Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
Δάνεια κρύπτο

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
Δάνεια κρύπτο
Δωροκάρτα
Binance Pay
API
Όροι χρήσης
NFT

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών δανείου της Binance

2021-10-13 02:43
Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών δανείου Binance (η "Σύμβαση") αποτελεί μέρος των Όρων χρήσης Binance (οι "Όροι χρήσης"). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, οι όροι της παρούσας πρέπει να έχουν τις έννοιες που καθορίζονται στους Όρους χρήσης και τα ζητήματα που δεν ορίζονται ρητά στην παρούσα υπόκεινται στις διατάξεις των Όρων χρήσης.
H Σύμβαση συμφωνείται και συνάπτεται από και μεταξύ χειριστών και χρηστών της Binance για θέματα όπως η παροχή υπηρεσιών δανείων προς τους χρήστες της Binance (η "Υπηρεσία") και η χρέωση των αντίστοιχων προμηθειών. Η Binance προσφέρει την Υπηρεσία για την αντιμετώπιση της ανάγκης των χρηστών για κατοχή και χρήση συγκεκριμένου ψηφιακού νομίσματος και άλλων ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού και απαιτεί από τους χρήστες να παρέχουν αντίστοιχα περιθώρια ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού (το "δεσμευμένο στοιχείο ενεργητικού") ως προϋπόθεση για τη λήψη του δανείου. Για λόγους ευκολίας, η λέξη "εμείς/εμάς" στο εξής αναφέρεται στην Binance και στους χειριστές της Binance και η λέξη "εσείς/εσάς" αναφέρεται σε έναν μεμονωμένο χρήστη που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και συνάπτει τη Σύμβαση. Σε χρήστες που βρίσκονται σε χώρες όπως η Λευκορωσία, το Κονγκό, το Ιράκ, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Συρία, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Ζιμπάμπουε, η Κούβα, η Κριμαία, η Μαλαισία, το Οντάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα εδάφη της (συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Σαμόα, του Γκουάμ, των Νήσων της Βόρειας Μαριάνας, του Πουέρτο Ρίκο και των Παρθένων Νήσων των Ηνωμένων Πολιτειών) απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο.
Διαβάστε προσεκτικά τη Σύμβαση στο σύνολό της και χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία μόνο αφού την έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως. Η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται από την πλατφόρμα δανείου Binance σημαίνει ότι γνωρίζετε, κατανοείτε και συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσης και όλους τους όρους των Όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης και ενημέρωσης της Σύμβασης που πραγματοποιήθηκε από εμάς ανά πάσα στιγμή.
I. Προειδοποίηση κινδύνου:
Θα υπάρχουν υψηλοί κίνδυνοι συναλλαγών για εσάς όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Για να κατανοήσετε καλύτερα τους σχετικούς κινδύνους, διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη προειδοποίηση κινδύνου.
1.1 Κίνδυνοι ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού και συναλλαγών:
Η αγορά ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού είναι μια ολοκαίνουργια και μη επιβεβαιωμένη αγορά. Προς το παρόν, οι κερδοσκόποι παρέχουν πολλές χρήσεις στην αγορά ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού, ενώ ο αριθμός των λιανικών και εμπορικών χρήσεων είναι σχετικά μικρός. Η συναλλαγή ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού ενέχει υψηλούς κινδύνους. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αδιάκοπα όλο το εικοσιτετράωρο, δεν υπάρχει όριο στα κέρδη ή τις ζημίες και οι τιμές είναι επιρρεπείς σε σημαντικές διακυμάνσεις λόγω της επιρροής των διαπραγματευτών αγοράς, των κερδοσκόπων και των κυβερνητικών πολιτικών χωρών. Θα πρέπει να κατανοήσετε και να συμφωνήσετε ότι η επένδυση και οι συναλλαγές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική απώλεια των στοιχείων ενεργητικού σας. Επομένως, θα πρέπει να καθορίσετε τη χρήση των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού και το ποσό των συναλλαγών ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού ανάλογα με τον βαθμό απώλειας στον οποίο μπορείτε να ανταποκριθείτε και θα είστε ανεξάρτητα υπεύθυνοι για οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκύψει από αυτά.
