Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Συναλλαγές μέσω περιθωρίων

Ημερήσιο επιτόκιο για τις συναλλαγές μέσω περιθωρίων στην Binance

Binance
2021-07-27 09:00
Το επιτόκιο του λογαριασμού περιθωρίου της Binance υπολογίζεται σε ωριαία βάση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δανειστείτε τα κεφάλαια για λιγότερο από 1 ώρα, το επιτόκιο θα εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως για τα στοιχεία ενεργητικού που δανείζεστε για 1 ώρα.
Εάν το ημερήσιο επιτόκιο είναι 0,02%, το ωριαίο επιτόκιο υπολογίζεται ως 0,02%/24.
Τύπος υπολογισμού: I (επιτόκιο) = P (δανεισμένα χρήματα) * R (ημερήσιο επιτόκιο 0,02% / 24) * T (σε ώρες)
Για παράδειγμα:
Εάν ο χρήστης A δανειστεί 1.000 USDT στις 13:20 και πραγματοποιήσει αποπληρωμή στις 14:15, το επιτόκιο υπολογίζεται ως 1.000 *(0,02%/24)* 2 = 0,01666667 USDT.
Τα επιτόκια του λογαριασμού περιθωρίου ενδέχεται να προσαρμόζονται κατά καιρούς. Ανατρέξτε εδώ για να δείτε τα τελευταία επιτόκια, τα όρια δανεισμού και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές μέσω περιθωρίων.
Σχετικά άρθρα
Τρόπος χρήσης των συναλλαγών μεμονωμένου περιθωρίου