Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Τι είναι η συναλλαγή πλέγματος;

Binance
2021-08-18 01:28
Εκπαιδευτικό βίντεο
Οι συναλλαγές πλέγματος είναι ένα bot συναλλαγών που αυτοματοποιεί την αγορά και την πώληση των συμβολαίων ΣΜΕ. Έχει σχεδιαστεί για να καταχωρεί εντολές στην αγορά σε προκαθορισμένα διαστήματα εντός ενός προσδιορισμένου εύρους τιμών.
Η συναλλαγή πλέγματος γίνεται όταν οι εντολές υποβάλλονται πάνω και κάτω από μια καθορισμένη τιμή, δημιουργώντας ένα πλέγμα εντολών σε σταδιακά αυξανόμενες και μειούμενες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί ένα πλέγμα συναλλαγών. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής θα μπορούσε να υποβάλει εντολές αγοράς σε κάθε 1.000 $ κάτω από την τιμή αγοράς του Bitcoin, ενώ θα έδινε εντολές πώλησης σε κάθε 1.000 $ πάνω από την τιμή αγοράς του Bitcoin. Αυτό εκμεταλλεύεται τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Οι συναλλαγές πλέγματος είναι ιδανικές για ασταθείς αγορές και αγορές χωρίς προσανατολισμό, όταν οι τιμές κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Αυτή η τεχνική επιδιώκει να αποφέρει κέρδη σε μικρές αλλαγές τιμών. Όσο περισσότερα πλέγματα συμπεριλάβετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συχνότητα των συναλλαγών. Ωστόσο, περιλαμβάνει έξοδα, καθώς το κέρδος που αποκομίζετε από κάθε εντολή είναι χαμηλότερο.
Επομένως, είναι μια αντιστάθμιση μεταξύ μικρών κερδών από πολλές συναλλαγές, έναντι μιας στρατηγικής με χαμηλότερη συχνότητα που προσφέρει μεγαλύτερο κέρδος ανά εντολή.
Οι Συναλλαγές πλέγματος της Binance είναι τώρα live στα ΣΜΕ USDⓈ-M. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν και να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του πλέγματος, για να ορίσουν τα υψηλότερα και χαμηλότερα όρια του πλέγματος, καθώς και τον αριθμό πλεγμάτων. Μόλις δημιουργηθεί το πλέγμα, το σύστημα θα αγοράσει ή θα πουλήσει εντολές αυτόματα, σε προκαθορισμένες τιμές.
Ας δούμε πώς λειτουργεί.
Ας υποθέσουμε ότι περιμένετε το Bitcoin να κινείται σε εύρος τιμών μεταξύ 50.000 $ και 60.000 $ το επόμενο 24ωρο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα συναλλαγών πλέγματος να συναλλάσσεται εντός αυτού του προβλεπόμενου εύρους.
Στον πίνακα συναλλαγών πλέγματος, μπορείτε να ρυθμίσετε παραμέτρους στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 • Τα υψηλότερα και κατώτερα όρια του εύρους τιμών.
 • Ο αριθμός των εντολών προς καταχώριση εντός του καθορισμένου εύρους τιμών.
 • Το εύρος μεταξύ κάθε εντολής με όριο αγοράς και πώλησης.
Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς πέφτει η τιμή του Bitcoin προς τα 55.000 $, το bot συναλλαγών πλέγματος θα συσσωρεύσει θέσεις αγοράς όσο κατεβαίνει σε χαμηλότερη τιμή από αυτή της αγοράς. Καθώς ανακάμπτουν οι τιμές, το bot θα πουλήσει όσο ανεβαίνει σε υψηλότερη τιμή από αυτή της αγοράς. Αυτή η στρατηγική ουσιαστικά προσπαθεί να βγάλει κέρδος από τις αναστροφές τιμών.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Μακροπρόθεσμες/Βραχυπρόθεσμες συναλλαγές πλέγματος.
Προειδοποίηση κινδύνου: Η συναλλαγή πλέγματος ως εργαλείο στρατηγικής συναλλαγής δεν πρέπει να θεωρείται χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβουλή της Binance. Όλες οι συναλαγές πλέγματος χρησιμοποιούνται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Η Binance δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των ΣΜΕ. Συνιστάται στους χρήστες να διαβάζουν και να κατανοούν πλήρως το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συναλλαγών πλέγματος και να πραγματοποιούν έλεγχο κινδύνου και ορθολογική διαπραγμάτευση εντός της οικονομικής τους δυνατότητας.

Δημιουργήστε τη δική σας στρατηγική διαπραγμάτευσης πλέγματος

1. Αφού συνδεθείτε, μεταβείτε στη διεπαφή συναλλαγών ΣΜΕ USDⓈ-M F και κάντε κλικ στο [Συναλλαγή πλέγματος].
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance, πατήστε [ΣΜΕ] - [ΣΜΕ USDⓈ-M] - [Συναλλαγή πλέγματος].
2. Επιλέξτε ένα σύμβολο για να εκτελέσετε τη στρατηγική και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πλέγματος. Πατήστε [Δημιουργία] για επιβεβαίωση.
Σημειώστε ότι οι ακόλουθες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν την αποτυχία δημιουργίας πλέγματος:
 1. Όταν εκτελείτε αυτήν τη στιγμή μια διαπραγμάτευση πλέγματος στο επιλεγμένο σύμβολο.
 2. Όταν έχετε ανοιχτές εντολές ή θέσεις στο επιλεγμένο σύμβολο.
 3. Όταν είστε σε λειτουργία θέσης αντιστάθμισης, προσαρμόστε σε λειτουργία μονής κατεύθυνσης.
 4. Όταν υπερβείτε το όριο, η συνολική ποσότητα εργασιών και ορίων που ενεργοποιούνται για συναλλαγή πλέγματος είναι 10.

Μηχανισμός συναλλαγών πλέγματος

Κύκλος ζωής συναλλαγών πλέγματος:
 1. Έναυσμα πλέγματος (προαιρετικό)
 2. Αρχική δομή
 3. Ανοιχτή θέση
 4. Ενημέρωση πλέγματος
 5. Έναυσμα Stop (προαιρετικό)
 6. Ακύρωση
Ρύθμιση εναύσματος πλέγματος (προαιρετικό)
Για τις παραμέτρους #10 και #11:
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ξεκινήσουν αμέσως εντολές ορίου πλέγματος ή να τις ενεργοποιήσουν όταν η τιμή αγοράς φτάσει σε μια ορισμένη τιμή. Οι εντολές πλέγματος θα ενεργοποιηθούν όταν η επιλεγμένη τιμή ενεργοποίησης (Πρόσφατη τιμή ή Τιμή αναφοράς) ανέβει πάνω από ή πέσει κάτω από την τιμή ενεργοποίησης που εισάγετε.
Καθορισμός της αρχικής δομής της στρατηγικής πλέγματος
Για τις παραμέτρους #1, #2, #3, #4 και #6:
Η αρχική δομή πρέπει να καθορίσει μια σειρά επιπέδων τιμών, σύμφωνα με την πρόσφατη τιμή της αγοράς (αγορά, πώληση, μεσαία τιμή), υποβολή εντολών πώλησης με όριο σε τιμή υψηλότερη από την τιμή της αγοράς και εντολή αγοράς με όριο σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς και περιμένετε να ενεργοποιηθεί η τιμή.
Σημειώστε ότι ο αριθμός εντολών με όριο είναι ο αριθμός πλέγματος +1 τη στιγμή αρχικής δημιουργίας γιατί δεν διατηρείται καμία θέση. Ένα από αυτά (αυτό δίπλα στην τελευταία τιμή αγοράς) είναι η αρχική ανοιχτή εντολή που περιμένει να εκτελεστεί.
Αρχική διαδικασία δημιουργίας
Για τα ουδέτερα πλέγματα, η στρατηγική θα ξεκινήσει χωρίς αρχική θέση. Η αρχική θέση θα ενεργοποιηθεί όταν οι συναλλαγές αγοράς είναι πέραν του πλησιέστερου σημείου τιμής μετά την αρχική δομή.
Παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε ότι έχετε ορίσει τις παραμέτρους στρατηγικής σας ως εξής:
Σύμβαση: BTCUSDT διηνεκής
Χαμηλότερη τιμή: 20.000$
Υψηλότερη τιμή: 45.000$
Αριθμός πλεγμάτων: 5
Λειτουργία: Αριθμητική
Η κατανομή των τιμών θα έχει ως εξής: 20.000 $, 25.000 $, 30.000 $, 35.000 $, 40.000 $, 45.000 $
Οι αρχικές εντολές πώλησης για το ουδέτερο πλέγμα θα καταχωρηθούν πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Εν τω μεταξύ, οι εντολές αγοράς θα συμπληρωθούν κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Σημειώστε ότι η πιο κοντινή τιμή στην τιμή αγοράς δεν θα συμπεριληφθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρχικές εντολές ορίου πλέγματος θα συμπληρωθούν ως εξής:
ΠλευράΤιμή
Πώληση45.000 $
Πώληση40.000 $
Αγορά30.000 $
Αγορά25.000 $
Αγορά20.000 $
Ενημέρωση πλέγματος
Η ενημέρωση πλέγματος σημαίνει ότι κάθε φορά που φτάνετε σε ένα σημείο τιμής, δηλαδή συμπληρώνεται η εντολή με όριο, η εντολή με όριο πλέγματος θα ενημερώνεται εγκαίρως. Η τιμή της πιο πρόσφατα εκτελεσθείσας εντολής θα είναι πάντα αυτή που θα μείνει κενή, στη συνέχεια οι εντολές αγορών και πώλησης με όριο συμπληρώνονται ξανά σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους, έτσι διατηρείται ο αριθμός των εντολών με όριο στο πλέγμα, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.
Η αρχική τιμή αγοράς είναι 10.010 $ και η τιμή ορίου πλέγματος σε κάθε μονάδα είναι:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 $
Πώληση
10.100 $
Πώληση
10.000 $
Αγορά
9.900 $
Αγορά
9.800 $
Αγορά
Αν υποθέσουμε ότι η τιμή πέφτει στα 10.000 $ και η τιμή αγοράς εκτελείται, είναι η αρχική ανοιχτή θέση και η εντολή με όριο πλέγματος γίνεται:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 $
Πώληση
10.100 $
Πώληση
10.000 $
-
9.900 $
Αγορά
9.800 $
Αγορά
Όταν η τιμή αυξάνεται στα 10.100 $ και εκτελείται η εντολή πώλησης, οι εντολές με όριο πλέγματος ενημερώνονται ως εξής:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 $
Πώληση
10.100 $
-
10.000 $
Αγορά
9.900 $
Αγορά
9.800 $
Αγορά
Όταν η τιμή πέφτει στα 9.900 $ και δύο εντολές αγοράς εκτελούνται, οι εντολές με όριο πλέγματος ενημερώνονται ως εξής:
Τιμή
Κατεύθυνση
10.200 $
Πώληση
10.100 $
Πώληση
10.000 $
Πώληση
9.900 $
-
9.800 $
Αγορά
Και ούτω καθεξής.
Ρύθμιση διακοπής πλέγματος (προαιρετικό)
Για την παράμετρο #12:
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να τερματίσουν μη αυτόματα τη λειτουργία του πλέγματος ή να ορίσουν τη διακοπή εναύσματος.
Το έναυσμα stop σημαίνει ότι η τιμή αγοράς αυξάνεται πάνω από Stop_upper_limit ή πέφτει κάτω από Stop_lower_limit, δηλαδή η αγορά δεν ακολουθεί πλέον την τάση που ταλαντώνεται, το πλέγμα θα διακόψει τη λειτουργία του.
