Binance Feed
Discover
News
Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. See T&Cs.
LIVE
LIVE
Milo De Crypto
May 30
Translation FailedRetry
🎮 GameFi là sự kết hợp giữa từ trò chơi (game) và tài chính (finance). Nó đề cập đến các trò chơi blockchain chơi để kiếm tiền, cung cấp các động lực kinh tế cho người chơi, bạn có đồng ý?
🎮 GameFi là sự kết hợp giữa từ trò chơi (game) và tài chính (finance).

Nó đề cập đến các trò chơi blockchain chơi để kiếm tiền, cung cấp các động lực kinh tế cho người chơi, bạn có đồng ý?
9
0
Comments 1
Quote 0
Most Recent
Most Recent
Top
Top
Milo De Crypto
Newbie In Crypto - Learn, Play & Earn in different ways! Insta: milo.dachshund2018
4.4K+
Followers
5.8K+
Liked
440
Shared
Latest News
42 minutes ago