1.2 Κίνδυνοι από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές των χωρών:
Λόγω της διαμόρφωσης ή τροποποίησης σχετικών νόμων, κανονισμών και πολιτικών διαφόρων χωρών, οι συναλλαγές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού ενδέχεται να ανασταλούν ή να απαγορευτούν σε συγκεκριμένες χώρες ανά πάσα στιγμή. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι όλοι οι κίνδυνοι, οι απώλειες ή οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτούς τους κινδύνους θα βαρύνουν εσάς αποκλειστικά.
1.3 Κίνδυνοι απορρήτου:
Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τα παγκόσμια ρυθμιστικά πρότυπα του κλάδου, τα τοπικά κανονιστικά πρότυπα και τις κυβερνητικές εντολές σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), το KYC και την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα τηρούμε τις απαιτήσεις των κυβερνήσεων ή των αρμόδιων αρχών των χωρών για την παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με εσάς, εάν οι κυβερνήσεις ή οι αρμόδιες αρχές παρουσιάσουν αντίστοιχα έγγραφα έρευνας που απαιτούν από εμάς να συνεργαστούμε για τη διερεύνηση των πληροφοριών του λογαριασμού σας, των στοιχείων ενεργητικού ή των δεδομένων συναλλαγών σας στην πλατφόρμα μας. Οποιαδήποτε κοινοποίηση απόρρητων δεδομένων ή απώλεια στοιχείου ενεργητικού που προκαλείται από αυτό, θα βαρύνει εσάς μεμονωμένα. Μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου για λεπτομέρειες.
1.4 Κίνδυνοι πληροφόρησης και αγοράς:
Λόγω της καινοτομίας και μεταβλητότητας των συναλλαγών ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού, σας προτείνουμε να αναζητήσετε επαγγελματική καθοδήγηση και βοήθεια εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή. Ωστόσο, δεν σας παρέχουμε άμεσα προτάσεις σχετικά με συναλλαγές ή επενδύσεις. Πρέπει να κατανοήσετε και να συμφωνήσετε ότι οποιαδήποτε βοήθεια, πληροφορίες ή προτάσεις για επενδύσεις που έχετε λάβει ή θα λάβετε από οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν σχετίζονται με εμάς και ότι όλοι οι κίνδυνοι, οι απώλειες ή οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτές θα βαρύνουν εσάς ανεξαρτήτως.
1.5 Κίνδυνοι διαδικτύου και τεχνολογίας:
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα προγράμματα και άλλα στοιχεία που περιέχονται στην Υπηρεσία και τα σχετικά ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού και τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού είναι απαλλαγμένα από παρεμβολές και ζημιές από κακόβουλα προγράμματα, όπως ιούς ή δούρειους ίππους (Trojan). Επιπλέον, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα και τη σταθερότητα του Διαδικτύου. Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι κατά τη χρήση του Διαδικτύου για τη διενέργεια συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, καθυστερήσεων ή αστοχιών λογισμικού, υλικού ή συνδέσεων του Διαδικτύου, αστοχιών του συστήματος υπολογιστή και άλλων πιθανών παραγόντων ανωτέρας βίας που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, αναστολές, διακοπή ή αποκλίσεις στην απόδοση της Υπηρεσίας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είναι προσωπική σας απόφαση να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε τυχόν ληφθείσες πληροφορίες, δεδομένα και προγράμματα και δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού. Η σταθερότητα της σύνδεσης διακομιστή, της πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή της εφαρμογής ή της συναλλαγής στο δίκτυο, η φύλαξη ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού κ.λπ. δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Όλοι οι κίνδυνοι, οι απώλειες ή οι συνέπειες που προκαλούνται από τους παραπάνω παράγοντες βαρύνουν εσάς αποκλειστικά.
1.6 Κίνδυνοι από την ταυτόχρονη συμμετοχή στην υπηρεσία δανείου και την υπηρεσία staking:
Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία δανείου της Binance μέσω του λογαριασμού στην Binance και μπορεί ,επίσης, να συμμετέχει στις Υπηρεσίες staking που διατίθενται στην πλατφόρμα της Binance, με ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού που δανείζεται από αυτήν. Λάβετε υπόψη ότι η συμμετοχή και η χρήση τέτοιων υπηρεσιών είναι προσωπικές εθελοντικές ενέργειες κάθε χρήστη και συμφωνείτε να είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε και τον κίνδυνο, τις υποχρεώσεις, τις συνέπειες ή/και τις απώλειές μας που προκύπτουν από την εν λόγω συμμετοχή ή τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, επιβεβαιώνετε ότι έχετε πλήρη επίγνωση και κατανοείτε πλήρως ότι υπάρχουν ουσιαστικοί κίνδυνοι όσον αφορά τη συμμετοχή στις Υπηρεσίες δανείου ή/και staking και ότι ενδέχεται να χάσετε όλα τα ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού που εμπλέκονται στη σχετική συναλλαγή. Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να αποζημιώσετε όλες τις ζημίες που υπέστη η πλατφόρμα Binance από αυτήν τη συναλλαγή. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για όλους αυτούς τους κινδύνους, τις ζημίες, τις συνέπειες ή/και υποχρεώσεις. Εάν η πλατφόρμα Binance υποστεί ζημίες ή αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση λόγω της παροχής αυτής της Υπηρεσίας δανείου ή/και stakng, τότε συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλες τις ζημίες που έχουμε υποστεί και να αναλάβετε όλες αυτές τις ζημίες και υποχρεώσεις αποκλειστικά και ανεξάρτητα και να μας επιτρέψετε να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε άλλα διορθωτικά μέτρα που μπορεί να κριθούν απαραίτητα ή σκόπιμα από εμάς (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης ή του συμψηφισμού αυτού του ποσού ψηφιακού στοιχείου ενεργητικού που διατηρείτε στον λογαριασμό σας στην Binance ή σε άλλους λογαριασμούς).
1.7 Κίνδυνοι ανωτέρας βίας:
Όλοι οι κίνδυνοι, οι απώλειες ή οι συνέπειες που προκύπτουν από αναστολές, καθυστερήσεις ή τερματισμούς της Υπηρεσίας που οφείλονται σε συντήρηση εξοπλισμού ή συστήματος, διακοπή ρεύματος, κακοκαιρία, επιδημίες, ατυχήματα, πολιτικές δραστηριότητες, πολέμους, κυβερνητικές ενέργειες, εντολές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων και άλλες ενέργειες που είναι πέρα από τον έλεγχό μας ή τις δυνατότητές μας, ή για λόγους που αφορούν τρίτους, θα βαρύνουν εσάς αποκλειστικά.
1.8 Άλλοι κίνδυνοι:
1.8.1 Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να διαχειριζόμαστε πλήρως τον λογαριασμό σας στην Binance και τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα της Υπηρεσίας κατά την παροχή της Υπηρεσίας και ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να λαμβάνουμε υποχρεωτικά μέτρα κλεισίματος θέσης σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις και τυχόν οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από τέτοια μέτρα βαρύνουν αποκλειστικά εσάς. 
1.8.2 Εάν παραβιάσετε τη Σύμβαση, κατά τη μονομερή κρίση μας, ή την Υπηρεσία ή εάν η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς είναι παράνομη σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας σας, θα έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή τις συναλλαγές του σχετικού ψηφιακού στοιχείου ενεργητικού ανά πάσα στιγμή και όλοι οι κίνδυνοι, οι απώλειες ή οι συνέπειες που προκαλούνται από τους παραπάνω παράγοντες βαρύνουν εσάς αποκλειστικά.
1.9 Θα πρέπει να κατανοήσετε και να συμφωνήσετε ότι η δράση σας ως ενεχυρίαση δανεισμού στην πλατφόρμα μας είναι εθελοντική. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά και να χρησιμοποιήσετε σαφή κρίση για να αξιολογήσετε την οικονομική σας κατάσταση και τους προαναφερθέντες κινδύνους και να λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. Η προειδοποίηση κινδύνου στην παρούσα δεν είναι σε θέση να απαριθμήσει πλήρως όλους τους υπάρχοντες ή πιθανούς κινδύνους της Υπηρεσίας. Δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για τυχόν άλλους κινδύνους και δυσμενείς συνέπειες που δεν προκαλούνται από τη σοβαρή μας αμέλεια. 
II. Όροι χρήσης της Υπηρεσίας
Η χρήση της Υπηρεσίας σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους ακόλουθους Όρους χρήσης της Υπηρεσίας:
2.1 Άνοιγμα και διαχείριση του Λογαριασμού ενέχυρου
2.1.1 Επαλήθευση: Πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις των χρηστών που ορίζονται στους Όρους χρήσης και τους εύλογους όρους που απαιτούμε ξεχωριστά να πληροίτε, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παγκόσμιων ή περιφερειακών προτύπων ή πολιτικών σχετικά με το γνώριζε τον πελάτη σου (KYC), της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) και να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε διαδικασία επαλήθευσης που απαιτείται από εμάς. Οι πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πιστοποιητικό ταυτότητας, άλλους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιστοποιητικά πηγών ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού. Εκτός από την παροχή τέτοιων πληροφοριών, συμφωνείτε να μας εξουσιοδοτήσετε να διερευνήσουμε αυτές τις πληροφορίες και τις άλλες σχετικές πληροφορίες σας άμεσα ή έμμεσα (μέσω τρίτου μέρους) προκειμένου να επαληθεύσουμε το σχετικό περιεχόμενο. Η Υπηρεσία ενδέχεται να εξαρτάται από τις εξουσιοδοτημένες από εσάς πληροφορίες. Θα διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς και αληθείς. Πρέπει να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία σας όταν γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε παράσχει. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι λανθασμένες, αναληθείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές, έχουμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε για τη διόρθωση ή την άμεση διαγραφή των σχετικών λανθασμένων πληροφοριών και την αναστολή ή τον τερματισμό της Υπηρεσίας εν μέρει ή εν όλω, κατά περίπτωση. Οι ζημίες που προκύπτουν από τα παραπάνω βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
2.1.2 Ρύθμιση λογαριασμού: Μετά από την προκαταρκτική επαλήθευση και τον έλεγχο, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στην Binance για να αρχίσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Θα είστε υπεύθυνοι για τη σωστή διατήρηση του αριθμού και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού ενεχύρου σας στην Binance και θα αναλαμβάνετε αποκλειστικά όλες τις νομικές υποχρεώσεις για όλες τις δραστηριότητες και τα γεγονότα που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του λογαριασμού σας στην Binance, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα.
2.1.3 Απαιτήσεις για τη χρήση του ενέχυρου: Χωρίς τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότησή μας, ο λογαριασμός ενέχυρού σας στην Binance θα χρησιμοποιηθεί μόνο από το άτομο που καταχώρισε τον λογαριασμό και δεν θα δώσετε, δανείσετε, ενοικιάσετε, μεταβιβάσετε ή άλλως παραδώσετε τον λογαριασμό ενέχυρού σας σε τρίτο προς χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, να δεσμεύσουμε ή να ακυρώσουμε τη χρήση του λογαριασμού ενέχυρού σας από άλλα πρόσωπα εκτός του ατόμου που καταχώρισε τον λογαριασμό. Εάν υποπτεύεστε ή διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, θα μας ενημερώσετε αμέσως. Δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημία που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενέχυρού σας από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς την άδειά σας. 
2.1.4 Ασφάλεια λογαριασμού: Δεσμευόμαστε για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεσμευμένων στοιχείων ενεργητικού και έχουμε εφαρμόσει μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου για την Υπηρεσία. Ωστόσο, οι ενέργειες μεμονωμένων χρηστών ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους. Συμφωνείτε να αντιμετωπίζετε τα διαπιστευτήρια πρόσβασής σας (όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ως εμπιστευτικές πληροφορίες και να μην αποκαλύπτετε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Συμφωνείτε επίσης να είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την προστασία της ασφάλειας του δικού σας λογαριασμού ενεχύρου και των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν ανοίξετε έναν δευτερεύοντα λογαριασμό του λογαριασμού ενέχυρου Binance και εξουσιοδοτήσετε ένα τρίτο μέρος να τον διαχειριστεί με τη συγκατάθεσή μας, θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα του δευτερεύοντος λογαριασμού που χρησιμοποιεί το τρίτο μέρος. 
