Buy Crypto
Pay with
Markets
Trade
Derivatives
Earn
NFT
Institutional
Feed
Flash news
copy link
create picture
more

Multichain cho biết mạng chính fastMPC của mình hiện đã đi vào hoạt động

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-29 05:20
Full disclaimer: This platform includes third party opinions. We do not endorse their accuracy. Digital asset prices can be volatile. Do your own research. See full terms here.
Đội ngũ Multichain thông báo qua một bài đăng trên Medium vào thứ Tư rằng mạng chính MPC2.0 fastMPC của họ đã chính thức đi vào hoạt động. Multichain cho biết đây là một bản nâng cấp lớn đối với Secure Multi-Party Computation (MPC). MPC network là công nghệ cốt lõi làm nền tảng cho Multichain và cũng là chìa khóa cho mô hình và cơ chế bảo mật Multichain.
Đội ngũ nghiên cứu nói thêm rằng fastMPC sẽ trở thành một nền tảng dịch vụ cơ bản mạnh mẽ mà trên đó nhiều ứng dụng có thể được phát triển, chẳng hạn như ví MPC và các dịch vụ cross-chain không cần cấp phép.
Multichain, trước đây được gọi là Anyswap, là một giao thức swap cross-chain phi tập trung và cơ sở hạ tầng bridge. Nền tảng Multichain hỗ trợ nhiều blockchain, giúp người dùng swap và bridge các token qua nhiều chuỗi trên một nền tảng.
MULTI, token gốc của hệ sinh thái Multichain, tăng 2,7% trong 24 giờ qua và hiện đang được giao dịch ở mức 4,11 đô
View full text