Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
Δάνεια κρύπτο

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
Δάνεια κρύπτο
Δωροκάρτα
Binance Pay
API
Όροι χρήσης
NFT

Πώς να χρησιμοποιώ τα δάνεια της Binance

2021-07-01 01:26
Εκπαιδευτικό βίντεο

Πώς πραγματοποιώ δανεισμό;

1. Πατήστε [Χρηματοδότηση] - [Δάνεια κρύπτο]. Για να ξεκινήσετε τον δανεισμό:
 • Επιλέξτε το στοιχείο ενεργητικού που θέλετε να δανειστείτε και εισαγάγετε το ποσό δανεισμού.
 • Επιλέξτε το στοιχείο ενεργητικού πρόσθετης εγγύησης και εισαγάγετε το ποσό της πρόσθετης εγγύησης.
 • Επιλέξτε περίοδο δανείου.
 • Αφού επιβεβαιώσετε το ποσό δανεισμού, την πρόσθετη εγγύηση, το επιτόκιο, την αποπληρωμή κλπ, κάντε κλικ στην επιλογή [Έναρξη δανεισμού τώρα].
2. Επιβεβαιώστε όλες τις πληροφορίες στο αναδυόμενο παράθυρο Επιβεβαίωσης εντολής. Διαβάστε προσεκτικά και αποδεχτείτε τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών δανεισμού της Binance και πατήστε [Επιβεβαίωση].

Πώς προσαρμόζεται η μακροπρόθεσμη αξία (LTV);

1. Πατήστε [Εντολές σε εξέλιξη] - [Προσαρμογή LTV].
2. Μπορείτε να μετακινήσετε την μπάρα LTV για να προσαρμόσετε την LTV ή να προσθέσετε/αφαιρέσετε με μη αυτόματο τρόπο το ποσό πρόσθετης εγγύησης.
3. Πατήστε [Προσθήκη πρόσθετης εγγύησης] ή [Αφαίρεση πρόσθετης εγγύησης] για να επιβεβαιώσετε την προσαρμογή της LTV.

Πώς γίνεται η αποπληρωμή;

1. Πατήστε [Εντολές σε εξέλιξη] - [Αποπληρωμή].
2. Μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας το [Ποσό αποπληρωμής] ή να επιλέξετε μια αναλογία αποπληρωμής.
3. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες και πατήστε [Επιβεβαίωση αποπληρωμής].
4. Θα δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μετά την επιτυχή επεξεργασία της αποπληρωμής.

Πώς να αποπληρώσετε με πρόσθετη εγγύηση

1. Πατήστε [Αποπληρωμή] στη σελίδα Εντολές δανείου.

2. Εισαγάγετε το ποσό αποπληρωμής και επιλέξτε [Αποπληρωμή με πρόσθετη εγγύηση]. Επιλέξτε τα "επιτόκια αποπληρωμής", "αποπληρωμή αρχικού κεφαλαίου", "συνολική αποπληρωμή", "Μακροπρόθεσμη αξία μετά την αποπληρωμή" και "επιστρεφόμενο ποσό πρόσθετης εγγύησης". Πατήστε [Επιβεβαίωση αποπληρωμής].

Πώς γίνεται η ανανέωση εντολών δανείου;

Οι χρήστες μπορούν να ανανεώσουν τις εντολές δανείου εντός 24 ωρών πριν από τη λήξη της εντολής δανείου. Πριν από την ανανέωση της εντολής δανείου, πρέπει να καταβληθούν τα επιτόκια για την αρχική εντολή πριν την ανανέωσή της.
1. Στη σελίδα [Εντολές σε εξέλιξη], επιλέξτε την εντολή που πρέπει να ανανεωθεί και, στη συνέχεια, πατήστε [Ανανέωση].
2. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, πατήστε [Πληρωμή και ανανέωση] για να ανανεώσετε την εντολή δανείου.

Πώς ελέγχω τις εντολές και το ιστορικό δανείων μου;

1. Κάντε κλικ στο [Εντολές] - [Ιστορικό δανείων]
2. Μπορείτε να κάνετε κλικ και να ανοίξετε την καρτέλα [Ιστορικό δανείων] για να ελέγξετε τα εξής:
 • Εντολές δανείων
 • Ιστορικό αποπληρωμών
 • Ιστορικό προσαρμογής μακροπρόθεσμης αξίας (LTV)
 • Ιστορικό ρευστοποίησης
 • Ιστορικό δανείων

Προμήθεια ρευστοποίησης

 • Εάν γίνει ρευστοποίηση, θα χρεωθείτε προμήθεια ρευστοποίησης 2% από το συνολικό ποσό δανεισμού.
 • Εντολές με μακροπρόθεσμη αξία 83% θα ρευστοποιούνται. Η τιμή ρευστοποίησης που εμφανίζεται στη σελίδα της εντολής παρέχεται μόνο ως αναφορά. Η πραγματική τιμή ρευστοποίησης θα επηρεαστεί από τις διακυμάνσεις της αγοράς και άλλους παράγοντες. Η τελική τιμή ρευστοποίησης εξαρτάται από την πραγματική τιμή που χρεώνει η πλατφόρμα.