Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Τι είναι οι εντολές TWAP

Binance
2021-10-13 08:45
Η μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWAP) είναι μια αλγοριθμική στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών που έχει ως στόχο την επίτευξη μιας μέσης τιμής εκτέλεσης, κοντά στη μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή της περιόδου εκτέλεσης που καθορίζεται από τον χρήστη. Μια στρατηγική TWAP χρησιμοποιείται συχνά για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου μιας μεγάλης εντολής στην αγορά με τη διασπορά της μεγάλης εντολής σε μικρότερες ποσότητες και την εκτέλεσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα με την πάροδο του χρόνου.
Το TWAP είναι σχεδιασμένο να παρέχει καλύτερη τιμή εκτέλεσης στα ακόλουθα σενάρια:
  • Μέγεθος εντολής μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη ρευστότητα στο βιβλίο εντολών.
  • Προβλέπεται περίοδος υψηλής μεταβλητότητας των τιμών χωρίς σαφή καθοδική ή ανοδική τάση.

Πώς γίνεται η δημιουργία μιας στρατηγικής TWAP

1. Μεταβείτε στο ΣΜΕ της Binance και κάντε κλικ στην επιλογή [Στρατηγική συναλλαγών] - [TWAP].
2. Θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο με έναν οδηγό. Εάν είστε νέοι στο TWAP, σας συνιστούμε να τον διαβάσετε πριν δημιουργήσετε τη στρατηγική TWAP.
3. Επιλέξτε το σύμβολο/σύμβαση που θέλετε (π.χ., BTCBUSD, ETHBUSD) και εισαγάγετε τα στοιχεία της συναλλαγής σας: κατεύθυνση (Αγορά ή Πώληση), μέγεθος συναλλαγής και διάρκεια εκτέλεσης.
Μόλις ορίσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή [Αγορά/Μακροπρόθεσμη] ή [Πώληση/Βραχυπρόθεσμη] για να καταχωρίσετε την εντολή σας.
  • Μέγεθος συναλλαγής: Το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής που επιλέγετε, είτε για αγορά είτε για πώληση. Η στρατηγική TWAP θα στοχεύσει στην εκτέλεση για να καλύψει αυτό το σκοπούμενο μέγεθος συναλλαγής. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος συναλλαγής της στρατηγικής TWAP ορίζεται στο ισοδύναμο ονομαστικό ποσό των 10.000 USD.
  • Διάρκεια: Επιλέξτε τη στοχευμένη περίοδο εκτέλεσης TWAP. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 λεπτά και η μέγιστη 24 ώρες.
4. Ελέγξτε τα στοιχεία εντολής και πατήστε [Επιβεβαίωση].
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκές υπόλοιπο περιθωρίου στο Πορτοφόλι ΣΜΕ σας. Η στρατηγική TWAP θα τερματιστεί εάν οποιαδήποτε εντολή TWAP δεν πληροί τις απαιτήσεις περιθωρίου.

Πώς μπορώ να βλέπω τις εντολές TWAP μου;

Μπορείτε να βλέπετε τις τρέχουσες εντολές TWAP, συμπεριλαμβανομένης της μέσης τιμής πλήρωσης, της διάρκειας στρατηγικής, της κατάστασης της στρατηγικής και του συνολικού μεγέθους, από τη διεπαφή TWAP στην καρτέλα [Σε εκτέλεση] στον πίνακα Επισκόπησης στρατηγικής. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε την πρόοδο της εντολής κάτω από τη στήλη [Εκτελέστηκε(%)] για να ελέγξετε το τρέχον ποσοστό εκτέλεσης ποσού.
Για να τερματίσετε μη αυτόματα μια τρέχουσα εντολή TWAP, κάντε κλικ στην επιλογή [Τερματισμός] στη στήλη [Ενέργεια].
Για να δείτε όλο το ιστορικό συναλλαγών TWAP, κάντε κλικ στην καρτέλα [Ιστορικό] στον πίνακα Επισκόπησης στρατηγικής.
Επιπρόσθετες σημειώσεις:
  • Το TWAP υποστηρίζει συμβόλαια USDⓈ-M και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού.
  • Για τα τριμηνιαία συμβόλαια, οι εντολές TWAP πρέπει να λήξουν μία ώρα πριν από τον χρόνο διακανονισμού του συμβολαίου. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια εντολή TWAP στις 7:00 π.μ. με διάρκεια 4 ωρών, η εντολή TWAP θα λήξει στις 11:00 π.μ. Λάβετε υπόψη ότι οι στρατηγικές TWAP θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της συντήρησης του συστήματος και θα συνεχίσουν μετά από αυτή.
  • Το TWAP υποστηρίζει έως και 10 ταυτόχρονες εντολές ανά λογαριασμό. Μπορείτε να καταχωρίσετε πολλαπλές εντολές TWAP για το ίδιο σύμβολο.
  • Τα στοιχεία της συναλλαγής δεν θα εμφανίζονται μέχρι να εκτελεστούν όλες οι εντολές TWAP. Θα εμφανιστούν μόνο οι μερικώς ολοκληρωμένες εντολές, οι οποίες δείχνουν την ποσότητα της συναλλαγής, τη μέση τιμή της συναλλαγής και την προμήθεια συναλλαγής.
  • Οι εντολές TWAP δεν εγγυώνται την εκτέλεση. Οι εντολές θα εκτελεστούν με τη βέλτιστη δυνατή προσπάθεια, ανάλογα με τη ρευστότητα και τη μεταβλητότητα της αγοράς.
  • Οι μη αυτόματες συναλλαγές, η ακύρωση εντολών ή το κλείσιμο θέσεων του ίδιου συμβολαίου/συμβόλου στη διεπαφή συναλλαγών USDⓈ-M δεν θα επηρεάσουν το συνολικό μέγεθος των εντολών TWAP.
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance