Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Buy Crypto (Fiat/P2P)
Credit/Debit Card
Credit/Debit Card Purchase Guide
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Buy Crypto with Credit/Debit Card on the Binance App

Binance
2020-08-10 08:09
Video tutorial: Buy Crypto with Debit/Credit Card on Binance APP

Click on the “CC” button to change the language
1. To get started select “Buy with cash” from the home screen
2. Next, select “Credit/Debit Card”
3. Tap “USD” to open the list of supported fiat currencies available
4. Type the name of your fiat currency in the search bar or scroll through the list to select your local fiat currency.
5. Enter the amount of the selected fiat currency you wish to spend and tap “BTC” to select the cryptocurrency you wish to purchase.
6. “Add a new card” or select the card you wish to use for the purchase and then tap “Buy”.
7. Check the amount you wish to spend is correct and then tap “Confirm” at the bottom of the screen.
8. Congratulations, the transaction is complete and the purchased cryptocurrency has been deposited to your Binance Spot Wallet.
Σχετικά άρθρα
How to Buy Crypto with Credit/Debit Card