Ακύρωση εντολής
Για τις παραμέτρους #13 και #14:
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα ακυρώσουν όλες τις εντολές και θα κλείσουν όλες τις θέσεις αυτόματα ή μη όταν διακόπτεται το πλέγμα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "ακύρωση όλων των εντολών", το σύστημα θα ακυρώσει αυτόματα όλες τις ανεκπλήρωτες εντολές για το σύμβολο όταν σταματήσει το πλέγμα. Όταν ενεργοποιηθεί το κλείσιμο όλων των θέσεων σε παύση, το σύστημα θα κλείσει αυτόματα όλες τις ανοικτές θέσεις στην τιμή αγοράς για το σύμβολο όταν σταματήσει το πλέγμα
Λάβετε υπόψη ότι κατά τη λειτουργία του πλέγματος, τα ακόλουθα σενάρια θα προκαλέσουν τερματισμό του πλέγματος:
 • Μη αυτόματος τερματισμός του πλέγματος.
 • Το ανεπαρκές περιθώριο προκαλεί κάποιες θέσεις να ρευστοποιηθούν ή να αποτύχουν στην καταχώριση εντολών.
 • Μη αυτόματη ακύρωση κάποιων ή όλων των εντολών με όριο πλέγματος.
 • Μη αυτόματο κλείσιμο κάποιων ή όλων των θέσεων πλέγματος.
 • Όταν παραδοθεί η σύμβαση παράδοσης, το προϊόν δεν υπάρχει πλέον και η στρατηγική πλέγματος θα σταματήσει αυτόματα. Κατά τη διαδικασία παράδοσης, το σύστημα θα αφαιρέσει αυτόματα τις εντολές με όριο χρήστη και θα διευθετήσει ανοικτές θέσεις.
Το σύστημα θα ζητήσει τις παραπάνω ενέργειες εάν ένα πλέγμα βρίσκεται σε λειτουργία με ειδοποίηση όπως φαίνεται παρακάτω:
Η συνιστώμενη μόχλευση συναλλαγής πλέγματος είναι χαμηλότερη από 20, επειδή όταν η μόχλευση είναι πολύ υψηλή, το ανεπαρκές περιθώριο μπορεί να προκαλέσει ρευστοποίηση θέσης ή εντολή ανοίγματος και να οδηγήσει στον τερματισμό του πλέγματος. Εάν η μόχλευση είναι μεγαλύτερη από 20 φορές, θα εμφανιστεί μια δεύτερη επιβεβαίωση για να την υπενθυμίσει στους χρήστες.

Παράμετροι συναλλαγών πλέγματος

1. Επιλέξτε ένα σύμβολο
Η πρώτη παράμετρος που πρέπει να επιλέξετε είναι η σύμβαση στην οποία θα αναπτυχθεί το bot συναλλαγών.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου/συνεκτίμηση περιθωρίου
Καθορίστε τον τύπο του περιθωρίου για τη θέση συναλλαγής πλέγματος: Λειτουργίες μεμονωμένου περιθωρίου ή συνεκτίμηση. Σε λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου, το περιθώριο είναι ανεξάρτητο σε κάθε ζεύγος συναλλαγών. Εν τω μεταξύ, το περιθώριο μοιράζεται σε όλα τα ζεύγη συναλλαγών στο λογαριασμό συμβολαίων ΣΜΕ για τη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου.
3. Προσαρμογή μόχλευσης
Επιλέξτε το επιθυμητό ποσό μόχλευσης. Η μόχλευση μεγεθύνει και τα κέρδη και τις ζημίες. Με τη μόχλευση, μπορείτε να μεγεθύνετε σχετικά μικρές κινήσεις τιμών για να αποκομίσετε κέρδη που δικαιολογούν τον χρόνο και την προσπάθειά σας. Αλλά λάβετε υπόψη ότι η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και πρέπει να τη χρησιμοποιείτε υπεύθυνα.
