Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)

Εισαγωγή στα ταμεία ασφάλισης

Binance
2021-08-18 05:18
Τι είναι το ADL

Τι είναι τα Ταμεία ασφάλισης;

Τα Ταμεία ασφάλισης είναι δίχτυα ασφαλείας που προστατεύουν τους πτωχευμένους επενδυτές από δυσμενείς απώλειες και διασφαλίζουν ότι τα κέρδη των επενδυτών εξοφλούνται πλήρως. Ο πρωταρχικός σκοπός ενός ταμείου ασφάλισης είναι να περιορίσει τις ρευστοποιήσεις των αντισυμβαλλομένων. Στις ρευστοποιήσεις των αντισυμβαλλομένων, οι θέσεις των αντίπαλων επενδυτών ρευστοποιούνται αυτόματα για να καλύψουν τη θέση ενός πτωχευμένου επενδυτή. Σε αυτές τις καταστάσεις, οι αντίπαλες κερδοφόρες θέσεις με υψηλή μόχλευση είναι πιθανό να λάβουν ρευστοποιήσεις των αντισυμβαλλομένων. Τα Ταμεία ασφάλισης επιλύουν αυτό το ζήτημα χρησιμοποιώντας εχέγγυα από προμήθειες μη χρεοκοπημένων χρηστών για την κάλυψη ζημιών σε πτωχευμένους χρήστες (λογαριασμοί αρνητικού υπολοίπου).

Πώς λειτουργούν τα ταμεία ασφάλισης;

Σε περιπτώσεις όπου ένας επενδυτής υπό ρευστοποίηση (ορίζεται ως εχέγγυο <περιθώριο συντήρησης) έχει λιγότερο από 0 USDT μετά τη ρευστοποίηση όλων των θέσεών του ή δεν μπορεί με άλλο τρόπο να ρευστοποιήσει θέσεις, ο επενδυτής είναι σε πτώχευση και η Binance θα πρέπει να αναλάβει τις υπόλοιπες θέσεις.
Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, η Binance θα χρησιμοποιήσει το Ταμείο ασφάλισης για να αναλάβει τις θέσεις και να τις μεταφέρει σταδιακά στην αγορά. Το Ταμείο ασφάλισης θα εισπράττει προμήθειες ρευστοποίησης από χρήστες που δεν οδηγούνται σε πτώχευση. Εάν το ταμείο ασφάλισης αδυνατεί να δεχτεί θέσεις από τις ρευστοποιήσεις, θα πραγματοποιηθεί ρευστοποίηση του αντισυμβαλλομένου.
Το ταμείο ασφάλισης θα υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:
Το ταμείο θα έχει μέγιστο καθαρό ονομαστικό έλεγχο θέσης. Το ταμείο δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει μια προκαθορισμένη ονομαστική θέση στην αγορά. Από προεπιλογή, αυτό αντιστοιχεί στο 100% του μεγέθους του ταμείου ασφάλισης. Τυχόν θέσεις που θα αυξηθούν πέραν του ανώτατου ονομαστικού ορίου θα υπόκεινται σε ρευστοποίηση αντισυμβαλλομένου. Το ταμείο ασφάλισης θα μεταφέρει τις θέσεις σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο αλγόριθμο. Όλα τα γεγονότα που συνήθως απαιτούν παρέμβαση από το ταμείο ασφάλισης θα περνούν από ρευστοποίηση αντισυμβαλλόμενου πριν το ταμείο προλάβει να λάβει θέσεις.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπόλοιπο του ταμείου ασφάλισης (USDT) των BTCUSDT, ETHUSDT και όλων των άλλων ΣΜΕ, κάνοντας κλικ στο [Πληροφορίες] > [Ιστορικό ταμείου ασφάλισης]
Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο Ιστορικό ταμείου ασφάλισης.
Σχετικά άρθρα
Επισκόπηση των προϊόντων και χαρακτηριστικών των ΣΜΕ της Binance