Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Δικαιώματα προαίρεσης
Συμβάσεις της Binance

Τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης Binance

Binance
2021-10-13 01:43
Τα δικαιώματα προαίρεσης Binance είναι δικαιώματα προαίρεσης αμερικανικού τύπου που σας δίνουν τη δυνατότητα να ασκείτε τα δικαιώματα προαίρεσης του συμβολαίου ανά πάσα στιγμή πριν από την ημερομηνία λήξης. Τα δικαιώματα προαίρεσης Binance διακανονίζονται με μετρητά και, επομένως, δεν απαιτείται η φυσική παράδοση του υποκείμενου στοιχείου.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δικαιώματα προαίρεσης, τα δικαιώματα προαίρεσης της Binance προσφέρουν συντομότερο χρονικό διάστημα λήξης που κυμαίνεται από 5 λεπτά έως 1 ημέρα. Τα δικαιώματα προαίρεσης Binance διατίθενται μόνο με μία τιμή εκτέλεσης που ισοδυναμεί με την τιμή συμβολαίου στα ΣΜΕ Binance. Με άλλα λόγια, τα δικαιώματα προαίρεσης Binance σχετίζονται πάντα με τα χρήματα.
Μπορείτε να είστε αγοραστής μόνο για δικαιώματα προαίρεσης Binance, καθώς η Binance είναι ο μοναδικός εκδότης (πωλητής δικαιωμάτων προαίρεσης). Επομένως, δεν υπάρχει βιβλίο εντολών για τα δικαιώματα προαίρεσης Binance. Ως αγοραστής δικαιωμάτων προαίρεσης, η μέγιστη απώλεια για ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η τιμή δικαιώματος προαίρεσης που πληρώσατε. Σε αυτήν την περίπτωση, το σημείο ισοσκέλισης είναι η τιμή εκτέλεσης +/- η τιμή δικαιώματος (ανάλογα με το αν πρόκειται για σύμβαση αγοράς ή πώλησης).

Λεπτομέρειες συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης Binance

Συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης

BTCUSDT

ETHUSDT

XRPUSDT

BNBUSDT

LINKUSDT

LTCUSDT

Υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού

Συμβόλαιο ΣΜΕ Binance BTCUSDTΣυμβόλαιο ΣΜΕ Binance ETHUSDTΣυμβόλαιο ΣΜΕ Binance XRPUSDTΣυμβόλαιο ΣΜΕ Binance BNBUSDTΣυμβόλαιο ΣΜΕ Binance LINKUSDTΣυμβόλαιο ΣΜΕ Binance LTCUSDT

Ελάχιστο μέγεθος συμβολαίου

0,001 BTC0,001 ETH0,1 XRP0,01 BNB0,01 LINK0,001 LTC

Μέγιστο μέγεθος συμβολαίου

20 BTC200 ETH200.000 XRP2.000 BNB2.000 LINK20 LTC

Τιμή εκτέλεσης

Τελευταία τιμή συμβολαίου ΣΜΕ Binance BTCUSDTΤελευταία τιμή συμβολαίου ΣΜΕ Binance ETHUSDTΤελευταία τιμή συμβολαίου ΣΜΕ Binance XRPUSDTΤελευταία τιμή συμβολαίου ΣΜΕ Binance BNBUSDTΤελευταία τιμή συμβολαίου ΣΜΕ Binance LINKUSDTΤελευταία τιμή συμβολαίου ΣΜΕ Binance LTCUSDT

Περιβάλλον συναλλαγής δικαιωμάτων προαίρεσης Binance

1. Υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού
2. Τοπική ώρα
3. Υπόλοιπο: Τα κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης Binance είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο στα ΣΜΕ Binance
4. Μεταφορά: Κάντε κλικ για να μεταφέρετε κεφάλαια από το πορτοφόλι Spot στο πορτοφόλι ΣΜΕ σας
5. Οδηγός χρήσης δικαιωμάτων προαίρεσης Binance
6. Ημερομηνία λήξης: Μπορείτε να επιλέξετε λήξεις συμβολαίου από 5 λεπτά, 10 λεπτά, 30 λεπτά, 1 ώρα, 4 ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες, έως 1 ημέρα
7. Το διάγραμμα τιμών του πρωτογενούς, υποκείμενου στοιχείου
8. Θέσεις (για δικαιώματα προαίρεσης χωρίς άσκηση): "C" σημαίνει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, "P" σημαίνει δικαίωμα πώλησης
9. Εντολές: Μπορείτε να είστε αγοραστής μόνο για δικαιώματα προαίρεσης Binance
10. Οι θέσεις σας
11. Ιστορικό των ασκούμενων/διακανονισμένων δικαιωμάτων προαίρεσης
12. Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχετε αγοράσει
13. Χρόνος αγοράς του δικαιώματος προαίρεσης
14. Αγορασμένη ποσότητα (σε μονάδα συμβολαίου)
15. Τιμή εκτέλεσης: είναι η υποκείμενη τιμή όταν υποβάλετε η εντολή. Η τιμή εκτέλεσης που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει από την πραγματική τελευταία τιμή του πρωτογενούς υποκείμενου στοιχείου, όταν η αγορά είναι ιδιαίτερα ασταθής
16. Τιμή δικαιώματος: Η συνολική τιμή που πληρώσατε για να αγοράσετε το δικαίωμα προαίρεσης
17. Τιμή ισοσκέλισης
-Τιμή ισοσκέλισης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς = Τιμή εκτέλεσης + (Τιμή δικαιώματος/Ποσότητα)
-Τιμή ισοσκέλισης του δικαιώματος πώλησης = Τιμή εκτέλεσης - (Τιμή δικαιώματος/Ποσότητα)
18 Χρόνος έως τη λήξη: Αντίστροφη μέτρηση πριν από την ημερομηνία λήξης
19. Δυνητικά κέρδη και ζημία
-Δυνητικά κέρδη και ζημία δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς = Μέγιστο [ (Υποκείμενη τιμή - Τιμή εκτέλεσης) * Ποσότητα, 0 ]
-Δυνητικά κέρδη και ζημία δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης = Μέγιστο [ (Τιμή εκτέλεσης - Υποκείμενη τιμή) * Ποσότητα, 0 ]
- Η μέγιστη ζημία είναι η τιμή δικαιώματος που καταβάλλεται
20. Διακανονισμός: Κάντε κλικ για να ασκήσετε τα δικαιώματα προαίρεσης πριν από ή κατά την ημερομηνία λήξης
21. Τιμή στόχος: Κάντε κλικ για να ορίσετε την τιμή -στόχο εισάγοντας την απόσταση από την τιμή εκτέλεσης
22. Παράταση: Κάντε κλικ για να παρατείνετε την ημερομηνία λήξης για να αυξήσετε τις πιθανές ευκαιρίες κέρδους

Σημαντική αποποίηση ευθυνών συναλλαγής δικαιωμάτων προαίρεσης

Τιμή δικαιώματος/Κέρδος
Η τιμή δικαιώματος αφαιρείται πρώτα από το υπόλοιπο του πορτοφολιού ΣΜΕ Binance. Μετά από αυτό, θα υπολογιστούν μόνο τα κέρδη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η αφαίρεση της τιμής δικαιώματος μπορεί να προκαλέσει ρευστοποίηση των θέσεων ΣΜΕ. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκές δωρεάν περιθώριο στο υπόλοιπό σας στο Πορτοφόλι ΣΜΕ πριν υποβάλετε μια εντολή δικαιώματος προαίρεσης. Λάβετε υπόψη ότι για να έχετε ένα καθαρό κέρδος στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, το κέρδος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την τιμή του δικαιώματος. Το κέρδος θα κυμαίνεται από 0 έως το άπειρο και η τιμή δικαιώματος είναι μια σταθερή αξία που πληρώσατε πριν από τις συναλλαγές. Επομένως τα δικαιώματα προαίρεσης έχουν σταθερό πτωτικό κόστος που πληρώνονται εκ των προτέρων και απεριόριστα ανοδικά κέρδη. Το καθαρό κέρδος για τη συναλλαγή δικαιώματος προαίρεσης είναι (κέρδος - τιμή δικαιώματος).
Τιμή
Όλες οι συναλλαγές εκτελούνται στην τιμή της αγοράς. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η τιμή που βλέπετε στην οθόνη θα είναι η ακριβής τιμή που εκτελείτε, αν και είναι γενικά πολύ κοντά. Η τιμή των μικρών εντολών ή των εντολών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια μιας «κανονικής» αγοράς (λιγότερο ασταθούς αγοράς), θα είναι πάντα σχεδόν η ίδια, αλλά για μεγάλες εντολές ή εντολές που εκτελούνται κατά τη διάρκεια μιας ασταθούς αγοράς, η τιμή μπορεί να αποκλίνει με βάση την πραγματική εκτέλεση της εντολής.
Προειδοποίηση κινδύνου
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης θα πραγματοποιηθεί με κέρδος μετά την αφαίρεση της τιμής δικαιώματος. Δεν είναι όλες οι συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης κερδοφόρες. Εισέρχεστε στην αγορά κατά τη διακριτική σας ευχέρεια.
Σχετικά άρθρα
Επισκόπηση των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης