Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Συναλλαγές μέσω περιθωρίων

Τρόπος δανεισμού κεφαλαίων στην Binance

Binance
2021-07-27 09:11
Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού περιθωρίου, μπορείτε να μεταφέρετε στοιχεία ενεργητικού στον λογαριασμό περιθωρίου ως εχέγγυο. Μπορείτε να βρείτε την πιο ενημερωμένη λίστα δανεισμού στοιχείων ενεργητικού εδώ.
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Binance και κάντε κλικ στο [Πορτοφόλι] - [Περιθώριο] - [Δανεισμός] στο πάνω μέρος ή δίπλα στο στοιχείο ενεργητικού που θέλετε να δανειστείτε.
Επιλέξτε το στοιχείο ενεργητικού που θέλετε να δανειστείτε και εισαγάγετε το ποσό.
Το σύστημα θα υπολογίσει το μέγιστο ποσό που μπορείτε να δανειστείτε με βάση την εκτιμώμενη τιμή BTC του εχέγγυού σας και το μεμονωμένο όριο δανεισμού για το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού. Θα δείτε επίσης το ωριαίο επιτόκιο για το ποσό που πρόκειται να δανειστείτε.
*Ανατρέξτε σε αυτόν τον σύνδεσμο για τα όρια δανεισμού για κάθε στοιχείο ενεργητικού.
3. Αφού δανειστείτε το στοιχείο ενεργητικού, μπορείτε να ελέγξετε το ποσό που έχετε δανειστεί για κάθε νόμισμα και το συνολικό χρέος στον λογαριασμό περιθωρίου από τον πίνακα εργαλείων στο [Πορτοφόλι περιθωρίου].
Σχετικά άρθρα
Τρόπος χρήσης των συναλλαγών μεμονωμένου περιθωρίου