Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Συναλλαγές Spot

Τι σημαίνει "ειδικός διαπραγματευτής" και "λήπτης";

Binance
2021-09-17 03:02
_.gif
Εάν έχετε ελέγξει το πρόγραμμα προμήθειας, θα δείτε ότι χρεώνονται διαφορετικές προμήθειες ανάλογα με το αν είστε ειδικός διαπραγματευτής ή λήπτης. Πάνω από το VIP 0, οι ειδικοί διαπραγματευτές επιβαρύνονται με χαμηλότερες προμήθειες από τους λήπτες. Τόσο οι ειδικοί διαπραγματευτές, όσο και οι λήπτες παίζουν καθοριστικούς ρόλους στο βιβλίο εντολών εντός ανταλλακτηρίου.
Για να το εξηγήσουμε με απλά λόγια:
  • Οι ειδικοί διαπραγματευτές παρέχουν ρευστότητα στο ανταλλακτήριο και δημιουργούν μια αγορά για ένα token. 
  • Οι λήπτες αφαιρούν τη ρευστότητα εκτελώντας ανοικτές εντολές στο ανταλλακτήριο.
Τα ανταλλακτήρια συνήθως δίνουν κίνητρο στους ειδικούς διαπραγματευτές για να παρέχουν ρευστότητα στο ανταλλακτήριο με αντάλλαγμα χαμηλότερες προμήθειες για τις εντολές τους. Ας εξετάσουμε τους δύο ρόλους λίγο πιο αναλυτικά.

Λήπτης:

Όταν υποβάλλετε μια εντολή που βρίσκεται άμεσα σε καθεστώς συναλλαγής πριν μπει στο βιβλίο εντολών, είστε λήπτης. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν εκπληρώνετε εν μέρει ή πλήρως μια εντολή.
Οι συναλλαγές από ελεύθερες εντολές είναι πάντα λήπτες, καθώς οι ελεύθερες εντολές δεν μπορούν να περαστούν ποτέ στο βιβλίο εντολών. Αυτές οι συναλλαγές "παίρνουν" όγκο από το βιβλίο εντολών και συνεπώς ονομάζονται "λήπτες".
Οι εντολές ορίου IOC (άμεση ή ακύρωση) και οι εντολές ορίου FOK (εκπλήρωση ή ακύρωση) (που είναι προσβάσιμες μέσω API) είναι πάντα λήπτες.

Ειδικός διαπραγματευτής:

Όταν υποβάλλετε μια εντολή που καταχωρείται στο βιβλίο εντολών μερικώς ή πλήρως, (όπως μια εντολή με όριο που υποβάλλεται μέσω της οθόνης συναλλαγών στην binance.com), τυχόν επακόλουθες συναλλαγές που προέρχονται από αυτήν την εντολή θα είναι συναλλαγές ειδικών διαπραγματευτών.
Αυτές οι εντολές προσθέτουν όγκο στο βιβλίο εντολών, βοηθώντας έτσι στην διαπραγμάτευση της αγοράς και για αυτό ορίζονται "ειδικός διαπραγματευτής" για όποιες μεταγενέστερες συναλλαγές.
Σημείωση: Είναι πιθανό να έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή μιας εντολή ορίου GTC (good till canceled) (προσβάσιμη μέσω του API) τόσο ως λήπτης όσο και ως ειδικός διαπραγματευτής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο Ειδικοί διαπραγματευτές και λήπτες τιμών .
Σχετικά άρθρα
Πώς να κάνετε συναλλαγές στο Spot στον ιστότοπο της Binance