Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Συναλλαγές P2P
P2P selger- og brukeradministrasjon

Κανόνες χειρισμού προσφυγών P2P

Binance
2021-06-22 10:32
*Αυτός ο κανόνας ισχύει για συναλλαγές εκτός CNY
Προσφυγή αγοραστή
1. Ακύρωση εντολής:
 • Αν έχει γίνει υπέρβαση του χρονικού ορίου της εντολής και ακυρώθηκε αυτόματα από το σύστημα, αλλά ο αγοραστής ολοκλήρωσε την πληρωμή εκτός σύνδεσης ή, αφού ο αγοραστής ολοκλήρωσε την πληρωμή, η εντολή ακυρώθηκε κατά λάθος, οι εκπρόσωποι της εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα επικοινωνήσουν με τον πωλητή για επιστροφή με τη μέγιστη επιμέλεια. Αν ο πωλητής αρνείται να κάνει την επιστροφή, η Binance δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ως αποτέλεσμα από τη συναλλαγή. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε αναστολή τους χρήστες που δεν συνεργάζονται κατά τη διαδικασία.
2. Το ποσό πληρωμής δεν αντιστοιχεί με το ποσό εντολής:
 • Αν το πραγματικό ποσό που πληρώθηκε από τον αγοραστή είναι μεγαλύτερο του ποσού εντολής, και ο αγοραστής έκανε κλικ στο κουμπί "Επισήμανση ως πληρωμένο" και "Μεταφέρθηκε, επόμενο", οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα επικοινωνήσει με τον πωλητή για επιστροφή χρημάτων. Αν ο πωλητής αρνείται να κάνει την επιστροφή, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τις ζημίες των κεφαλαίων. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε αναστολή τους χρήστες που δεν συνεργάζονται κατά τη διαδικασία.
3. Ο πωλητής δεν έχει αποδεσμεύσει το κρύπτο εγκαίρως:
 • Αν, αφότου ο αγοραστής ολοκλήρωσε επιτυχώς την πληρωμή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής πραγματικού χρόνου, ο πωλητής δεν αποδεσμεύσει το κρύπτο για περισσότερο από 15 λεπτά, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνήσουν με τον πωλητή για να αποδεσμεύσει το κρύπτο. Αν ο πωλητής δεν ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα αποδεσμεύσει αναγκαστικά το κρύπτο.
 • Αν ο αγοραστής χρησιμοποίησε μη άμεση μέθοδο πληρωμής για να κάνει την πληρωμή, οπότε ο πωλητής δεν μπορεί να λάβει την πληρωμή εγκαίρως, οι εκπρόσωποι της εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα επικοινωνήσουν με τον πωλητή και θα του ζητήσουν να αποδεσμεύσει το κρύπτο εντός 2 εργάσιμων ημερών. Αν η πληρωμή δεν έχει ληφθεί εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου, ο πωλητής πρέπει να επικοινωνήσει έγκαιρα με την εξυπηρέτηση πελατών και να το αναφέρει. Αν ο πωλητής δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας, θα θεωρηθεί ότι η πληρωμή δεν ελήφθη. Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα αποδεσμεύσουν αναγκαστικά τα κρύπτο.
4. Ο αγοραστής έχει πληρώσει ένα σωστό ποσό από τον δικό του λογαριασμό πληρωμής (το όνομα του δικαιούχου αντιστοιχίστηκε με το επαληθευμένο όνομα KYC), αλλά ο πωλητής δεν είναι πρόθυμος να αποδεσμεύσει το κρύπτο και προσπαθεί να διακανονίσει τη συμφωνία σε υψηλότερη τιμή.
 •  Εκτός των περιπτώσεων που η τιμή είναι μη φυσιολογικά χαμηλή (-10% της τιμής αγοράς), η εντολή θα αποδεσμευτεί χειροκίνητα από τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.
5. Ο αγοραστής άφησε ένα ειδικό σημείωμα όταν μετέφερε τα χρήματα και ο αγοραστής δεν έχει αποδεσμεύσει το κρύπτο:
 • Αν ο αγοραστής ανέφερε λέξεις όπως "Ψηφιακό νόμισμα, C2C/P2P, Binance, BTC, κ.λπ." ή άλλες σχετικές ευαίσθητες πληροφορίες στις παρατηρήσεις πληρωμής όταν μετέφερε τα χρήματα (αν και ο πωλητής έχει ήδη δηλώσει στους όρους του να μην αναφέρονται τέτοιες λέξεις), οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα επικοινωνήσουν με τον πωλητή είτε για να αποδεσμεύσει το token ή για να γίνει επιστροφή χρημάτων. Όποια προμήθεια χρεωθεί από τη μέθοδο πληρωμής κατά την επιστροφή θα πρέπει να καλυφθεί από τον αγοραστή.
6. Προσβλητικός λόγος:
 • Δύο συμβαλλόμενα μέρη χρησιμοποίησαν προσβλητικό λόγο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αν στο συμβαλλόμενο μέρος γίνει προσφυγή 2 ή παραπάνω φορές, μέρος των λειτουργιών λογαριασμού του χρήστη θα τεθούν σε αναστολή.
Προσφυγή του πωλητή
1. Ο αγοραστής έκανε κλικ στο "Επισήμανση ως πληρωμένο" ή "Μεταφέρθηκε, επόμενο"
 • Αν ο αγοραστής δεν πλήρωσε, και ο αγοραστής δεν παρείχε απόδειξη πληρωμής ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, για το όφελος του πωλητή, ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα ακυρώσει την εντολή. Αν οι εντολές ακυρωθούν λόγω μη πληρωμής για 3 φορές ή παραπάνω, μέρος των λειτουργιών λογαριασμού του χρήστη θα τεθούν σε αναστολή.
