi ro kéo dài của thị trường tiền điện tử. Động lực của thị trường tiền kỹ thuật số đã giảm đáng kể sau sự giảm bớt sự phấn khích từ các phê duyệt ETF giao ngay. Đầu tư từ các cá nhân nhỏ, nguồn năng lượng chính cho các đợt tăng giá trước đó, vẫn chưa cho thấy sự đột phá. Tỷ lệ thay đổi phần trăm của dữ liệu Nguồn cung hoạt động hàng quý đã giảm mạnh kể từ mức đỉnh cuối tháng 3, cho thấy tâm lý thận trọng hoặc thiếu quan tâm của các nhà đầu tư F0. Bất chấp tâm lý giảm giá, các số liệu trên chuỗi của những người nắm giữ dài hạn cho thấy họ chưa sẵn sàng phân phối phần lớn số cổ phần nắm giữ của mình. Nếu chu kỳ 4 năm là đáng kể thì nhóm nhà đầu tư 2-3 năm vẫn đang tiếp tục nắm giữ, có khả năng xảy ra các đợt tăng giá cuối cùng của chu kỳ này.
Các nhà đầu tư bitcoin và tiền điện tử đã phải đối mặt với những thách thức kể từ đầu quý 2, bao gồm cả khả năng bán ra của các chủ nợ sàn giao dịch Mt. Gox, những người nắm giữ khoảng 8 tỷ USD tài sản kỹ thuật số hàng đầu thị trường. Lãi suất ngân hàng trung ương cao tiếp tục ảnh hưởng đến đầu tư tài sản có rủi ro cao. Bất chấp sự tăng tốc của chứng khoán Mỹ, mối tương quan giữa chỉ số Bitcoin và SPX đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2022, cho thấy rủi ro kéo dài của thị trường tiền điện tử.

Động lực của thị trường tiền kỹ thuật số đã giảm đáng kể sau sự giảm bớt sự phấn khích từ các phê duyệt ETF giao ngay. Đầu tư từ các cá nhân nhỏ, nguồn năng lượng chính cho các đợt tăng giá trước đó, vẫn chưa cho thấy sự đột phá. Tỷ lệ thay đổi phần trăm của dữ liệu Nguồn cung hoạt động hàng quý đã giảm mạnh kể từ mức đỉnh cuối tháng 3, cho thấy tâm lý thận trọng hoặc thiếu quan tâm của các nhà đầu tư F0.

Bất chấp tâm lý giảm giá, các số liệu trên chuỗi của những người nắm giữ dài hạn cho thấy họ chưa sẵn sàng phân phối phần lớn số cổ phần nắm giữ của mình. Nếu chu kỳ 4 năm là đáng kể thì nhóm nhà đầu tư 2-3 năm vẫn đang tiếp tục nắm giữ, có khả năng xảy ra các đợt tăng giá cuối cùng của chu kỳ này.
See original
Trong một quan sát gần đây về dòng tiền ròng của sàn giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch giao ngay, một dòng tiền chảy ra đáng kể hơn 46.000 BTC đã được ghi nhận vào ngày 5 tháng 7. Sự chuyển động đáng kể này của Bitcoin khỏi các sàn giao dịch thường được các nhà đầu tư xem là tín hiệu tăng giá. Suy luận là những người nắm giữ lớn đang chuyển Bitcoin của họ sang ví, có thể để dự đoán giá cao hơn hoặc chiến lược nắm giữ dài hạn, thay vì bán. Xu hướng này có khả năng chỉ ra triển vọng tích cực cho thị trường tiền điện tử.
Trong một quan sát gần đây về dòng tiền ròng của sàn giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch giao ngay, một dòng tiền chảy ra đáng kể hơn 46.000 BTC đã được ghi nhận vào ngày 5 tháng 7. Sự chuyển động đáng kể này của Bitcoin khỏi các sàn giao dịch thường được các nhà đầu tư xem là tín hiệu tăng giá. Suy luận là những người nắm giữ lớn đang chuyển Bitcoin của họ sang ví, có thể để dự đoán giá cao hơn hoặc chiến lược nắm giữ dài hạn, thay vì bán. Xu hướng này có khả năng chỉ ra triển vọng tích cực cho thị trường tiền điện tử.
See original
Việc giảm giá BTC gần đây là một đòn giáng mạnh vào những người nắm giữ vị thế mua, với quy mô thanh lý vị thế mua là lớn nhất trong năm qua. Việc ép dài cũng được ước tính là đáng kể. Tuy nhiên, không dễ để suy luận rằng việc thanh lý vị thế mua lớn sẽ dẫn đến sự phục hồi ngay lập tức. Dữ liệu lịch sử cho thấy phải mất vài tháng (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023) giá mới bắt đầu phục hồi. Bất chấp điều kiện thị trường hiện tại, triển vọng lạc quan vẫn được duy trì. Có ý kiến ​​​​cho rằng các nhà đầu tư nên áp dụng cách tiếp cận ít tích cực hơn và thận trọng hơn trong thời điểm hiện tại. Chiến lược thận trọng này có thể có khả năng bảo vệ chống lại sự biến động của thị trường. Phân tích này được cung cấp bởi SignalQuant.
Việc giảm giá BTC gần đây là một đòn giáng mạnh vào những người nắm giữ vị thế mua, với quy mô thanh lý vị thế mua là lớn nhất trong năm qua. Việc ép dài cũng được ước tính là đáng kể.

Tuy nhiên, không dễ để suy luận rằng việc thanh lý vị thế mua lớn sẽ dẫn đến sự phục hồi ngay lập tức. Dữ liệu lịch sử cho thấy phải mất vài tháng (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023) giá mới bắt đầu phục hồi.

Bất chấp điều kiện thị trường hiện tại, triển vọng lạc quan vẫn được duy trì. Có ý kiến ​​​​cho rằng các nhà đầu tư nên áp dụng cách tiếp cận ít tích cực hơn và thận trọng hơn trong thời điểm hiện tại. Chiến lược thận trọng này có thể có khả năng bảo vệ chống lại sự biến động của thị trường.

Phân tích này được cung cấp bởi SignalQuant.
See original
Trong một quan sát thị trường gần đây, dòng Bitcoin chảy ra đáng kể đã được ghi nhận vào khoảng ngày 5 và 6 tháng 7, với khoảng 15.900 và 12.500 Bitcoin lần lượt được di chuyển ra ngoài. Phong trào này thường ngụ ý rằng các nhà giao dịch đang chuyển lượng nắm giữ của họ sang kho lạnh hoặc các ví khác, làm giảm lượng Bitcoin có sẵn để giao dịch trên các sàn giao dịch phái sinh. Điều này có khả năng dẫn đến khối lượng giao dịch thấp hơn, sau đó làm giảm sự biến động của thị trường. Hơn nữa, những khoản rút tiền lớn này có thể chỉ ra một vùng đảo chiều tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể mong đợi giá tăng, chọn cách giữ tài sản của họ thay vì bán chúng. Trong lịch sử, những dòng tiền chảy ra đáng kể như vậy đã báo hiệu mức đáy của thị trường hoặc vùng đảo chiều, khiến các nhà giao dịch định vị vị thế nắm giữ dài hạn để dự đoán giá sẽ phục hồi hoặc xu hướng tăng. Phân tích này cho thấy triển vọng tích cực đối với thị trường Bitcoin, với khả năng giảm biến động và có thể tăng giá trong thời gian tới.
Trong một quan sát thị trường gần đây, dòng Bitcoin chảy ra đáng kể đã được ghi nhận vào khoảng ngày 5 và 6 tháng 7, với khoảng 15.900 và 12.500 Bitcoin lần lượt được di chuyển ra ngoài.

Phong trào này thường ngụ ý rằng các nhà giao dịch đang chuyển lượng nắm giữ của họ sang kho lạnh hoặc các ví khác, làm giảm lượng Bitcoin có sẵn để giao dịch trên các sàn giao dịch phái sinh. Điều này có khả năng dẫn đến khối lượng giao dịch thấp hơn, sau đó làm giảm sự biến động của thị trường.

Hơn nữa, những khoản rút tiền lớn này có thể chỉ ra một vùng đảo chiều tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể mong đợi giá tăng, chọn cách giữ tài sản của họ thay vì bán chúng. Trong lịch sử, những dòng tiền chảy ra đáng kể như vậy đã báo hiệu mức đáy của thị trường hoặc vùng đảo chiều, khiến các nhà giao dịch định vị vị thế nắm giữ dài hạn để dự đoán giá sẽ phục hồi hoặc xu hướng tăng.

Phân tích này cho thấy triển vọng tích cực đối với thị trường Bitcoin, với khả năng giảm biến động và có thể tăng giá trong thời gian tới.
See original
Justin Sun, người sáng lập TRON, đã dự đoán rằng TRON sẽ là blockchain đầu tiên đạt 1 tỷ địa chỉ. Hiện tại, TRON có khoảng 240 triệu địa chỉ duy nhất, với tốc độ tăng trưởng là 7 triệu địa chỉ trong tháng qua. Tuy nhiên, con số này vẫn còn cách xa mục tiêu 1 tỷ. So sánh, Bitcoin, blockchain hàng đầu, đã vượt mốc 1 tỷ với 1,3 tỷ địa chỉ duy nhất. Litecoin theo sau với 293 triệu địa chỉ duy nhất, trong khi Ethereum kém một chút so với TRON với 215 triệu địa chỉ. Mặc dù không phải là đồng tiền đầu tiên đạt được 1 tỷ địa chỉ dựa trên dữ liệu hiện tại, TRON vẫn giữ một vị trí vững chắc trong số các altcoin để có khả năng trở thành đồng tiền đầu tiên đạt được cột mốc này. Hãy theo dõi bảng điều khiển trực tuyến để theo dõi sự phát triển của các địa chỉ TRON trong tương lai gần!
Justin Sun, người sáng lập TRON, đã dự đoán rằng TRON sẽ là blockchain đầu tiên đạt 1 tỷ địa chỉ. Hiện tại, TRON có khoảng 240 triệu địa chỉ duy nhất, với tốc độ tăng trưởng là 7 triệu địa chỉ trong tháng qua. Tuy nhiên, con số này vẫn còn cách xa mục tiêu 1 tỷ.

So sánh, Bitcoin, blockchain hàng đầu, đã vượt mốc 1 tỷ với 1,3 tỷ địa chỉ duy nhất. Litecoin theo sau với 293 triệu địa chỉ duy nhất, trong khi Ethereum kém một chút so với TRON với 215 triệu địa chỉ.

Mặc dù không phải là đồng tiền đầu tiên đạt được 1 tỷ địa chỉ dựa trên dữ liệu hiện tại, TRON vẫn giữ một vị trí vững chắc trong số các altcoin để có khả năng trở thành đồng tiền đầu tiên đạt được cột mốc này. Hãy theo dõi bảng điều khiển trực tuyến để theo dõi sự phát triển của các địa chỉ TRON trong tương lai gần!
See original
Giá trị thị trường của Bitcoin so với giá trị thực hiện (MVRV) và Đường trung bình động đơn giản (SMA) 365 ngày của nó hiện đang ở thời điểm quan trọng. Điểm MVRV, một chỉ báo quan trọng trong chu kỳ tăng giá, ở mức 1,894, giống với SMA 365 của nó. Sự hội tụ này diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin đang có sự điều chỉnh đáng kể, được kích hoạt bởi các yếu tố như sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và tin tức về Mt. Gox. Do đó, việc đóng cửa hàng tuần sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng. Trong lịch sử, SMA 365 đã đóng một vai trò quan trọng đối với MVRV trong các chu kỳ tăng giá. Việc đóng cửa trên SMA 365 trong tuần này có thể là công cụ giúp duy trì tâm lý tăng giá trên thị trường Bitcoin. Tóm lại, sự liên kết hiện tại của MVRV và SMA 365 của Bitcoin thể hiện một tình huống quyết định. Tuy nhiên, với mức đóng cửa tích cực, triển vọng về Bitcoin vẫn lạc quan.
Giá trị thị trường của Bitcoin so với giá trị thực hiện (MVRV) và Đường trung bình động đơn giản (SMA) 365 ngày của nó hiện đang ở thời điểm quan trọng. Điểm MVRV, một chỉ báo quan trọng trong chu kỳ tăng giá, ở mức 1,894, giống với SMA 365 của nó.

Sự hội tụ này diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin đang có sự điều chỉnh đáng kể, được kích hoạt bởi các yếu tố như sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và tin tức về Mt. Gox. Do đó, việc đóng cửa hàng tuần sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong lịch sử, SMA 365 đã đóng một vai trò quan trọng đối với MVRV trong các chu kỳ tăng giá. Việc đóng cửa trên SMA 365 trong tuần này có thể là công cụ giúp duy trì tâm lý tăng giá trên thị trường Bitcoin.

Tóm lại, sự liên kết hiện tại của MVRV và SMA 365 của Bitcoin thể hiện một tình huống quyết định. Tuy nhiên, với mức đóng cửa tích cực, triển vọng về Bitcoin vẫn lạc quan.
Explore the lastest crypto news
⚡️ Be a part of the latests discussions in crypto
💬 Interact with your favorite creators
👍 Enjoy content that interests you
Email / Phone number

Latest News

--
View More

Trending Articles

avatar
Coinpedia
View More
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs