Buy Crypto
Pay with
Markets
Trade
Derivatives
Earn
NFT
Institutional
Feed
Top news
copy link
create picture
more

Justin Sun Cho Biết TRON Sẽ Cung Cấp Một Chương Trình Thanh Toán Phi Tập Trung Bằng AI Cho Các Hệ Thống AI

Umair Younas - BlockchainReporter
2023-02-07 06:56
Full disclaimer: This platform includes third party opinions. We do not endorse their accuracy. Digital asset prices can be volatile. Do your own research. See full terms here.
Justin Sun, nhà sáng lập của Tron, gần đây đã đăng một loạt tweet trên tài khoản Twitter chính thức của mình để đưa ra thông báo mới liên quan đến khung quy định cho việc thanh toán phi tập trung. Sun đã đề cập trong các tweet của mình rằng nền tảng Tron sẽ đưa ra một kế hoạch làm việc dành cho các khoản thanh toán phi tập trung để tạo điều kiện thuận lợi cho các hệ thống AI, OpenAI và ChatGPT.
Khung thanh toán này sẽ bao gồm hệ thống hợp đồng thông minh on-chain, giao thức lớp thanh toán, nền tảng phát triển ứng dụng SDK, và cổng thanh toán AI. Sử dụng hệ thống hợp đồng thông minh để lưu trữ câu hỏi của người dùng và câu trả lời của AI trên hệ thống lưu trữ tệp phi tập trung#BitTorrent #BTFS.
- H.E. Justin Sun ₮ (@justinsuntron) Ngày 4 tháng 2 năm 2023
Justin Sun Cho Biết Tron Sẽ Cung Cấp Một Khung Quy Định Cho Các Khoản Thanh Toán Phi Tập Trung
Người sáng lập Tron đã đề cập rằng kế hoạch tương ứng liên quan đến hệ thống hợp đồng thông minh on-chain, giao thức của lớp thanh toán, điểm vào lệnh thanh toán AI và công cụ SDK. Theo ông, bằng việc sử dụng hợp đồng thông minh, các câu hỏi của người tiêu dùng sẽ được lưu trữ và các câu trả lời của AI sẽ được cung cấp trên BTFS (diễn đàn lưu trữ tệp phi tập trung của BitTorrent).
Giao thức cho lớp thanh toán cũng tương thích với việc thanh toán bằng các loại tiền tệ ổn định on-chain. Justin nói thêm rằng lớp tương tác này cho phép người tiêu dùng có thể sử dụng phương thức thanh toán pháp tiêu chuẩn, cũng như là API trong trường hợp dịch vụ AI. Theo anh, BTT và TRX sẽ liên kết chặt chẽ với chương trình để cung cấp dịch vụ lưu trữ hoàn toàn phi tập trung cũng như quản trị DAO. Justin Sun tiết lộ rằng kế hoạch hiện tại sẽ bao gồm một hệ thống thanh toán phi tập trung.

Winklink Tích Hợp Các Tính Năng Oracle AI

Theo cách nói của Justin, hệ thống tương ứng sẽ đáng tin cậy, an toàn và chống giả mạo. Ngoài ra, nó sẽ có khả năng AI và chống giả mạo. Nó sẽ hỗ trợ mọi người phát triển một hệ sinh thái tài chính phi tập trung độc quyền. Ngoài ra, ông nói thêm, WinkLink (một nhà cung cấp oracle) sẽ kết hợp các tính năng của Oracle AI.
Điều này sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ra quyết định theo yêu cầu của các hợp đồng thông minh on-chain. Theo Sun, OpenAI và ChatGPT (các tổ chức cung cấp dịch vụ AI) có thể đưa ra các giải pháp ra quyết định tốt nhất phù hợp với khả năng phân tích thông minh và dữ liệu trong thế giới thực.
View full text