Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Συναλλαγές μέσω περιθωρίων

Πώς να μεταφέρετε χρήματα από έναν λογαριασμό περιθωρίου (διαδίκτυο)

Binance
2021-07-08 01:16
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance.
2. Στο επάνω μενού, μεταβείτε στο [Πορτοφόλι] - [Περιθώριο] .
3. Βρείτε το στοιχείο του ενεργητικού που θέλετε να μεταφέρετε και κάντε κλικ στο κουμπί [Μεταφορά] .
4. Επιλέξτε πού θέλετε να μεταφερθούν τα κεφάλαια (π.χ. από τη Συνεκτίμηση περιθωρίου στο πορτοφόλι παραστατικού χρήματος και Spot).
Σημειώσεις:
  • Όλα τα στοιχεία ενεργητικού μπορούν να μεταφερθούν μόνο όταν το Επίπεδο περιθωρίου > Επίπεδο περιθωρίου μεταφοράς εκτός
  • Εάν το Επίπεδο περιθωρίου ≤ Επίπεδο περιθωρίου μεταφοράς εκτός, το χρέος θα πρέπει να αποπληρωθεί (επιτόκιο και δανεισμός) προτού μεταφερθεί εκτός το στοιχείο ενεργητικού.
  • Ποσό μέγιστης μεταφοράς εκτός = Συνολική αξία στοιχείου ενεργητικού - Επίπεδο περιθωρίου μεταφοράς εκτός * (Συνολικό ποσό δανεισμού + μη αποπληρωμένο επιτόκιο)
  • Προκειμένου να μεταφερθούν εκτός όλα τα στοιχεία ενεργητικού, πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές (επιτόκιο και δανεισμός) προτού γίνει η μεταφορά.
  • Επίπεδο περιθωρίου = Συνολική αξία στοιχείου ενεργητικού / (Συνολικό ποσό δανεισμού + μη αποπληρωμένο επιτόκιο). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το επίπεδο περιθωρίου της Binance και την Κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου .
Παράδειγμα:
Το επίπεδο περιθωρίου μεταφοράς εκτός, του λογαριασμού συνεκτίμησης περιθωρίου = 2
Στον λογαριασμό συνεκτίμησης περιθωρίου, τα στοιχεία ενεργητικού που έχετε δανειστεί είναι 1.000 USDT και 2 ETH (αξίας 4.000 USDT), συνολικά 5.000 USDT.
Το μη εξοφλημένο επιτόκιο είναι 0,5 BNB, αξίας 150 USDT.
Κατάσταση 1:
Ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού του λογαριασμού Συνεκτίμησης περιθωρίου αξίζουν 8.000 USDT. Τότε, το επίπεδο περιθωρίου θα είναι: 8.000 / (5.000 + 150) = 1,55 < 2
Δεδομένου ότι 1,55 < Επίπεδο περιθωρίου μεταφοράς εκτός, η μεταφορά χρημάτων εκτός, από τον λογαριασμό συνεκτίμησης περιθωρίου δεν θα είναι δυνατή αυτήν τη στιγμή.
Εναλλακτικά, για να γίνει η μεταφορά εκτός, ένα μέρος του χρέους θα πρέπει να εξοφληθεί πρώτα. Ανατρέξτε σε <Τρόπος αποπληρωμής χρεών στην Binance> .
Κατάσταση 2:
Ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού του λογαριασμού Συνεκτίμησης περιθωρίου αξίζουν 20.000 USDT. Tότε, το επίπεδο περιθωρίου θα είναι: 20.000 / (5.000 + 150) = 3,88 > 2
Αφού το 3,88 > Επίπεδο περιθωρίου μεταφοράς εκτός, τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν από τον λογαριασμό συνεκτίμησης περιθωρίου με το μέγιστο ποσό μεταφοράς εκτός = 20.000 - (2 * (5.000 + 150)) = 9.700 USDT
Σχετικά άρθρα
Τρόπος μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό περιθωρίου της Binance