2.1.5 Απαιτήσεις για τα δεσμευμένα κεφάλαια και τα δάνεια: Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι οι πηγές των δεσμευμένων στοιχείων ενεργητικού σας είναι νόμιμες και συμβατές κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και ότι η χρήση του δανείου σας είναι σύμφωνη με τους Όρους χρήσης και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 
2.2 Πληρωμή δανείου και ενέχυρου στοιχείων ενεργητικού
2.2.1 Πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, διαβάστε προσεκτικά τα άρθρα Τρόπος χρήσης των δανείων Binance και Τι είναι τα δάνεια της Binance και συχνές ερωτήσεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας που σχετίζονται με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του επιτοκίου ενέχυρου, της κάλυψης του επιτοκίου ενεχύρου, του επιτοκίου υποχρεωτικού κλεισίματος θέσης, του επιτοκίου, της διάρκειας του δανείου, της τιμής του υποχρεωτικού κλεισίματος θέσης κ.λπ.
2.2.2 Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, θα μεταφέρετε ορισμένα είδη και πολλά δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού στον λογαριασμό ενέχυρού σας ως ενέχυρο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πληρωμής, θα σας δανείσουμε ορισμένα είδη και ορισμένα νομίσματα, τα οποία θεωρούνται αυτόματη ολοκλήρωση της υπηρεσίας δανείου. 
2.2.3 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ή στους Όρους χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τη διάρκεια για κάθε χρήση της υπηρεσίας δανείου, αλλά η μέγιστη διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τις [180] ημέρες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του δανείου, τόσο υψηλότεροι είναι οι τόκοι και οι σχετικές προμήθειες που είναι πληρωτέα στην παρούσα. 
2.2.4 Συμφωνείτε ότι, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά ή εξαιρεθεί από εμάς, δεν θα αποσύρετε κανένα στοιχείο ενεργητικού με ενέχυρο από τον ενεχυριασμένο λογαριασμό προτού επιστρέψετε το δάνειο και πληρώσετε τα αντίστοιχα έξοδα και κέρδη. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιπλέον μεταφορές ενεχυριασμένων στοιχείων ενεργητικού στον ενεχυριασμένο λογαριασμό κατά την κρίση σας για να μειώσετε τον κίνδυνο χρήσης της Υπηρεσίας (όπως ο κίνδυνος κλεισίματος).
2.3 Τα δικαιώματά μας
2.3.1 Δικαίωμα χρέωσης επιτοκίου και προμήθειας: Σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που δημοσιεύτηκαν από εμάς, έχουμε το δικαίωμα να χρεώνουμε το επιτόκιο ή/και τις σχετικές προμήθειες που δημιουργούνται τη στιγμή που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ως αντάλλαγμα για τη χρήση της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να πληρώσετε τα προαναφερθέντα επιτόκια ή/και προμήθειες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ανακοινώθηκαν από εμάς.
2.3.2 Δικαίωμα εφαρμογής μέτρων ελέγχου κινδύνου: Όταν η τιμή αλλάζει λόγω διακυμάνσεων της αγοράς στη διαδικασία του δανείου και όταν μονομερώς προσδιορίσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος με βάση την αλλαγή του επιτοκίου περιθωρίου σε πραγματικό χρόνο, διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε μέτρα ελέγχου κινδύνου, όπως κλείσιμο θέσεων για τα δεσμευμένα στοιχεία ενεργητικού και συμφωνείτε και αποδέχεστε άνευ όρων τα τελικά αποτελέσματα της επεξεργασίας.
