Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)

Επεξήγηση των ΣΜΕ κρυπτονομισμάτων

Binance
2021-07-21 04:01

Τι είναι τα Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ);

Τα ΣΜΕ είναι ένα απαραίτητο κομμάτι των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών. Είναι αρκετά πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούν οι έμπειροι και τεχνικοί επενδυτές. Οι επενδυτές, οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν παράγωγα όπως ΣΜΕ για να προστατευτούν από την έκθεσή τους σε κίνδυνο και στην μεταβλητότητα των τιμών των στοιχείων ενεργητικού τους. 
Ένα παράγωγο είναι ένα χρηματοοικονομικό συμβόλαιο που αντλεί την αξία του από ένα υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού. Παραδοσιακά, τα παράγωγα χρησιμοποιούνται σε αγορές όπως αυτές με εμπορεύματα, νομίσματα, μετοχές ή ομόλογα. Αυτά τα συμβόλαια μπορούν να συναλλαχθούν εξωχρηματιστηριακά ή μέσω ενός ανταλλακτηρίου.

Τι είναι τα ΣΜΕ κρυπτονομισμάτων;

Στη βιομηχανία κρύπτο, η αγορά ΣΜΕ είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας που παράγει τρισεκατομμύρια σε όγκο μηνιαίως. Όπως τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών ή τα ΣΜΕ εμπορευμάτων, τα ΣΜΕ κρυπτονομισμάτων προσφέρουν προστασία έναντι της μεταβλητότητας και των δυσμενών μεταβολών των τιμών στα κρυπτονομίσματα. Ένα ΣΜΕ κρυπτονομίσματος είναι επίσης ένα εργαλείο μεσολάβησης για τους επενδυτές που τους επιτρέπει να κερδοσκοπούν σε μελλοντικές τιμές των κρυπτονομισμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντιστάθμιση έναντι της αλλαγής των τιμών των κρυπτονομισμάτων.

Οφέλη από τις συναλλαγές ΣΜΕ κρυπτονομισμάτων

Ευελιξία: Οι μη κάτοχοι κρυπτονομισμάτων μπορούν να κερδοσκοπούν στην τιμή του κρυπτονομίσματος και να αποκτούν γρήγορα κέρδη. Μπορείτε να ανοίξετε μια θέση σε ένα ΣΜΕ κρυπτονομίσματος με USDT, και τα κέρδη που θα αποκομιστούν θα διακανονιστούν σε USDT. 
Μόχλευση: Αποκτήστε σημαντική έκθεση σε συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα με μόνο ένα κλάσμα του συνολικού κόστους του. Με τη μόχλευση, μπορείτε να μεγεθύνετε μικρές κινήσεις τιμών για να αποκομίσετε κέρδη που δικαιολογούν τον χρόνο και την προσπάθειά σας.
Ρευστότητα: Οι αγορές ΣΜΕ κρυπτονομισμάτων έχουν εξαιρετική ρευστότητα, με τρισεκατομμύρια σε όγκο συναλλαγών. Μια αγορά μεγάλης ρευστότητας είναι λιγότερο ριψοκίνδυνη, επειδή οι επενδυτές μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν των θέσεών τους εύκολα, με ελάχιστη ολίσθηση. 
Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου: Διαφοροποιήστε τις στρατηγικές συναλλαγών σας για να αποκτήσετε περισσότερα κέρδη. Οι επενδυτές μπορούν πλέον να αναπτύξουν εξελιγμένες στρατηγικές συναλλαγών όπως βραχυπρόθεσμη πώληση, κερδοσκοπική αγοραπωλησία, ζεύγη συναλλαγών κ.λπ. 
Σχετικά άρθρα
Επισκόπηση των προϊόντων και χαρακτηριστικών των ΣΜΕ της Binance