Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Λειτουργία αντιστάθμισης

Πώς ανοίγει ή κλείνει μια θέση σε λειτουργία αντιστάθμισης

Binance
2021-09-22 01:47
Σε λειτουργία αντιστάθμισης, μπορείτε να αγοράσετε μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, να πουλήσετε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στο ίδιο συμβόλαιο ταυτόχρονα. Το άνοιγμα και κλείσιμο θέσεων στη λειτουργία αντιστάθμισης είναι διαφορετικές από αυτές στη λειτουργία θέσης σε μία μόνο κατεύθυνση. Αν επιθυμείτε να ανοίξετε μια θέση, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει [Άνοιγμα] πριν καταχωρίσετε μια εντολή. Επιλέξτε [Κλείσιμο]αν επιθυμείτε να κλείσετε μια θέση.
1. Επιλέξτε το συμβόλαιο. Έπειτα, μεταβείτε στην καρτέλα [Καταχώριση εντολής].
2. Καταχωρίστε μια εντολή επιλέγοντας [Άνοιγμα] ή [Κλείσιμο].
ΛειτουργίαΠεριγραφή
1Λειτουργία περιθωρίου
Επιλέξτε τη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου ή συνεκτίμησης περιθωρίου. Επιτρέπεται μόνο μία λειτουργία περιθωρίου ανά συμβόλαιο. Για παράδειγμα, αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία "μεμονωμένου" περιθωρίου για ένα συμβόλαιο BTCUSDT, οι θέσεις που μπορείτε να ανοίξετε είναι BTCUSDT μακροπρόθεσμου μεμονωμένου περιθωρίου και BTCUSDT βραχυπρόθεσμου μεμονωμένου περιθωρίου BTCUSDT. 
Οι προσαρμογές στη λειτουργία περιθωρίου δεν επιτρέπονται αν έχετε ανοιχτές θέσεις ή εντολές. 
2ΜόχλευσηΠροσαρμόστε τη μόχλευση στο μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο (διαφέρει μεταξύ συμβολαίων)
3Ανοιχτή/κλειστή εντολή
Επιλέξτε [Άνοιγμα] αν επιθυμείτε να εκκινήσετε μια θέση ή να αυξήσετε το τρέχον μέγεθος θέσης. 
Επιλέξτε [Κλείσιμο] αν επιθυμείτε να κλείσετε μια θέση ή να μειώσετε το μέγεθος της θέσης. 
4Τύπος εντολήςΟι διαθέσιμοι τύποι εντολής είναι: εντολές αγοράς, εντολές με όριο και εντολές Stop.
5Ειδικές οδηγίες εντολών
Διαθέσιμες λειτουργίες: δημοσίευση μόνο και χρόνος ισχύος (TIF)
Η λειτουργία μόνο μείωσης δεν είναι διαθέσιμη, καθώς το "κλείσιμο εντολής" θα ενεργήσει ως εντολή μόνο μείωσης.
6Μακροπρ./βραχυπρ.Πατήστε [Μακροπρόθεσμο] ή [Βραχυπρόθεσμο] μόλις επιβεβαιώσετε την εντολή σας.