 • Αν ο αγοραστής πλήρωσε, αλλά ο πωλητής δεν έλαβε την πληρωμή, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα επικοινωνήσουν με τον πωλητή για την αποδέσμευση του κρύπτο εντός 2 εργάσιμων ημερών. Αν το κρύπτο δεν αποδεσμευτεί εντός του καθορισμένου χρόνου, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα αποδεσμεύσουν αναγκαστικά το κρύπτο. Αν το κρύπτο δεν μπορεί να αποδεσμευτεί κανονικά, ο πωλητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών για να το αναφέρει. Αν δεν επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών, η πληρωμή θα θεωρηθεί ότι λήφθηκε.
2. Οι επαληθευμένες πληροφορίες ή το πληρωτέο ποσό δεν αντιστοιχούν:
 • Αν ο αγοραστής μετέφερε χρήματα στον άλλον λογαριασμό πληρωμής του πωλητή ή στον λογαριασμό πληρωμής άλλου ατόμου και δεν χρησιμοποίησε τις πληροφορίες πληρωμής που παρείχε ο πωλητής για να κάνει μια πληρωμή, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο μεταφοράς σε λάθος λογαριασμό και η επιστροφή δεν είναι εγγυημένη. Αν η Binance βρει μια τέτοια επαναλαμβανόμενη τάση λανθασμένων πληρωμών, η εξυπηρέτηση πελατών θα θέσει τον λογαριασμό του αγοραστή σε αναστολή για 30 μέρες. 
 • Ο λογαριασμός πληρωμής δεν αντιστοιχεί με τις επαληθευμένες πληροφορίες: Αν το όνομα του λογαριασμού πληρωμής του αγοραστή (π.χ. το όνομα δικαιούχου της τραπεζικής κάρτας του αγοραστή) δεν αντιστοιχεί με το όνομα στο KYC (επαληθευμένο) στο P2P της Binance, η λειτουργία P2P του αγοραστή θα τεθεί σε αναστολή για 15 μέρες λόγω παραβίασης των κανόνων μεταφοράς P2P της Binance. Σε αυτήν την περίπτωση, το κρύπτο δεν θα αποδεσμευτεί κατευθείαν από την P2P της Binance, θα ζητηθεί από τον πωλητή να επιστρέψει το πλήρες ποσό, και κατόπιν η εντολή θα ακυρωθεί μετά την υποβολή απόδειξης επιστροφής από τον πωλητή και την επιβεβαίωση του αγοραστή. Όποια προμήθεια χρεωθεί από τη μέθοδο πληρωμής κατά την επιστροφή θα πρέπει να καλυφθεί από τον αγοραστή. 
 • Αν ο αγοραστής έχει πληρώσει αλλά το ποσό είναι μικρότερο από το ποσό της εντολής, θα ζητηθεί από τον αγοραστή να πληρώσει το υπόλοιπο ποσό εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος Όποια προμήθεια χρεωθεί από τη μέθοδο πληρωμής θα πρέπει να καλυφθεί από τον αγοραστή. Αν ο αγοραστής δεν απαντήσει εγκαίρως ή αρνείται να πληρώσει το υπόλοιπο ποσό, τότε θα ζητηθεί από τον πωλητή να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε.Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να θέσει χρήστες που δεν συνεργάζονται κατά τη διαδικασία σε αναστολή. Οποιαδήποτε άλλη ζημία είναι ευθύνη του αγοραστή.
Αν το πραγματικό ποσό που πλήρωσε ο αγοραστής είναι χαμηλότερο του ποσού εντολής αλλά ο πωλητής έχει αποδεσμεύσει το κρύπτο πριν λάβει επαρκή πληρωμή, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της Binance θα επικοινωνήσουν με τον αγοραστή και θα ζητήσουν από τον αγοραστή να κάνει την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού. Αν ο αγοραστής αρνηθεί να κάνει την πληρωμή, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τις ζημίες των κεφαλαίων. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε αναστολή τους χρήστες που δεν συνεργάζονται κατά τη διαδικασία.
3. Αποδέσμευση του κρύπτο προτού ληφθεί η πληρωμή: Ο πωλητής δεν επιβεβαίωσε αν έχει λάβει την πληρωμή και αποδέσμευσε το κρύπτο προτού λάβει την πληρωμή:
 • Ο πωλητής πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών υποβάλλοντας δελτίο υποστήριξης. Σε περιπτώσεις που ο αγοραστής δεν ανταποκρίνεται ή αρνείται να συνεργαστεί, ο πωλητής μπορεί να αναφέρει την περίπτωση στις αρχές επιβολής του νόμου.
 • Ο πωλητής θα φέρει την ευθύνη για την πρόωρη αποδέσμευση του κρύπτο. Η πλατφόρμα (P2P Binance) δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κεφάλαια θα ανακτηθούν.
6. Προσβλητικός λόγος:
 • Δύο συμβαλλόμενα μέρη χρησιμοποίησαν προσβλητικό λόγο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αν στο συμβαλλόμενο μέρος γίνει προσφυγή 2 ή παραπάνω φορές, μέρος των λειτουργιών λογαριασμού του χρήστη θα τεθούν σε αναστολή.
Σχετικά άρθρα
Οδηγίες για εμπόρους συναλλαγών P2P της Binance