4. Χαμηλότερη και υψηλότερη τιμή
Ορίστε τη χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή του πλέγματος (δεν μπορεί να τροποποιηθεί αφότου καταχωρηθεί η εντολή πλέγματος). Αν υπερβεί το υψηλότερο ή το χαμηλότερο πλέγμα, δεν θα ανοιχτούν άλλες θέσεις. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα τιμή BTCUSDT είναι 48.000 $, ο χρήστης εκτιμήσει ότι η τιμή θα πέσει όταν φτάσει πάνω από 49.000 $, σε αυτήν την περίπτωση, η υψηλότερη τιμή μπορεί να οριστεί στα 49.000 $. Αφότου η τιμή φτάσει 49.000 $, το πλέγμα δεν θα ανοίγει πλέον θέσεις.
5. Λειτουργία: Αριθμητική / Γεωμετρική (δεν μπορεί να τροποποιηθεί αφότου καταχωρηθεί η εντολή πλέγματος)
Αριθμητική: Κάθε πλέγμα έχει την ίδια διαφορά τιμής.
Το αριθμητικό πλέγμα διαιρεί το εύρος τιμών από grid_lower_limit μέχρι grid_upper_limit σε grid_count ανά διαφορά ίδιων τιμών.
Η διαφορά τιμών για κάθε πλέγμα είναι:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Μετά δημιουργεί μια σειρά διαστημάτων τιμών:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Σε grid_upper_limit,n = grid_count
Παράδειγμα: Αριθμητική τιμή_διαφορά = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (η επόμενη τιμή είναι 100 υψηλότερη από την προηγούμενη)
Γεωμετρική: Κάθε πλέγμα έχει ίσο πσοσοτό διαφοράς τιμής.
Το γεωμετρικό πλέγμα διαιρεί το εύρος τιμών από grid_lower_limit μέχρι grid_upper_limit σε grid_count ανά διαφορά ίδιων τιμών.
Το ποσοστό τιμών για κάθε πλέγμα είναι:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Η διαφορά τιμών για κάθε πλέγμα είναι:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Μετά δημιουργεί μια σειρά διαστημάτων τιμών:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Σε grid_upper_limit,n = grid_count
Παράδειγμα: Γεωμετρικό grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (η επόμενη τιμή είναι 10% υψηλότερη από την προηγούμενη)
6. Πλέγματα (δηλαδή αριθμός εντολών με όριο) — δεν μπορεί να τροποποιηθεί αφότου καταχωρηθεί η εντολή πλέγματος.
Το ελάχιστο είναι 2 και το μέγιστο 149
Σημείωση: Η διαφορά τιμών δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το μέγεθος αυξομείωσης, διαφορετικά απαιτείται η προσαρμογή Grid_count ή του υψηλότερου/χαμηλότερου ορίου πλέγματος.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός;
1. Αριθμητικό πλέγμα, price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount
2. Γεωμετρικό πλέγμα, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
7. Κέρδη/πλέγμα (παρακράτηση προμηθειών)
Σημειώστε ότι αν κέρδη/πλέγμα είναι χαμηλότερο από την προμήθεια ειδικού διαπραγματευτή, το σύστημα θα υπενθυμίσει ότι τα συνολικά κέρδη πλέγματος δεν μπορούν να καλύψουν την προμήθεια συναλλαγής.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός; (Κέρδη/πλέγμα εκτιμάται και είναι ενδεικτικό και μόνο)
1. Αριθμητικό πλέγμα
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Για παράδειγμα: Διάστημα τιμών 1000-2000,Grid_count 10,Προμήθεια 0.1%,τότε η διαφορά τιμών για κάθε πλέγμα είναι: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Γεωμετρικό πλέγμα:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Για παράδειγμα: Διαστήματα τιμών 1000-2000,Grid_count 10 Προμήθεια 0.1%,τότε η αναλογία τιμής κάθε πλέγματος είναι: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, Κέρδος/πλέγμα = 107,18%-1-2 × 0,1%= 6,98%
8. Αρχικό περιθώριο (δεν μπορεί να τροποποιηθεί αφότου καταχωρηθεί η εντολή πλέγματος)
Αρχικό περιθώριο = αρχική_τιμή / μόχλευση
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει ή να σύρει το ρυθμιστικό χειροκίνητα (το ποσοστό του ποσού που μπορεί να επενδυθεί είναι έως 100%, Αρχικό περιθώριο = ποσοστό * υπόλοιπο περιθωρίου) και πρέπει να βρίσκεται εντός του διαστήματος μεταξύ του ελάχιστου_αρχικού περιθωρίου και του υπολοίπου περιθωρίου.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: η ελάχιστη grid_qty
adjust_coef: η τρέχουσα προεπιλογή είναι 0,9, θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς
9. Συνολική επένδυση (δεν μπορεί να τροποποιηθεί αφότου καταχωρηθεί η εντολή πλέγματος)
Συνολική επένδυση = αρχικό περιθώριο * μόχλευση
Αφότου οριστεί η μόχλευση, η ελάχιστη Initial_value = sum(price * minQty), η μέγιστη Initial_value = margin * leverage
10. Ποσότητα/Εντολή (π.χ. Ποσότητα πλέγματος)
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
11. Διαθέσιμο υπόλοιπο περιθωρίου (δηλ υπόλοιπο περιθωρίου λογαριασμού ΣΜΕ USDⓈ-M)
12. Trigger_type: Τελευταία τιμή / Τιμή σήμανσης (Προαιρετικό, μπορεί να τροποποιηθεί πριν ενεργοποιηθεί το πλέγμα).
1. Τύπος εναύσματος πλέγματος: Όταν η πρόσφατη τιμή ή τιμή αγοράς που επιλέγετε φτάσει στη καθορισμένη τιμή ενεργοποίησης, το πλέγμα θα αρχίσει να λειτουργεί.
2. Τύπος εναύσματος Stop: όταν η τελευταία τιμή ή τιμή αγοράς του συμβόλου που επιλέξατε φτάσει την ορισμένη υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή στοπ, το πλέγμα θα σταματήσει.
13. Trigger_price(Προαιρετικό, μπορεί να τροποποιηθεί πριν ενεργοποιηθεί το πλέγμα)
Οι εντολές πλέγματος θα ενεργοποιηθούν όταν η πρόσφατη τιμή / τιμή αναφοράς αυξηθεί πάνω ή πέσει κάτω από την τιμή ενεργοποίησης που εισάγετε.
14. Stop_upper_limit / Stop_lower_limit, δηλ Κορυφαία τιμή stop loss / κατώτατη τιμή stop loss (Προαιρετικό, μπορεί να τροποποιηθεί πριν ενεργοποιηθεί το πλέγμα)
1. Stop_upper_limit
Η ανώτατη τιμή stop loss πρέπει να είναι υψηλότερη από την ανώτερη τιμή, την τελευταία τιμή και την τιμή ενεργοποίησης, όταν η πρόσφατη τιμή αγοράς φτάσει στο Stop_upper_limit, το πλέγμα θα σταματήσει να λειτουργεί.
2. Stop_lower_limit
Η ελάχιστη τιμή Stop loss πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη χαμηλότερη τιμή, την τελευταία τιμή και την τιμή ενεργοποίησης. Όταν η τελευταία τιμή αγοράς φτάσει Stop_lower_limit, το πλέγμα θα σταματήσει να λειτουργεί.
15. Ακύρωση όλων των εντολών στο Stop (προαιρετικό,επιλεγμένο από προεπιλογή, μπορεί να τροποποιηθεί πριν ενεργοποιηθεί το πλέγμα)
Ενεργοποιήστε την ακύρωση όλων των εντολών κατά τη διακοπή για να ακυρωθούν αυτομάτως όλες οι εντολές του συμβόλου που δεν έχουν εκτελεσθεί όταν το πλέγμα σταματήσει. Αν είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να ακυρώσετε μη αυτόματα όλες τις εντολές μόλις σταματήσει το πλέγμα.
16. Κλείσιμο όλων των θέσεων στο Stop (προαιρετικό, μπορεί να τροποποιηθεί πριν ενεργοποιηθεί το πλέγμα)
Ενεργοποιήστε το κλείσιμο όλων των θέσεων κατά τη διακοπή για να κλείσουν αυτομάτως όλες οι θέσεις στην τιμή αγοράς του συμβόλου όταν το πλέγμα σταματήσει. Αν είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να κλείσετε μη αυτόματα όλες τις θέσεις μόλις σταματήσει το πλέγμα.
*Οι παραπάνω προτάσεις ρύθμισης παραμέτρων είναι μόνο για αναφορά. Οι συναλλαγές ΣΜΕ κρύβουν πολλούς κινδύνους, καθώς υπάρχει η πιθανότητα μεγάλου κέρδους αλλά και μεγάλης απώλειας. Τα προηγούμενα κέρδη δεν είναι ενδεικτικά μελλοντικών αποδόσεων. Όλο το υπόλοιπο του περιθωρίου σας μπορεί να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση ακραίας μεταβολής των τιμών.

Πώς γίνεται ο έλεγχος ενεργού πλέγματος

Χρόνος
Χρόνος δημιουργίας πλέγματος
Σύμβολο
Για συμβάσεις στη συναλλαγή πλέγματος, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στη μόχλευση που εμφανίζεται δίπλα στο σύμβολο για να προσαρμόσουν τη μόχλευση δικτύου.
Αρχικό περιθώριο
Περιθώριο τη στιγμή δημιουργίας πλέγματος
Συνολικό κέρδος
Συνολικό κέρδος = Κέρδος πλέγματος + Δυνητικά κέρδη και ζημία
Σημειώσεις:
 1. Εάν το κλείσιμο όλων των θέσεων στάσης είναι ενεργοποιημένο με ανοιχτές θέσεις κάτω από το πλέγμα, όλες οι θέσεις θα κλείσουν στην τιμή αγοράς μετά τον τερματισμό του πλέγματος. Τα PnL των θέσεων κλεισίματος δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη πλέγματος.
 2. Οι προμήθειες χρηματοδότησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της στρατηγικής δεν συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη πλέγματος.
Συνολικό κέρδος %
ROI = συνολικό κέρδος / initial_margin * 100%
Πραγματοποιηθέντα κέρδη
Πραγματοποιημένα κέρδη και ζημίες από τη συναλλαγή πλέγματος
Αθροιστικά κέρδη όλων των ολοκληρωμένων εντολών. Για τον τύπο αριθμητικού πλέγματος, συνολικά κέρδη = αριθμός ολοκληρωμένων εντολών * Κέρδος/πλέγμα - συνολική προμήθεια
Δυνητικά PnL
Δυνητικά κέρδη και απώλειες σε ανοιχτές εντολές που υπολογίστηκαν με βάση την τιμή αναφοράς/ πρόσφατη τιμή και το ποσοστό απόδοσης της μετοχικής αξίας
Διάρκεια
Ξεκινώντας από τη δημιουργία πλέγματος, όταν ο χρόνος λειτουργίας υπερβαίνει 1 ημέρα, ο χρόνος λειτουργίας εμφανίζεται ως 1η2ω9λ. Όταν ο χρόνος λειτουργίας υπερβαίνει 1 έτος, ο χρόνος λειτουργίας εμφανίζεται ως 1ε1η2ω9λ και ενημερώνεται κάθε λεπτό. Αν ο χρόνος λειτουργίας είναι λιγότερος από 1 λεπτό, εμφανίζεται ως —
Τιμή ρευστοποίησης
Ανατρέξτε στον υπολογισμό της τιμής ρευστοποίησης
Κατάσταση πλέγματος
 • Νέο: Όταν δημιουργείται το πλέγμα αλλά δεν ενεργοποιείται
 • Σε εξέλιξη: Αφότου ενεργοποιηθεί το πλέγμα
 • Προσαρμογή περιθωρίου
Η προσαρμογή περιθωρίου είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου.
 • Τερματισμός
Πατήστε στον τερματισμό για να σταματήσετε τη λειτουργία πλέγματος. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα ακυρώσουν όλες τις εντολές που δεν έχουν συμπληρωθεί και θα κλείσουν όλες τις θέσεις αυτόματα ή μη όταν σταματάει το πλέγμα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "ακύρωση όλων των εντολών", το σύστημα θα ακυρώσει αυτόματα όλες τις ανεκπλήρωτες εντολές για το σύμβολο όταν σταματήσει το πλέγμα. Όταν ενεργοποιηθεί το κλείσιμο όλων των θέσεων σε παύση, το σύστημα θα κλείσει αυτόματα όλες τις ανοικτές θέσεις στην τιμή αγοράς για το σύμβολο όταν σταματήσει το πλέγμα
 • Έλεγχος στοιχείων πλέγματος

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τρέχοντος περιθωρίου

position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
τρέχον ονομαστικό = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
bid_notional=bidNotional ανοιχτής εντολής
 • Συνεκτίμηση περιθωρίου:
Τρέχον περιθώριο = τρέχον ονομαστικό / τρέχουσα μόχλευση
 • Μεμον. περιθώριο:
Τρέχον περιθώριο=(τρέχον ονομαστικό-position_notional_value)/ μόχλευση + isolatedWalletBalance
*Abs: απόλυτη αξία
 • Ενεργή εντολή
Η ενεργή εντολή δείχνει όλες τις ανοιχτές εντολές (εκ των οποίων αυτές που έχουν μερικώς συμπληρωθεί)
Βιβλίο εντολών αγοράς: κατανομή ανά τιμή εντολής με όριο από υψηλότερη σε χαμηλότερη, πάνω προς κάτω
Βιβλίο εντολών αγοράς: κατανομή ανά τιμή εντολής με όριο από υψηλότερη σε χαμηλότερη, πάνω προς κάτω
 • Ολοκληρωμένες εντολές
Περίληψη όλων των ολοκληρωμένων εντολών. Κάθε συναλλαγή αποτελείται από ένα ζεύγος αντίστοιχων εντολών αγοράς και πώλησης, ο τύπος συναλλαγής είναι με μεθοδολογία FILO (First In Last Out), τα κέρδη μπορούν να υπολογιστούν με βάση κάθε ζεύγος αντιστοιχισμένων εντολών αγοράς και πώλησης και η εντολή που μένει αναμένεται να αντιστοιχιστεί τα κέρδη εμφανίζονται ως--。
Η προμήθεια του BNB μετατρέπεται σε στοιχεία ενεργητικού με δυνατότητα περιθωρίου με το ποσοστό ανταλλαγής σε πραγματικό χρόνο κατά τη στιγμή της συναλλαγής.

Πώς γίνεται ο έλεγχος ιστορικού

Πατήστε στην καρτέλα [Ιστορικό] για να ελέγξετε το ιστορικό συναλλαγών πλέγματος και να δείτε τα στοιχεία πλέγματος και τις ολοκληρωμένες εντολές.
Κατάσταση πλεγμάτων
 • Ακυρώθηκε: κατάσταση μετά τον μη αυτόματο τερματισμό του πλέγματος
 • Έληξε: Αναγκαστικός τερματισμός λόγω των παρακάτω αιτιών.
Λόγος λήξης
1
Αποτυχία καταχώρισης εντολής.
2
Ο μη αυτόματος τερματισμός στρατηγικής ήταν επιτυχής
3
Μια μη αυτόματη καταχώριση ή ακύρωση μιας εντολής του {{symbol}} έχει
σταματήσει το πλέγμα
4
Η τιμή αγοράς έφτασε στην καθορισμένη τιμή stop loss της στρατηγικής πλέγματος
5
Η θέση έχει ρευστοποιηθεί
6
Επιτεύχθηκε η μέγιστη ποσότητα ανοιχτής εντολής.
7
Ανεπαρκές υπόλοιπο λογαριασμού περιθωρίου
8
Η τιμή εντολής είναι πάνω από το όριο
9
Η αγορά είναι κλειστή ή σε παύση.
10
Αποτυχία κλεισίματος θέσης, αδυναμία πλήρωσης.
11
Υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ονομαστική αξία στην τρέχουσα μόχλευση
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance