Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Πώς γίνεται η εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Συνεκτίμησης περιθωρίου και Μεμονωμένου περιθωρίου

Binance
2021-09-02 06:02
1. Μεταβείτε στη διεπαφή συναλλαγών ΣΜΕ και κάντε κλικ στην επιλογή [Συνεκτίμηση] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας.
2. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε τη λειτουργία περιθωρίου που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Επιβεβαίωση].
Λάβετε υπόψη:
  • Η εναλλαγή της λειτουργίας περιθωρίου θα ισχύει μόνο για το επιλεγμένο συμβόλαιο.
  • Η λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου μοιράζει το υπόλοιπο περιθωρίου σε όλες τις ανοιχτές θέσεις παρόμοιων στοιχείων ενεργητικού, π.χ. εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου στο διηνεκές BTCUSD, οι ανοιχτές θέσεις του διηνεκούς BTCUSD μοιράζονται το υπόλοιπο περιθωρίου μόνο του BTC.
3. Μπορείτε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών [Συνεκτίμησης περιθωρίου] και [Μεμονωμένου περιθωρίου]. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία περιθωρίου που θέλετε, πριν ανοίξετε εντολές ή εισαγάγετε οποιεσδήποτε θέσεις.

Σημαντικές σημειώσεις:
  1. Όλα τα συμβόλαια και οι θέσεις είναι προεπιλεγμένες στη λειτουργία [Συνεκτίμηση περιθωρίου].
  2. Η εναλλαγή της λειτουργίας περιθωρίου θα ισχύει μόνο για το επιλεγμένο συμβόλαιο.
  3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία περιθωρίου που επιλέξατε, προτού συνάψετε συμβόλαια ή ανοίξετε οποιεσδήποτε θέσεις.
  4. Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τη λειτουργία περιθωρίου εάν έχετε ανοιχτές εντολές ή θέσεις.
  5. Στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου, το περιθώριο μπορεί να μοιραστεί μόνο με τον ίδιο τύπο στοιχείου ενεργητικού. Για παράδειγμα, στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου, όλα τα BUSD στο πορτοφόλι ΣΜΕ USDⓈ-M μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα συμβόλαια περιθωρίου BUSD. Όλα τα BTC στο πορτοφόλι ΣΜΕ COIN-M μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα συμβόλαια που βασίζονται στο BTC (συμπεριλαμβανομένων των διηνεκών και παράδοσης).
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance