Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Μοχλευμένα token
Όροι χρήσης

Κανόνες συναλλαγών μοχλευμένων token της Binance

Binance
2021-08-25 02:16

1. Γενικοί κανόνες

1.1. Αυτοί οι κανόνες έχουν διατυπωθεί με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης για τη ρύθμιση της εμπορικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τα μοχλευμένα token ψηφιακών νομισμάτων και για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των επενδυτών.
1.2. Αυτοί οι κανόνες χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για την υπηρεσία συναλλαγών μοχλευμένων token της Binance, η οποία περιλαμβάνει τις συναλλαγές μοχλευμένων token και άλλες συναφείς δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από επενδυτές.
1.3. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν μόνο για τα μοχλευμένα token που ανταλλάσσονται στην Binance. Για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτούς τους κανόνες, ισχύουν οι Όροι χρήσης της Binance και άλλοι σχετικοί κανόνες της Binance.

2. Έλεγχος Κινδύνου

2.1. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την αναλογία κινδύνου των λογαριασμών των χρηστών σε πραγματικό χρόνο.
2.2. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα με βάση τις αλλαγές στην αναλογία κινδύνου. Τα μέτρα ελέγχου κινδύνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν, ενδειτικά, τα εξής:
  • Εισαγωγή ενός "μέγιστου ορίου περιουσιακών στοιχείων", το οποίο περιορίζει το μέγιστο ποσό των μοχλευμένων token που μπορεί να έχει ένας μόνο χρήστης
  • Η Binance θα προσαρμόσει τα μέγιστα όρια θέσης, τα όρια συνδρομής και εξαργύρωσης για τους χρήστες με βάση τον τρέχοντα κίνδυνο αγοράς.
  • Απενεργοποίηση μεταφορών, συναλλαγών και άλλων λειτουργιών μοχλευμένων token για ορισμένους χρήστες υψηλού κινδύνου.

3. Κανόνες εύρους τιμών εντολών με όριο

Το εύρος τιμών των εντολών με όριο για τα μοχλευμένα token είναι ± 90% της τελευταίας καθαρής αξίας στοιχείου ενεργητικού (NAV) οποιουδήποτε δεδομένου μοχλευμένου token. Οι εντολές με όριο που υπερβαίνουν αυτό το εύρος δεν θα εκτελούνται. Για παράδειγμα, εάν η τρέχουσα καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού (NAV) του μοχλευμένου token XUP είναι 10, τότε το εύρος τιμών της εντολής με όριο XUP/USDT θα είναι 1-19.

4. Κανόνες ελεύθερης εντολής

Κατά την καταχώριση ελεύθερων εντολών, λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την επιλογή [Ποσό] για να καθορίσετε την ποσότητα της εντολής σας. Τα μοχλευμένα token δεν υποστηρίζουν την επιλογή [Σύνολο] κατά την καταχώριση ελεύθερων εντολών.

