Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Spot & Margin Trading
Margin Trading
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Repay Debts on Binance

Binance
2019-07-05 05:40
How to repay debts?
1. Log in to your Binance account, click on [Wallet] and select [Margin] from the drop-down menu.
mceclip0.png
2. Select the coin you want to repay and click [Borrow/Repay].
mceclip1.png
3. Enter the amount directly, or click on the percentages you wish to repay. Regardless of the repayment amount, you need to repay the interest first. Our system will start calculating the interest rate of your loan in the next hour based on your latest borrowed amount.
Note:
  1. You need to repay in the same coin as what you borrowed. For example, if you borrowed ETH, your account needs to have ETH when you make the repayment. Note that you cannot use other coins for repayment.
  2. You can repay the coins over separate repayments, but every time you conduct a repayment, you need to repay the interest first.
Σχετικά άρθρα
How to Get Started with Margin Trading on Binance App