Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
Επαλήθευση ταυτότητας

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Οδηγός λειτουργιών λογαριασμού
Επαλήθευση ταυτότητας
Έλεγχος ταυτότητας 2 παραγόντων
Ζητήματα με διευθύνσεις email
Συστάσεις και Συνεργάτες
Κουπόνι
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
API
Όροι χρήσης
NFT
VIP

Γιατί πρέπει να επαληθεύσω ξανά τον λογαριασμό μου Binance (Χώρες ΕΟΧ)

2021-12-08 02:32

 Γιατί πρέπει να επαληθεύω τον λογαριασμό μου στην Binance κατά διαστήματα;

Η Binance απαιτεί από όλους τους χρήστες να ολοκληρώσουν την επαλήθευση ταυτότητας για να αυξήσουν την ασφάλεια του λογαριασμού τους και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς των χωρών τους. Επομένως, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύετε ξανά τον λογαριασμό σας στην Binance κατά διαστήματα. Για παράδειγμα, απαιτούμε από τους υπάρχοντες χρήστες να πραγματοποιήσουν ξανά Επαλήθευση ταυτότητας όταν ενημερώνουμε τα πρότυπα συμμόρφωσής μας ώστε να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις πιο πρόσφατες Οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

1. Ασφάλεια

Η επαλήθευση ταυτότητας παίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του λογαριασμού. Με την Επαλήθευση ταυτότητας, η Binance μπορεί να προστατεύσει τον λογαριασμό σας από πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας συμμορφώνεται με τα νέα μέτρα και να παρέχουμε ένα πλαίσιο ασφαλείας σε τεχνικό επίπεδο.

2. Κανονιστική συμμόρφωση

Η Binance συμμορφώνεται επίσης με μια σειρά προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πρόληψη κινδύνων, τη συμμόρφωση και τη λειτουργία ορισμένων δραστηριοτήτων που έχουν ρυθμιστεί από τις δικαιοδοσίες. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το παράνομο οικονομικό έγκλημα. 
Προκειμένου να διατηρήσουν την πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Binance, όλοι οι υπάρχοντες χρήστες από χώρες του ΕΟΧ πρέπει να επαληθεύσουν εκ νέου τους λογαριασμούς τους στην Binance με τη νέα Επαλήθευση ταυτότητας. 
Θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες κατά ομάδες για να πραγματοποιήσουν τη νέα επαλήθευση. Λάβετε υπόψη ότι θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη νέα επαλήθευση μόνο αφού λάβετε το email ειδοποίησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο email για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση ταυτότητας.  Ολοκληρώστε την επαλήθευση εντός της προθεσμίας, διαφορετικά ο λογαριασμός σας στην Binance θα περιοριστεί σε "Μόνο ανάληψη". 
Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Τρόπος επαλήθευσης λογαριασμού Binance (χώρες του ΕΟΧ) για έναν λεπτομερή οδηγό σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.

Πρέπει να επαληθεύσω ξανά τον λογαριασμό μου στην Binance;

Πρέπει να επαληθεύσετε ξανά τον λογαριασμό σας εάν:
  • Επαληθεύσατε τον λογαριασμό σας πριν εφαρμοστούν τα νέα πρότυπα της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • Δεν έχετε υποβάλει στο παρελθόν αποδεικτικό διεύθυνσης ή δεν έχετε απαντήσει στο ερωτηματολόγιο βελτιωμένης δέουσας επιμέλειας (EDD).
  • Χρησιμοποιήσατε τον παλιό προμηθευτή επαλήθευσης ταυτότητας για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση ταυτότητας.
  • Η προηγούμενη επαλήθευση δεν πληροί τις απαιτήσεις για τα νέα πρότυπα της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email εάν σας ζητηθεί να επαληθεύσετε ξανά ή να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες για τον λογαριασμό σας στην Binance. Ολοκληρώστε την επαλήθευση εντός της προθεσμίας, διαφορετικά ο λογαριασμός σας στην Binance θα περιοριστεί σε "Μόνο ανάληψη". 

Πώς γίνεται η εκ νέου επαλήθευση του λογαριασμού μου στην Binance;

1. Αφού λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email από την Binance, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και θα δείτε ένα αναδυόμενο μήνυμα. Πατήστε [Συνέχεια]
2. Θα ανακατευθυνθείτε στο Κέντρο επαλήθευσης. Κάντε κλικ στο [OK].
3. Κάντε κλικ στην επιλογή [Ξεκινήστε τώρα] και θα ανακατευθυνθείτε για να ολοκληρώσετε τη νέα επαλήθευση. 
4. Περιμένετε υπομονετικά μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης. Θα εξετάσουμε την επαλήθευση σας. 

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι θα συμβεί εάν δεν μπορέσω να ολοκληρώσω την επαλήθευση εντός της προθεσμίας;
Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τη νέα επαλήθευση εντός της προθεσμίας, ο λογαριασμός σας στην Binance θα περιοριστεί σε "Μόνο ανάληψη". 
2. Μπορώ να κερδίσω ένα κουτί μυστηρίου Binance KYC μετά την ολοκλήρωση της νέας επαλήθευσης;
Κάθε λογαριασμός μπορεί να λάβει μόνο 1 Κουτί μυστηρίου KYC. Εάν δεν έχετε λάβει στο παρελθόν κουτί μυστηρίου KYC, πληροίτε τα κριτήρια και μπορείτε να λάβετε την ανταμοιβή αφού ελέγξουμε την επαλήθευση σας. Μπορείτε επίσης να λάβετε ορισμένους τύπους κουπονιών. Για εξαργύρωση, ανατρέξτε στους οδηγούς εδώ.
Οι νέοι χρήστες του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την ολοκλήρωση της Επαλήθευσης ταυτότητας, μπορούν να λάβουν ως ανταμοιβή ένα αποκλειστικό κουτί μυστηρίου KYC. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Τρόπος διεκδίκησης Κουτιών μυστηρίου Binance KYC
Όροι και προϋποθέσεις
  • Οι αναλήψεις μέσω συγκεκριμένων καναλιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για τον λογαριασμό σας ανάλογα με τις απαιτήσεις του καναλιού παραστατικού χρήματος που χρησιμοποιείτε.
  • Η δραστηριότητα του κουτιού μυστηρίου KYC περιορίζεται σε ένα κουτί μυστηρίου ανά λογαριασμό, με όχι περισσότερους από έναν λογαριασμούς για κάθε πελάτη. Οι δευτερεύοντες λογαριασμοί δεν αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητοι λογαριασμοί. Οι εταιρικοί λογαρισμοί (π.χ. λογαριασμοί εταιρειών ή μεσιτών) εξαιρούνται από τη δραστηριότητα προώθησης.
  • Η Binance διατηρεί τα δικαιώματα τελικής ερμηνείας της προωθητικής ενέργειας και το δικαίωμα να αποκλείσει πελάτες σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας ή εγγραφής.