Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
Δάνεια κρύπτο

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
Δάνεια κρύπτο
Δωροκάρτα
Binance Pay
API
Όροι χρήσης
NFT

Τι είναι τα δάνεια της Binance και συχνές ερωτήσεις

2021-06-29 01:29
Εκπαιδευτικό βίντεο
Τα δάνεια της Binance παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τα υποστηριζόμενα στοιχεία ενεργητικού κρύπτο, τα επιτόκια, τα στοιχεία ενεργητικού πρόσθετης εγγύησης και τα μέγιστα όρια δανεισμού με βάση τις συνθήκες της αγοράς και την εσωτερική διαχείριση κινδύνων.
Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιος μπορεί να λάβει δάνεια της Binance;

Από τη στιγμή που είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην Binance, μπορείτε να λάβετε δάνειο από την Binance.

2. Τι κρύπτο μπορούν να δανειστούν οι χρήστες μέσω του δανείου της Binance;

Τα δάνεια της Binance υποστηρίζουν τον δανεισμό διάφορων κρύπτο συμπεριλαμβανομένων των BTC, ETH, BNB, BUSD και USDT. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Δεδομένα δανείων για περισσότερες πληροφορίες.

3. Ποιο κρύπτο μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες ως πρόσθετη εγγύηση;

Τα δάνεια της Binance υποστηρίζουν διάφορα κρύπτο ως πρόσθετη εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των BTC, ETH, BNB και BUSD. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Δεδομένα δανείων για περισσότερες πληροφορίες.

4. Πόσο διαρκούν οι όροι ενός δανείου;

4. Υπάρχουν διαθέσιμοι όροι δανείου 7, 14, 30, 90 και 180 ημερών. Μπορείτε να αποπληρώσετε εκ των προτέρων και το επιτόκιο υπολογίζεται βάσει των ωρών δανεισμού.

5. Πώς υπολογίζεται το επιτόκιο;

5. Το επιτόκιο υπολογίζεται ανά ώρα και αν είναι λιγότερο από μία ώρα, υπολογίζεται ως μία ώρα. Το επιτόκιο καθορίζεται από την ώρα που λαμβάνετε το δάνειο.

6. Πώς αποπληρώνω το επιτόκιο και το αρχικό κεφάλαιο;

Πρέπει να τα αποπληρώσετε μη αυτόματα μέσω της σελίδας εντολής . Πρέπει να γίνει πρώτα η αποπληρωμή του επιτοκίου και έπειτα του αρχικού κεφαλαίου.

7. Μπορώ να αποπληρώσω το πλήρες ποσό πριν την ημερομηνία λήξης;

Ναι. Δεν υπάρχει ποινή επιτοκίου για πρόωρη αποπληρωμή. Όταν επιστραφεί το αρχικό κεφάλαιο, το επιτόκιο θα χρεωθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες δανεισμού.

8. Τι είναι η μακροπρόθεσμη αξία (LTV);

Η μακροπρόθεσμη αξία είναι η αξία του δανείου σας προς την αξία του εχέγγυου. Η τιμή που χρησιμοποιείται εδώ είναι η τιμή δείκτη. Διαφορετικά νομίσματα πρόσθετης εγγύησης έχουν διαφορετικές αρχικές μακροπρόθεσμες αξίες, που σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά νομίσματα ως πρόσθετη εγγύηση με την ίδια αξία, το δάνειό σας θα έχει διαφορετική αξία.

9. Τι συμβαίνει όταν η μακροπρόθεσμη αξία μου είναι πολύ υψηλή;

Αν η μακροπρόθεσμη αξία σας είναι υψηλότερη από την κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου μακροπρόθεσμης αξίας, θα σας ενημερώσουμε για να προσθέσετε επιπλέον πρόσθετη εγγύηση ή για να αποπληρώσετε το δάνειό σας. Αν η μακροπρόθεσμη αξία σας είναι υψηλότερη από τη ρευστοποίηση μακροπρόθεσμης αξίας, θα ρευστοποιήσουμε την πρόσθετη εγγύησή σας για να αποπληρώσουμε το δάνειό σας.

10. Πώς μπορώ να προσαρμόσω την πρόσθετη εγγύησή μου;

Μπορείτε να προσαρμόσετε την πρόσθετη εγγύησή σας από τη σελίδα εντολής . Μπορείτε να προσθέσετε ανά πάσα στιγμή περισσότερη πρόσθετη εγγύηση και όταν η μακροπρόθεσμη αξία σας είναι χαμηλότερη από την αρχική, μακροπρόθεσμη αξία, τότε μπορείτε να αφαιρέσετε ένα ποσό της πρόσθετης εγγύησης.

11. Τι θα συμβεί αν η αποπληρωμή του δανείου μου είναι ληξιπρόθεσμη;

11. Δίνουμε διάρκεια ληξιπρόθεσμων 72 ωρών (για χρονική διάρκεια όρων δανείου 7 και 14 ημερών) ή 168 ωρών (για χρονική διάρκεια δανείου 30, 90 και 180 ημερών), κατά την οποία θα χρεωθείτε 3 φορές το ωριαίο επιτόκιο. Αν δεν προβείτε στην αποπληρωμή μετά τη ληξιπρόθεσμη περίοδο, θα ρευστοποιήσουμε την πρόσθετη εγγύησή σας για να αποπληρώσουμε το δάνειό σας.

12. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το κρύπτο που δανείζομαι για να πραγματοποιώ συναλλαγές περιθωρίου και ΣΜΕ; Μπορώ να κάνω ανάληψη;

12. Ναι, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στην Binance χρησιμοποιώντας το δάνειό σας, αρκεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών. Ναι, μπορείτε να κάνετε ανάληψη.