Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Πώς χρησιμοποιώ τη λειτουργία προστασίας τιμών

Binance
2021-07-19 06:33
1. Τι είναι η προστασία τιμών;
Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας τιμών, αν η διαφορά μεταξύ της πιο πρόσφατης τιμής και της τιμής αναφοράς του συμβολαίου υπερβαίνει το καθορισμένο όριο όταν οι εντολές stop loss / take profit φτάσουν την τιμή ενεργοποίησης, τότε δεν θα ενεργοποιηθούν οι εντολές stop loss / take profit. Επομένως, η Binance συστήνει ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε προστασία τιμών για να προστατεύσετε τη στρατηγική συναλλαγών από εξαιρετικές κινήσεις αγοράς.
Λάβετε υπόψη ότι η προστασία τιμών ισχύει μόνο αφού ενεργοποιηθεί και δεν επηρεάζει το ιστορικό εντολών όταν είναι απενεργοποιημένη και αντίστροφα. Οι εντολές API δεν υπόκεινται στην εναλλαγή προστασίας τιμών.
Προβολή ορίου στους Κανόνες συναλλαγών.
2. Πώς χρησιμοποιώ τη λειτουργία προστασίας τιμών;
Η λειτουργία προστασίας τιμών είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές ιστότοπου και κινητού. Αυτή η λειτουργία ισχύει για όλων των ειδών εντολές. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τη λειτουργία.
  • Ιστότοπος
Κάντε κλικ στη γωνία πάνω αριστερά της διεπαφής εντολής, επιλέξτε "Προστασία τιμών" και ενεργοποιήστε την Προστασία τιμών.
Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να ορίσετε την Προστασία τιμών για τα ΣΜΕ USDⓈ-M και COIN-M ξεχωριστά.
  • Εφαρμογές κινητού:
Κάντε κλικ στη γωνία πάνω αριστερά της διεπαφής εφαρμογής κινητού, επιλέξτε "Προτιμήσεις", επιλέξτε "Προστασία τιμών" και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Ομοίως, απαιτεί τον προσδιορισμό προστασίας τιμών ξεχωριστά για ΣΜΕ USDⓈ-M και COIN-M.
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance