Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Πώς γίνεται η προσαρμογή της μόχλευσης συμβολαίων

Binance
2021-07-29 09:51
Η Binance υποστηρίζει συναλλαγές υψηλής μόχλευσης με τη χρήση σύνθετων μηχανών ελέγχου κινδύνου και μοντέλων διακανονισμού. Από προεπιλογή, η μόχλευση έχει οριστεί στο 20x. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μόχλευση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο χαμηλότερη είναι η αξία της θέσης του επενδυτή.
Σημαντική σημείωση: Από τις 27 Ιουλίου 2021, τα ΣΜΕ της Binance θα παρουσιάσουν τα όρια μόχλευσης για χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους λιγότερο από 60 ημέρες. Θα ισχύσουν τα ακόλουθα όρια μόχλευσης:
  • Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, δεν θα επιτρέπεται στους νέους χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους λιγότερο από 60 ημέρες να ανοίγουν θέσεις με μόχλευση άνω του 20x.
  • Τα νέα όρια μόχλευσης θα ισχύσουν επίσης για ήδη υπάρχοντες χρήστες με εγγεγραμμένους λογαριασμούς ΣΜΕ για λιγότερο από 60 ημέρες:
    • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις με μόχλευση μικρότερη του 20x δεν θα επιτρέπεται να προσαρμόζουν τις ανοιχτές θέσεις για μόχλευση πάνω από 20x.
    • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις άνω του 20x μόχλευσης μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν τη μόχλευση της θέσης τους, αλλά δεν θα τους επιτραπεί να την αυξήσουν περαιτέρω. Θα επιτρέπεται μόνο η απομόχλευση των ανοιχτών θέσεών τους από το 20x και κάτω.
  • Για νέους χρήστες χωρίς ανοιχτές θέσεις, όλες οι νέες θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 20x μόχλευση.
  • Τα όρια μόχλευσης για νέους χρήστες θα αυξάνονται σταδιακά μόνο μετά την πάροδο 60 ημερών από την εγγραφή.
Για λεπτομερή ορισμό της μόχλευσης, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα:
1. Για να προσαρμόσετε τη μόχλευση, κάντε κλικ στο εικονίδιο [20x] στη διεπαφή συναλλαγών ΣΜΕ.
2. Στη συνέχεια, θα δείτε την αναδυόμενη οθόνη "Προσαρμογή μόχλευσης". Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν προσαρμόσετε τη μόχλευση πριν την καταχώριση εντολής, η προεπιλεγμένη μόχλευση του συστήματος θα οριστεί σε 20x.
3. Μπορείτε να προσαρμόσετε το πολλαπλάσιο μόχλευσης μετακινώντας τον δείκτη ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [+] ή [-] . Αφού προσαρμόσετε τη μόχλευση, κάντε κλικ στην επιλογή [Επιβεβαίωση] .
4. Μετά την επιτυχή προσαρμογή της μόχλευσης, θα δείτε τη νέα μόχλευση.
Βεβαιωθείτε ότι η μόχλευση που επιλέγετε είναι σωστή, πριν την καταχώριση της εντολής.
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance