Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Πώς να ξεκινήσετε στην αναμέτρηση ΣΜΕ

Binance
2021-09-18 07:08
Εκπαιδευτικό βίντεο για την Αναμέτρηση ΣΜΕ

I. Σημαντικές σημειώσεις πριν ξεκινήσετε την Αναμέτρηση:

 • Η Αναμέτρηση ΣΜΕ της Binance είναι διαθέσιμη για διηνεκή συμβόλαια περιθωρίου COIN BTCUSD και επιλεγμένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης USDⓈ-M. Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό ΣΜΕ πριν συμμετάσχετε στην Αναμέτρηση.
 • Όλες οι συναλλαγές Αναμέτρησης θα είναι μόνο στη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου.
 • Για τα συμβόλαια περιθωρίου COIN BTCUSD, μπορείτε να προσαρμόσετε τη μόχλευση μεταξύ 10x, 20x, 50x. Για τα συμβόλαια περιθωρίου USDⓈ, η μόχλευση καθορίζεται σε ποσοστό 50x.
 • Ελέγξτε αν έχετε τυχόν θέσεις ή ανοιχτές εντολές και αφαιρέστε τις πριν ξεκινήσετε μια Αναμέτρηση.
 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο BTC ή USDT στο πορτοφόλι ΣΜΕ σας, έτσι ώστε να έχετε επαρκές περιθώριο για να υποστηρίξετε τις εντολές που καταχωρίσατε στην Αναμέτρηση.
 • Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις εντολές που καταχωρίσατε κατά τη διάρκεια της Αναμέτρησης, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της μόχλευσης, της ποσότητας, της μείωσης/κλεισίματος/ανοιχτής θέσης, της αλλαγής περιθωρίου-λειτουργίας κ.λπ.
 • Οι προμήθειες συναλλαγών για τις Αναμετρήσεις είναι παρόμοιες με αυτές των ΣΜΕ περιθωρίου COIN και περιθωρίου USDⓈ. Ανατρέξτε στη δομή προμηθειών των ΣΜΕ περιθωρίου COIN και περιθωρίου USD-M.

II. Πώς γίνεται η έναρξη μιας Αναμέτρησης;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και κάντε κλικ στο [Παράγωγα] - [Αναμέτρηση] για να εισέλθετε στη διεπαφή.
Μπορείτε επίσης να μπείτε από την αρχική σελίδα των ΣΜΕ της Binance. Κάντε κλικ στο [Αναμέτρηση] και επιλέξτε το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το οποίο θέλετε να κάνετε Αναμέτρηση.
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance, πατήστε [ΣΜΕ] - [Αναμέτρηση] για να μπείτε.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος συμβολαίου. Εάν αναμένετε οι τιμές να αυξηθούν εντός των επόμενων 1 ή 5 λεπτών (εξαρτάται από το συμβόλαιο που θα επιλέξετε), κάντε κλικ στο [Μακροπρόθεσμη θέση]. Αντιθέτως, εάν αναμένετε πτώση των τιμών, κάντε κλικ στο [Βραχυπρόθεσμη θέση]. Η Αναμέτρηση θα ξεκινήσει όταν αντιστοιχιστεί ένας αντίπαλος.
3. Η τελευταία τιμή του συμβολαίου που επιλέξατε εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο κατά μήκος της μπάρας. Μπορείτε να επιλέξετε να τερματίσετε την Αναμέτρηση με μη αυτόματο τρόπο μετά από 10 δευτερόλεπτα όταν εμφανιστεί το κουμπί [Τέλος Αναμέτρησης] ή μπορείτε να περιμένετε να κλείσει αυτόματα η θέση όταν επιτευχθεί το επίπεδο TP/SL. Διαφορετικά, το σύστημα θα κλείσει αναγκαστικά τη θέση μετά από 1 ή 5 λεπτά και θα τερματίσει την Αναμέτρηση.
Στη συνέχεια, θα δείτε το αποτέλεσμα της Αναμέτρησής σας.

III. Κανόνες Αναμέτρησης

i. Πώς κερδίζετε
 • Μακροπρόθεσμη θέση: τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος > 0
 • Βραχυπρόθεσμη θέση: τιμή ανοίγματος - τιμή κλεισίματος > 0
ii. Πώς γίνονται οι συναλλαγές
Αρχικά, επιλέξτε το επιθυμητό συμβόλαιο και μέγεθος συμβολαίου. Στη συνέχεια, προβλέψτε πώς θα κινηθεί η τιμή στα επόμενα 1 ή 5 λεπτά και επιλέξτε μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη θέση για να ξεκινήσει η Αναμέτρηση. Το σύστημα θα αναθέσει αυτόματα έναν παίκτη για εσάς. Σε κάθε Αναμέτρηση, μπορείτε να συλλέξετε πόντους ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τρόπος υπολογισμού των πόντων Αναμέτρησης] για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 δευτερολέπτων: Δεν μπορείτε να κλείσετε τη θέση με μη αυτόματο τρόπο, εκτός εάν ενεργοποιηθεί η εντολή Take profit ή το Stop loss και το σύστημα κλείσει αυτόματα την εντολή εξόδου από την Αναμέτρηση.
 • Μετά από 10 δευτερόλεπτα: Όταν εμφανιστεί το κουμπί [Τέλος Αναμέτρησης], μπορείτε να επιλέξετε να κλείσετε τη θέση με μη αυτόματο τρόπο ή να περιμένετε μέχρι το σύστημα να κλείσει τη θέση αναγκαστικά μετά από 5 λεπτά.
Κάθε συναλλαγή Αναμέτρησης θα αποστέλλεται ως εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς με εντολές Take-profit και Stop-loss ταυτόχρονα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου στην Αναμέτρηση.
Η τιμή Take profit/Stop loss ορίζεται ως ποσοστό της τιμής ανοίγματος, με τον εξής τύπο:
Λαμβάνουμε ως παράδειγμα τις Αναμετρήσεις μακροπρόθεσμης θέσης, (ισχύουν τα ίδια για τις Αναμετρήσεις βραχυπρόθεσμης θέσης):
 • Επίπεδο stop -loss: τιμή ανοίγματος - τιμή ανοίγματος * 0,13%
Η Αναμέτρηση θα λήξει αυτόματα όταν: τελευταία τιμή ≤ Τιμή ζημίας και εξόδου
 • Επίπεδο Take-profit: τιμή ανοίγματος - τιμή ανοίγματος * 0,17%
Κερδίζετε και βγαίνετε από την Αναμέτρηση όταν: τελευταία τιμή >= επίπεδο Take profit
iii. Τρόπος υπολογισμού των πόντων Αναμέτρησης
Μέγεθος συμβολαίου (Συνέχεια)
Αποτέλεσμα Αναμέτρησης
Πόντοι
(Κατά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα)
Πόντοι
(Μετά από 10 δευτερόλεπτα)
1
Νίκη
+5
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +2
αλλιώς
0,5*0,17% < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος, πόντοι επιστροφής = +5
Ήττα
+1
5
Νίκη
+25
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +10
αλλιώς
0,5*0,17% 0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +25
Ήττα
+5
10
Νίκη
+50
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +20
αλλιώς
0,5*0,17% 0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +50
Ήττα
+10
20
Νίκη
+100
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος < = 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +40
αλλιώς
0,5*0,17% < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος, πόντοι επιστροφής = +100
Ήττα
+20
50
Νίκη
+250
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +100
αλλιώς
0,5*0,17% 0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +250
Ήττα
+50
100
Νίκη
+500
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +200
αλλιώς
0,5*0,17% 0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +300
Ήττα
+100
200
Νίκη
+1000
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +400
αλλιώς
0,5*0,17% < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος, πόντοι επιστροφής = +600
Ήττα
+200
500
Νίκη
+2500
εάν
0 < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος ≤ 0,5*0,17% , πόντοι επιστροφής = +1000
αλλιώς
0,5*0,17% < απόλυτη αξία(τιμή κλεισίματος - τιμή ανοίγματος)/τιμή ανοίγματος, πόντοι επιστροφής = +1500
Ήττα
+300
Μη φυσιολογική κατάσταση
Μ/Δ
+0
+0
Σημείωση:
1. Αποτυχία καταχώρισης εντολής στη σελίδα Αναμέτρησης (εάν η εντολή κλείσει μέσω του ιστότοπου, της εφαρμογής της Binance, της εφαρμογής Desktop, του API)
2. Σενάριο μη φυσιολογικού σφάλματος

IV. Άλλες λειτουργίες

1. Έμβλημα Αναμέτρησης και Σύστημα πόντων
Έμβλημα
Πόντοι
Master
≥ 10.000.000
Diamond
1.000.000 ≤ Πόντοι <10.000.000
Platinum
100.000 ≤ Πόντοι < 1.000.000
Gold
10.000 ≤ Πόντοι < 100.000
Silver
5.000 ≤ Πόντοι < 10.000
Bronze
< 5.000
2. Σερί επιτυχιών και πίνακες κατάταξης πόντων Αναμέτρησης
Ενημερώνονται αυτόματα κάθε 5 λεπτά.
3. Ιστορικό Αναμέτρησης
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό της Αναμέτρησης στην επιλογή [Το αποτέλεσμά μου] και να κοινοποιήσετε τα αποτελέσματά σας σε φίλους.
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance