Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Συναλλαγές P2P
Κέντρο Συχνών ερωτήσεων για τις P2P συναλλαγές

Γιατί είναι κρυμμένη η διαφήμισή P2P μου

Binance
2021-11-24 02:10
1. Πιστοποιημένοι διαφημιστές:
1.1 Όταν υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς εντολές για μία διαφήμιση.
1) Η διαφήμισή σας για αγορά θα κρυφτεί αυτόματα όταν υπάρχουν 8 εκκρεμείς εντολές για τη διαφήμιση.
2) Όταν ο αριθμός των εκκρεμών εντολών πέσει στις 4, η διαφήμιση θα γίνει ξανά ορατή.Η απόκρυψη της διαφήμισης δεν θα επηρεάσει την κατάταξή της.
3) Η διαφήμιση πώλησής σας θα κρυφτεί αυτόματα όταν υπάρχουν 50 εκκρεμείς εντολές για τη διαφήμιση.
2) Όταν ο αριθμός των εντολών σε εκκρεμότητα πέσει στις 40, η διαφήμιση θα γίνει ξανά ορατή. Η απόκρυψη της διαφήμισης δεν θα επηρεάσει την κατάταξή της.
1.2 Όταν δεν απομένουν αρκετά εμπορεύσιμα στοιχεία ενεργητικού για μια διαφήμιση.
Ποσό ορίου ενιαίας εντολής > Υπόλοιπη ποσότητα διαφήμισης × Τιμή διαφήμισης:
Η διαφήμισή σας θα αποκρύπτεται αυτόματα όταν δεν απομένουν αρκετά στοιχεία ενεργητικού στη διαφήμιση (όταν η εναπομένουσα ποσότητα διαφήμισης είναι μικρότερη από το ελάχιστο εμπορεύσιμο ποσό). Η διαφήμιση θα γίνει ξανά ορατή μόλις προσθέσετε περισσότερα εμπορεύσιμα στοιχεία ενεργητικού, αλλά θα χάσει την προηγούμενη κατάταξή της.
1.3 Όταν η κατάσταση διαφήμισης έχει οριστεί σε "Κρυμμένη".
Ορισμός διαφημίσεων σε "Κρυμμένη":
Εάν ορίσετε την κατάσταση μιας διαφήμισης σε "Κρυμμένη" κατά την πρώτη δημοσίευσή της, τότε οι συναλλαγές θα υποστηρίζονται μόνο μέσω κοινής χρήσης διαφημίσεων. Εάν θέλετε να κάνετε τη διαφήμιση ορατή, μεταβείτε στον πίνακα εργαλείων εμπόρου και αλλάξτε την κατάσταση εμφάνισης της διαφήμισης σε "Δημόσια".
1.4 Όταν ορίζετε μια διαφήμιση σε "Κάντε ένα διάλειμμα" στον πίνακα εργαλείων εμπόρου.
Η διαφήμιση ορίστηκε σε "Κάντε ένα διάλειμμα" στον πίνακα εργαλείων του εμπόρου:
Αφού επιλέξετε "Κάντε ένα διάλειμμα", όλες οι διαφημίσεις σας θα είναι προσωρινά κρυμμένες. Όταν είστε έτοιμοι να επιστρέψετε, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση στον πίνακα εργαλείων εμπόρου. Εάν κάνετε ξανά ορατή μια διαφήμιση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, η κατάταξη της διαφήμισης δεν θα επηρεαστεί. Ωστόσο, η διαφήμιση θα χάσει την κατάταξή της εάν δεν την κάνετε ξανά ορατή κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχετε ορίσει για το διάλειμμα.
1.5 Όταν λαμβάνετε πάρα πολλές προσφυγές εντολής.
Πάρα πολλές προσφυγές εντολής:
Μόλις λάβετε πάρα πολλά αιτήματα προσφυγής κατά των εντολών σας, όλες οι διαφημίσεις σας θα αποκρύπτονται προσωρινά.
Μέχρι να επεξεργαστείτε έναν ορισμένο αριθμό εντολών για τις οποίες υποβλήθηκε προσφυγή, ορισμένα από τα δικαιώματά σας θα είναι περιορισμένα: δεν θα μπορείτε να δημοσιεύετε νέες διαφημίσεις ή να υποβάλετε εντολές σε διαφημίσεις άλλων ατόμων.
Αφού επεξεργαστείτε τον μεγάλο αριθμό προσφυγών για εντολές, η διαφήμισή σας θα γίνει ξανά αυτομάτως ορατή και δεν θα χάσει την κατάταξή της.
2. Μερικοί χρήστες που μπορούν να δημοσιεύουν διαφημίσεις:
2.1 Όταν υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς εντολές για μία διαφήμιση.
1) Η διαφήμιση αγοράς σας θα αποκρύπτεται αυτόματα όταν υπάρχουν 4 εκκρεμείς εντολές για τη διαφήμιση.
2) Όταν ο αριθμός των εντολών που εκκρεμούν πέσει στις 2, η διαφήμιση θα γίνει ξανά ορατή. Η απόκρυψη της διαφήμισης δεν θα επηρεάσει την κατάταξή της.
3) Η διαφήμισή σας θα κρυφτεί αυτόματα όταν υπάρχουν 4 εκκρεμείς εντολές για τη διαφήμιση.
2) Όταν ο αριθμός των εντολών σε εκκρεμότητα πέσει στις 3, η διαφήμιση θα γίνει ξανά ορατή. Η απόκρυψη της διαφήμισης δεν θα επηρεάσει την κατάταξή της.
2.2 Όταν δεν απομένουν αρκετά εμπορεύσιμα στοιχεία ενεργητικού για μια διαφήμιση.
Ποσό ορίου ενιαίας εντολής > Υπόλοιπη ποσότητα διαφήμισης × Τιμή διαφήμισης:
Η διαφήμισή σας θα αποκρύπτεται αυτόματα όταν δεν απομένουν αρκετά στοιχεία ενεργητικού στη διαφήμιση (όταν η εναπομένουσα ποσότητα διαφήμισης είναι μικρότερη από το ελάχιστο εμπορεύσιμο ποσό). Η διαφήμιση θα γίνει ξανά ορατή μόλις προσθέσετε περισσότερα εμπορεύσιμα στοιχεία ενεργητικού, αλλά θα χάσει την προηγούμενη κατάταξή της.
2.3 Όταν λαμβάνετε πάρα πολλές προσφυγές εντολής.
Πάρα πολλές προσφυγές εντολής:
Μόλις λάβετε πάρα πολλά αιτήματα προσφυγής κατά των εντολών σας, όλες οι διαφημίσεις σας θα αποκρύπτονται προσωρινά.
Μέχρι να επεξεργαστείτε έναν ορισμένο αριθμό εντολών για τις οποίες υποβλήθηκε προσφυγή, ορισμένα από τα δικαιώματά σας θα είναι περιορισμένα: δεν θα μπορείτε να δημοσιεύετε νέες διαφημίσεις ή να υποβάλετε εντολές σε διαφημίσεις άλλων ατόμων.
Σχετικά άρθρα
Συχνές ερωτήσεις για το Binance P2P