5. Μέγιστο όριο θέσης

Μοχλευμένα token

Μέγ. όριο θέσης (USDT)*

SUSHIUP
2.500
SUSHIDOWN
2.500
YFIUP
2.500
YFIDOWN
2.500
SXPUP
2.500
SXPDOWN
2.500
1INCHUP
2.500
1INCHDOWN
2.500
AAVEUP
2.500
AAVEDOWN
2.500
LTCUP
5.000
LTCDOWN
5.000
XLMUP
5.000
XLMDOWN
5.000
TRXUP
5.000
TRXDOWN
5.000
XTZUP
2.500
XTZDOWN
2.500
FILUP
5.000
FILDOWN
5.000
BCHUP
5.000
BCHDOWN
5.000
DOTUP
5.000
DOTDOWN
5.000
EOSUP
5.000
EOSDOWN
5.000
LINKUP
2.500
LINKDOWN
2.500
UNIUP
5.000
UNIDOWN
5.000
BTCUP
5.000
BTCDOWN
5.000
ETHUP
5.000
ETHDOWN
5.000
BNBUP
5.000
BNBDOWN
5.000
ADAUP
2.500
ADADOWN
2.500
XRPUP
5.000
XRPDOWN
5.000
*Μέγιστα όρια θέσης (USDT)*
Η Binance επιβάλλει ένα μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θέσης (USDT) σε token BLVT. Μια εντολή αγοράς θα απορριφθεί εάν το σύνολο της ποσότητας αγοράς και της τρέχουσας θέσης υπερβεί το μέγιστο όριο θέσης.
Για παράδειγμα, το μέγιστο όριο θέσης του χρήστη A για το SUSHIUP είναι 2.000 USDT και η τελευταία τιμή είναι 0,1499 $. Η τρέχουσα θέση του χρήστη Α είναι 10.000 SUSHIUP, δηλαδή ίσο με 1.499 USDT. Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να αγοράσει τώρα ο χρήστης Α είναι 6.677 SUSHIUP, δηλαδή ίσο με 1.001 USDT. Η εντολή αγοράς θα απορριφθεί εάν ο χρήστης Α επιχειρήσει να αγοράσει 10.000 SUSHIUP.
Σημειώσεις:
  • Όταν η τελευταία τιμή παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις λόγω των κινήσεων της αγοράς, είναι πιθανό το εκτιμώμενο μέγιστο όριο θέσης να είναι διαφορετικό από τον υπολογισμό με βάση τη τρέχουσα τελευταία τιμή.
  • Η Binance θα προσαρμόσει τα μέγιστα όρια θέσης για τους χρήστες με βάση τον τρέχοντα κίνδυνο αγοράς. Οι χρήστες που διατηρούσαν θέσεις που υπερβαίνουν τη μέγιστη θέση δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να καταχωρίζουν εντολές αγοράς.

6. Κανόνες εξαργύρωσης συνδρομής

6.1. Οι τιμές εξαργύρωσης συνδρομής εκτελούνται με βάση την τιμή καθαρής αξίας στοιχείου ενεργητικού (NAV) σε πραγματικό χρόνο.
6.2. Στο τέλος της διαδικασίας συνδρομής, όλα τα μοχλευμένα token στα οποία είχατε συνδρομή θα κατατεθούν απευθείας στο πορτοφόλι Spot σας. Οι προμήθειες συνδρομής θα αφαιρεθούν απευθείας από το πορτοφόλι Spot USDT.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξαργύρωσης, τα μοχλευμένα token που εξαργυρώσατε θα κατατεθούν στο πορτοφόλι Spot σας ως USDT.
6.3 Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο [Όρια εξόφλησης και συνδρομής] στη διεπαφή συναλλαγών για να ενημερωθούν για τα πιο πρόσφατα όρια.
Κάντε κλικ στο [Όρια εξόφλησης και συνδρομής].
6.4. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν ή να εξαργυρώσουν token ανά πάσα στιγμή, εκτός από την περίοδο εξισορρόπησης. Τα όρια συνδρμής και εξαργύρωσης είναι τα εξής:

Μοχλευμένα token

Ημερήσια ατομική συνδρομή

Όριο (USDT)

Ημερήσια συνδρομή

Όριο (USDT)

Ημερήσια ατομική εξόφληση

Όριο (USDT)

Ημερήσια εξόφληση

Όριο (USDT)

BCHDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
BCHUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
1INCHDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
1INCHUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
XLMDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
XLMUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
SUSHIDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
SUSHIUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
AAVEDOWN
n/a
n/a
1,000
1,000,000
AAVEUP
n/a
n/a
1,000
1,000,000
YFIDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
YFIUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
FILDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
FILUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
SXPDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
SXPUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
UNIDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
UNIUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
LTCDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
LTCUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
XRPDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
XRPUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
DOTDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
DOTUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
TRXDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
TRXUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
EOSDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
EOSUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
XTZDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
XTZUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
BNBDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
BNBUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
LINKDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
LINKUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
ADADOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
ADAUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
ETHDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
ETHUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
BTCDOWN
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000
BTCUP
2.000
5.000.000
4.000
8.000.000

7. Κανόνες συλλογής προμηθειών χρηματοδότησης

7.1. Ποσοστό χρηματοδότησης για μοχλευμένα token = Ποσοστό χρηματοδότησης ΣΜΕ θέσης καλαθιού × Πραγματική μόχλευση. Η Binance δεν εισπράττει προμήθειες μεταφοράς επιτοκίου. Η είσπραξη των προμηθειών χρηματοδότησης πραγματοποιείται μεταξύ επενδυτών και οι προμήθειες περιλαμβάνονται στην καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού (NAV).
7.2. Το ποσοστό χρηματοδότησης που εμφανίζεται στη σελίδα λαμβάνει ήδη υπόψη τη μόχλευση, επομένως ο αντίκτυπός του στην καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού (NAV) είναι ίσος με το εμφανιζόμενο ποσοστό χρηματοδότησης. Νέα καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού (NAV) = NAV × (1 - Ποσοστό χρηματοδότησης).
Παράδειγμα: Εάν το ποσοστό χρηματοδότησης για το BTCDOWN είναι - 0,0304%, τότε η καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού (NAV) θα αυξηθεί κατά 0,0304% όταν συλλεχθεί το ποσοστό χρηματοδότησης.

8. Κανόνες εξισορρόπησης

7.1. Οι θέσεις των μοχλευμένων token της Binance εξισορροπούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο, το οποίο ελέγχεται από τον ιδιόκτητο αλγόριθμο της Binance. Ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η συσχέτιση μεταξύ των μοχλευμένων token της Binance και των υποκείμενων θέσεων περιθωρίου χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για τη ρευστότητα.
7.2. Το εύρος μόχλευσης στόχου για τα μοχλευμένα token της Binance διατηρείται μεταξύ 1,25x και 4x. Ο πραγματικός πολλαπλασιαστής μόχλευσης στόχου δεν δημοσιοποιείται και αλλάζει συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος δεν θα είναι σε θέση να προβλέψει τον πολλαπλασιαστή μόχλευσης στόχο που διατηρείται για τα μοχλευμένα token της Binance ή πότε θα επέλθει ισορροπία, μειώνοντας έτσι τα σημεία πριν τη συναλλαγή και τη χειραγώγηση.

9. Υπολογισμός καθαρής αξίας στοιχείου ενεργητικού (NAV)

Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού (NAV) = ((1 / Πραγματικός πολλαπλασιαστής μόχλευσης) × Θέση καλαθιού × Τιμή υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού) / Token που έχουν εκδοθεί.

10. Πρόσθετοι κανόνες

10.1. Η Binance παρέχει υπηρεσίες διανομής πληροφοριών, εποπτείας και ελέγχου κινδύνου για συναλλαγές με μοχλευμένα token. Η Binance δεν παρέχει καμία εγγύηση επιστροφών ή υποχρέωσης διατήρησης κεφαλαίου για χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές μοχλευμένων token στην πλατφόρμα της Binance. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των ευρύτερων κινδύνων που συνδέονται με τις υπηρεσίες μοχλευμένων token. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογούν οι ίδιοι τις πιθανές απώλειες και να συμμετέχουν οικειοθελώς με βάση την επιβεβαίωση ότι οι κίνδυνοι είναι ελεγχόμενοι και υποφερτοί.
10.2. Οι όροι "υπέρβαση" και "μικρότερο από" όπως αναφέρονται σε αυτούς τους κανόνες δεν περιλαμβάνουν αριθμούς, ενώ οι όροι "δεν υπερβαίνουν", "όχι λιγότερο από", "πάνω" και "έως" περιλαμβάνουν αριθμούς.
10.3. Αυτοί οι κανόνες διατυπώνονται από την πλατφόρμα της Binance και θα ισχύσουν αμέσως μετά την κοινοποίηση σε όλους τους επενδυτές της πλατφόρμας. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις.
10.4. Η πλατφόρμα της Binance έχει το δικαίωμα στην ερμηνεία αυτών των κανόνων.
*Αποποίηση ευθυνών: Τα νούμερα στο παρόν άρθρο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση για τα ενημερωμένα νούμερα.