Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Buy Crypto (Fiat/P2P)
Third Party Payment Channels
Flutterwave
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Deposit and Withdraw UGX on Binance.com

Binance
2020-07-29 06:07
Step1: Login your Binance account
Step2: Click “Spot Wallet”
Step3: Search “UGX” and select “deposit” or “withdraw”
Deposit - Mobile Money
1. Select “Fiat”
2. Select “UGX”
3. Select payment method. (Now only support Mobile money for deposit)
4. Enter deposit amount
5. Click “Continue” and jump to the channel's page to enter the transaction details. Enter your phone number to get the OTP code and fill the OTP code correctly in the window.
6. Once the payment is completed, it will redirect to the Binance page. You can track the transaction in “Transaction History”.
Withdrawal - Bank transfer
1. Select “Fiat”
2. Select “UGX”
3. Select payment method - Bank Transfer
4. Enter withdrawal amount and click “continue”
5. Enter the bank account information as required
6. Submit the information
7. After submitting the withdrawal request, you will receive the following window. You can track the transaction by clicking “View History”.
Withdrawal - Mobile Money
1. Select “Fiat”
2. Select “UGX”
3. Select payment method - Mobile Money
4. Enter withdraw amount and click “continue”
5. Enter the bank account information as the required
6. Submit the information
7. After submitting the withdrawal request, you will receive the following window. You can track the transaction by clicking “View History”.
Σχετικά άρθρα
How to Deposit/Withdraw NGN with Bank Account on Binance Website and App