Για τους σκοπούς της Σύμβασης, το "κλείσιμο μιας θέσης" αναφέρεται στο δικαίωμα να κανονίσουμε να πουλήσουμε ή να προεξοφλήσουμε τα ενέχυρα στοιχεία ενεργητικού σε μια ορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης μέσω καναλιών συναλλαγών νομίσματος ή καναλιών συναλλαγής παραστατικού χρήματος) και να δώσουμε προτεραιότητα στη χρήση των εσόδων από τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού με ενέχυρο για αποζημίωση στην έκταση της αξίας που ισοδυναμεί με το κεφάλαιο, το επιτόκιο και άλλες επιστρεπτέες δαπάνες του ψηφιακού νομίσματος. Θα δημοσιεύσουμε λεπτομερείς κανόνες και κανονισμούς σχετικά με το κλείσιμο θέσης και άλλα μέτρα ελέγχου κινδύνου στο άρθρο Τρόπος χρήσης των δανείων Binance.
Κατά τη συντήρηση της πλατφόρμας Binance, ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, συμφωνείτε ότι θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δεσμευμένων στοιχείων ενεργητικού σας σε περίπτωση κινδύνου που καθορίζεται μονομερώς από εμάς, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του κλεισίματος μιας θέσης και της εξόφλησης του αρχικού κεφαλαίου, των τόκων και των σχετικών εξόδων δανείου σε εμάς. Εάν τα μέτρα ελέγχου κινδύνου (όπως το κλείσιμο μιας θέσης) που ελήφθησαν από εμάς εξακολουθούν να μην καλύπτουν όλες τις απώλειες που προκύπτουν από την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε άλλα μέτρα αποκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της δέσμευσης και της αφαίρεσης των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού στον λογαριασμό σας Binance και άλλους λογαριασμούς) και το δικαίωμα περαιτέρω διερεύνησης των νομικών σας υποχρεώσεων.
2.3.3 Δικαίωμα έκδοσης ειδοποιήσεων: Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, κατά τη διαδικασία χρήσης της Υπηρεσίας, έχουμε το δικαίωμα (αλλά καμία υποχρέωση) να εκδίδουμε διάφορες ειδοποιήσεις προς εσάς (όπως ειδοποιήσεις έγκαιρης προειδοποίησης και ειδοποιήσεις κλεισίματος θέσης) μέσω SMS, email ή μηνυμάτων πελάτη κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περίπτωσης που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος).
2.4 Αναστολή ή τερματισμός της Υπηρεσίας
Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την παροχή της υπηρεσίας δανείου προς εσάς ανά πάσα στιγμή, όταν κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη ή εύλογη. Συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε οποιαδήποτε νομική ευθύνη έναντί σας για αυτόν τον λόγο.
III. Λοιποί όροι
3.1 Τροποποιήσεις
Θα προσαρμόζουμε τη Σύμβαση και τους σχετικούς επιχειρηματικούς κανόνες της Binance κατά καιρούς σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή όπως κρίνουμε απαραίτητο ή εύλογο. Θα ελέγχετε τακτικά τη Σύμβαση και τους σχετικούς επιχειρηματικούς κανόνες της Binance και θα παραμένετε ενήμεροι για τυχόν αναθεωρήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με το αναθεωρημένο περιεχόμενο, θα σταματήσετε αμέσως τη χρήση της Υπηρεσίας, θα εξοφλήσετε το δανεισμένο ψηφιακό νόμισμα και τους οφειλόμενους τόκους και έξοδα. Μετά τη δημοσίευση της ενημερωμένης έκδοσης της Σύμβασης και των σχετικών επιχειρηματικών κανόνων της Binance, η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς θα σημαίνει ότι συμφωνείτε με το ενημερωμένο περιεχόμενο και να τηρείτε τους ενημερωμένους όρους και τους σχετικούς επιχειρηματικούς κανόνες της Binance. 
3.2 Γλώσσα
Η γλώσσα της Σύμβασης είναι η αγγλική. Προς διευκόλυνση κατανόησης του χρήστη, η Σύμβαση μπορεί να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Εκτός από την αγγλική έκδοση, οι άλλες γλώσσες είναι μόνο για αναφορά.
3.3 Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη Σύμβαση ή την Υπηρεσία ή εάν θέλετε να υποβάλετε τυχόν αιτήματα δυνάμει της Σύμβασης, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις και επικοινωνήστε μαζί μας στη σελίδα υποστήριξης.