Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Γιατί δεν μπόρεσαν να υποβληθούν οι εντολές ΣΜΕ μου

Binance
2021-09-01 00:49
Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε αγορές ΣΜΕ, μερικές φορές η εντολή δεν υποβάλλεται ή δεν συμπληρώνεται. Βρείτε εδώ κάποιες πιθανές αιτίες.

Αιτίες για αποτυχία υποβολής εντολής:

  1. Το υπόλοιπο του περιθωρίου σας είναι ανεπαρκές: Υπάρχουν άλλες ανοιχτές εντολές που χρησιμοποιούν το περιθώριο ή το ποσό της εντολής υπερβαίνει το ποσό της θέσης και χρειάζεστε επιπλέον περιθώριο για να ανοίξετε τη θέση. Όσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο υψηλότερο είναι το απαιτούμενο υπόλοιπο περιθωρίου. Η αλλαγή της μόχλευσης θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα ανεπαρκούς υπολοίπου.
  2. Περιορισμένη θέση: Για εντολές stop-limit, το υπόλοιπο περιθωρίου της καθαρής θέσης δεν είναι επαρκές, λόγω υπέρβασης του ποσού της αντίστροφης θέσης. Το διαφορετικό μέγιστο ονομαστικό μέγεθος που μπορεί να ανοίξει ο επενδυτής εξαρτάται από τη διαφορετική μόχλευση.
  3. Η εντολή σας δεν πληροί την ελάχιστη ποσότητα συμβολαίου: Υπάρχουν συγκεκριμένες ελάχιστες ποσότητες επαφής σε ένα συμβόλαιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Προδιαγραφές συμβολαίων των ΣΜΕ USDⓈ-M .
  4. Ήταν μια εντολή [Μόνο μείωσης]: Ο χρήστης δεν μπορεί να υποβάλει την εντολή μόνο μείωσης εάν δεν υπάρχει αντίστροφη θέση.

Αιτίες για μη συμπληρωμένες εντολές:

  1. Δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή στην αγορά: Η τιμή αγοράς δεν ανταποκρίνεται στην καθορισμένη τιμή σας. Σε μια εντολή Stop-limit, όταν η τιμή αγοράς φτάσει την τιμή ενεργοποίησης, η εντολή θα προστεθεί στη δεξαμενή βάθους αγοράς. Όταν φτάσει στην καθορισμένη τιμή, η εντολή θα συμπληρωθεί. Στις εντολές Stop Market, η τιμή ενεργοποίησης θα μπορούσε να οριστεί στην τιμή αγοράς ή στην τελευταία τιμή, με βάση διάφορες απαιτήσεις.
  2. Μεγάλη απόκλιση από την τιμή αγοράς: Δεν υπάρχουν εντολές που να ταιριάζουν με την καθορισμένη τιμή, στη δεξαμενή βάθους αγοράς. Εάν η θέση είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να καλυφθεί μερικώς.
  3. Δεν περάσατε τον έλεγχο περιθωρίου (για εντολές Stop Limit και Stop Market): Για εντολές Stop Limit και Stop Market, πρέπει να συμπληρώσετε την τιμή ενεργοποίησης και την τιμή εκτέλεσης (στις εντολές Stop Market, η τιμή ενεργοποίησης θα μπορούσε να οριστεί στην τιμή αγοράς ή στην τελευταία τιμή, βάσει συγκεκριμένων αιτημάτων). Στη συνέχεια, το σύστημα θα εκτελέσει ελέγχους διπλού περιθωρίου πριν την υποβολή της εντολής και πριν από την ολοκλήρωση της εντολής. Μόλις ενεργοποιηθεί η εντολή, ο δεύτερος έλεγχος περιθωρίου θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημία ή κάποιο υπόλοιπο περιθωρίου έχει μεταφερθεί εκτός από τον λογαριασμό ΣΜΕ, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα ανεπαρκές υπόλοιπο περιθωρίου, η κατάσταση της εντολής θα εμφανίζεται ως "Έχει λήξει".
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance